- .

1.6.2015. 30.6.2015.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 518/2011

...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
....,
....,
...,
...,
....,
...,
...

:
.

9.4.2015.
3.6.2015.

2

No 100/2012

...,
...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

21.4.2015.
3.6.2015.

3

No 23/2015

...

...

:
.

14.5.2015.
3.6.2015.

4

No 83/2015

...

...

:
.

3.6.2015.
3.6.2015.

5

No 189/2015

.26

" "-

:
.

25.5.2015.
3.6.2015.

6

No 190/2015

.26

" "-

:
.

25.5.2015.
3.6.2015.

7

No 607/2013

...

....,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

4.5.2015.
4.6.2015.

8

No 137/2014

...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

15.4.2015.
4.6.2015.

9

No 419/2014

.

...

...

:
.

26.2.2015.
4.6.2015.

10

No 512/2014

...

...

:
.

27.5.2015.
4.6.2015.

11

No 40/2015

.XI.

- .

...

:
.

4.6.2015.
4.6.2015.

12

No 71/2015

...

...

:
.

20.5.2015.
5.6.2015.

13

No 42/2015

- .23, 25 27

- .

...

:
.

20.5.2015.
...
5.6.2015.

14

No 14/2015

.IV. - .183

- .

...

:
.

21.5.2015.
...
21.5.2015.
8.6.2015.

15

No 480/2014

...

:
.

5.2.2015.

:
480/2014
9.6.2015.

16

No 51/2015

.XI. - .343, .1 ."", .3 .""

- .

...

:
.

9.6.2015.
...
9.6.2015.

17

No 213/2015

...

 

:
.

10.6.2015.
10.6.2015.

18

No 39/2015

.VI. - . -.228-240

- .

...,
...

:
.

25.5.2015.
...
...
25.5.2015.
10.6.2015.

19

No 191/2015

.30

" "-

 

:
.

3.6.2015.
11.6.2015.

20

No 76/2015

.XI. - .343, .1 ."", .3 .""

- .

...

:
.

11.6.2015.
...
11.6.2015.

21

No 79/2012

...

...,
...,
...,
...,
...

:
.

17.4.2015.
12.6.2015.

22

No 484/2012

...,
...,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
....,
...,
...,
...,
...

:
.

24.4.2015.
12.6.2015.

23

No 478/2014

...

:
.

5.2.2015.

:
478/2014
12.6.2015.

24

No 291/2013

...

...,
....,
...,
...,
...,
...

:
.

26.5.2015.
15.6.2015.

25

No 83/2015

.85-88

...

- .

:
.

5.6.2015.
15.6.2015.

26

No 235/2013

.V. - .194-197 / .196 /

- .

...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

16.6.2015.
...
...
...
...
...
...
16.6.2015.

27

No 32/2015

...

- .

:
.

26.5.2015.
-
17.6.2015.

28

No 9/2015

...

,
....,
...,
...

:
.

18.5.2015.
19.6.2015.

29

No 47/2015

...

- .

:
.

1.6.2015.
-
22.6.2015.

30

No 63/2015

.VI. - . -.228-240

-

...

:
.

4.6.2015.
...
5.6.2015.
22.6.2015.

31

No 86/2015

.V. - .194-197 / .196 /

- .

...

:
.

22.6.2015.
...
22.6.2015.

32

No 579/2014

...

...,
...,
...

:
.

17.4.2015.
23.6.2015.

33

No 126/2015

.

...

...

:
.

1.6.2015.
23.6.2015.

34

No 34/2015

...

-

:
.

1.6.2015.
-
23.6.2015.

35

No 295/2014

.IV. - .183

- .

...

:
.

8.6.2015.
...
8.6.2015.
24.6.2015.

36

No 386/2014

...,
...,
...

:
.

19.2.2015.

:
386/2014
25.6.2015.

37

No 421/2014

...

:
.

3.4.2015.

:
421/2014
25.6.2015.

38

No 79/2015

- .23, 25 27

- .

...

:
.

9.6.2015.
...
25.6.2015.

39

No 351/2013

...

...,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

26.5.2015.
26.6.2015.

40

No 546/2013

...

...

:
.

21.10.2014.

:
546/2013
26.6.2015.

41

No 429/2014

...

:
.

20.2.2015.

:
429/2014
27.6.2015.

42

No 534/2013

...,
...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

8.6.2015.
29.6.2015.

43

No 34/2014

...

...,
...,
...,
...,
....,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

26.5.2015.
30.6.2015.