Районен съд - Кнежа
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2017г. до 31.7.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 165/2017

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

В.В.С.

В.В.В.,
ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 3.7.2017г.

2

НОХД No 174/2017

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Е.А.М.,
С.Ф.М.,
Т.П.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 3.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Мария Кабалакова и адвокат Й.Я. – служебен защитник на подсъдимия Е.А.М., адв. С.Ш. – служебен защитник на подсъдимия Т.П.К. и адвокат В.К. - служебен защитник на подсъдимия С.Ф.М.. Подсъдимият Е.А.М. роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: При условията на продължавано престъпление за времето от неустановена дата през месец януари на 2017год. до 08.02.2017год., е извършил следните деяния: I. Ha неустановена дата през месец януари на 2017 година, в съучастие като съизвършител с Т.П.К. с ЕГН:**********, от необитаем дом, находящ се в с.Бр
., общ.Кн., на ул.” Поп Х.” № *, собственост на М. И. М. от с.Н., общ.Б., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот-счупили каса на прозорец в областта на заключващото устройство, като използвал неустановено техническо средство, е отнел чужди движими вещи - един брой LSD телевизор, марка „LG“, модел 32LG5600-ZB на стойност -180,00 лв. и един брой електрически бойлер „Termomax модел LD-801 на стойност 180,00 лв. II. На неустановена дата през месец февруари, преди 08.02.2017 година, в съучастие, като съизвършител със С.Ф.М. с ЕГН ********** ***, от необитаем дом, находящ се в с.Бреница, общ.Кнежа, на ул.” Поп Харитон” № 8, собственост на М. И. М. от с.Н., общ.Б., чрез използване на неустановено техническо средство е отнел чужди движими вещи – 1. LCD телевизор марка „Hasper“, модел НР-4200 на стойност 280,00 лв. 2. LSD телевизор „NORDMENDE“, модел N193LD на стойност 100,00лв. 3. Преносима колона марка „Welltech karaokespieler“, модел 40265-50,00 лв. 4. Усилвател за автомобил марка DENON на стойност 10,00 лв. 5. Усилвател /аудио миксер „Neonumeriri“ модел NMX4000-80.00лв. 6. Усилвател /аудио смесител/ марка „Behringer“, модел DJX 700-150,00 лв. 7. Усилвател марка „ Blaupunct, модел GTA4100L, на стойност 70,00 лв. 8. Машинка за постригване на марка Orbit на стойност -5,00 лв. 9. Електрически нож за хляб марка „Moulinex“, модел Depose КВ 15 min-20,00 лв. 10. Бронзова статуетка с образ на жена с височина 24,5 см.- на стойност 50,00 лв. 11. Платнен несесер на стойност 2,00 лв. 12. Мобилен телефон GSM марка „TCL“ на стойност 40,00 лв. 13. Мобилен телефон GSM марка „Alkatel“, модел „One Touchнa стойност 25,00 лв. 14. Мобилен телефон GSM марка „Nokia“, модел с-7-на стойност 40,00 лв. 15. Мобилен телефон GSM марка „Nokia“, модел 106-на стойност 10,00 лв. 16. Мобилен телефон GSM марка „Nokia“, модел хЗ-02-на стойност 05,00 лв. 17. Мобилен телефон GSM марка „Sony Ericson“, модел Т630-на стойност 10,00 лв. 18. Мобилен телефон GSM марка „Samsung“, модел SGH-E250-Ha стойност 10,00 лв. 19. Мобилен телефон GSM марка „Samsung“, модел SGH С270-на стойност 5,00 лв. 20. Мобилен телефон GSM марка „Nokia“, модел МЗ-на стойност 10,00 лв. 21. Мобилен телефон GSM марка „Sony Ericson“, модел V800-нa стойност 10,00 лв. 22. Капак за гръб на мобилен телефон GSM марка ,,Alkatel“-2,00лв. 23. Батерия за GSM марка „Samsung“- на стойност 2,00лв. 24. Метални газови запалки „Феп“ 2 бр. на стойност-5,00 лв. 25. HDMI кабел-1,5 м. на стойност 2,00 лв. 26. Медна бобина с размер 10/7,5 см на стойност -3,00лв. 27. Ръчен часовник с кожена каишка марка „ Dyrberg Kern“ на стойност 40,00 лв. 28. Ръчен часовник с кожена каишка марка „Avon“- на стойност 20,00 лв. 29. Ръчен часовник с метална верижка марка „Orlando“- на стойност 15,00 лв. 30. Ръчен електронен часовник с кожена каишка марка ,,G Shoch“- на стойност 20,00 лв. 31. Ръчен кварцов часовник със силиконова каишка марка „Аuriol“- на стойност 15,00 лв. 32. Джобен часовник без стъкло и стрелки марка „remontoir“- на стойност 5,00 лв. 33. Капак от джобен часовник инкустриран-3,00 лв. 34. Дамски пръстен сив на цвят с камъни-5,00 лв. 35. Дамски пръстен жълт на цвят с камъни-5,00 лв. 36. Медальон на стойност 5,00 лв. 37. Брошка тип „Пеперуда“ сив метал на стойност -4,00 лв. 38. Висулка буква „К“ сив метал на стойност -5,00 лв. 39. Обеца с камък сив метал на стойност-5,00 лв. 40. Обеца тип халка сив метал на стойност-3,00 лв. 41. Гривна от халки 16 см на стойност-4,00 лв. 42. Синджир/ланец/-86 см на стойност-10,00 лв. 43. Ланчета-5 бр. на стойност 30,00 лв. 44. Синджир/ланец/-69 см на стойност- 8,00 лв. 45. Дамско колие от камъни и дърво -78 см на стойност 10,00 лв. 46. Клещи тип резци на стойност 5,00 лв. 47. Огърлица от стари монети с номинал на 1 цент-на стойност 30,00 лв. 48. Платнен сак с марка „Umro“ на стойност -8,00 лв. 49. Платнен сак с марка „Bekai“ на стойност -10,00 лв. 50. Врата алуминиева дограма с релефно стъкло и размер на касата 197/83 см нова на стойност 255,00 лв. 51. Врата от алуминиева дограма с ПВЧ пълнеж и размер на касата 192/86 см на стойност 235,00 лв. 52. Турски лири-10,00 try на стойност 4,90 лв., или чужди движими вещи на обща стойност 2114,90/две хиляди сто и четиринадесет и деветдесет стотинки/ лева, собственост на М. И. М. от с.Н., общ.Б., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.197, т.3 във вр. с чл.195, ал.1, т. 3 и т.4, пр.2 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26 ал.1, вр чл.20, ал.2 от НК. Причинените имуществени вреди са възстановени. За това му деяние и на основание чл.197, т.3 във вр. с чл.195, ал.1, т.3 и т.4, пр.2 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26 ал.1, вр чл.20, ал.2 от НК във връзка с чл.54, ал.1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 8 (осем) месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. Веществените доказателства по делото са върнати на собственика им. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Мария Кабалакова/ /адв. Й.Я./ ПОДСЪДИМ: ....................... / Е.А.М. / Подсъдимият Т.П.К. роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата през месец януари на 2017 година, в съучастие като съизвършител с Е.А.М. с ЕГН:**********, от необитаем дом, находящ се в с.Бр., общ.Кн., на ул.” П. Х.” № *, собственост на М. И. М. от с.Н., общ.Б., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот-счупил каса на прозорец в областта на заключващото устройство, като използвал неустановено техническо средство, е отнел чужди движими вещи - един брой LSD телевизор, марка „LG“, модел 32LG5600-ZB на стойност -180,00 лв. и един брой електрически бойлер „Termomax модел LD-801 на стойност 180,00 лв., или чужди движими вещи на обща стойност 360,00/триста и шестдесет/ лева, собственост на М. И. М. от с.Н., общ.Б., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. - престъпление по чл.197, т.3 във вр. с. чл.195, ал.1, т.З и т.4, пр.2 във вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20 ал.2 от НК. Причинените имущест
Е.А.М.
С.Ф.М.
Т.П.К.

3

НОХД No 175/2017

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Е.А.М.,
К.Е.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 3.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатите окончателни споразумения, сключени между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Мария Кабалакова и служебните защитници: адв. Й.Я. на подсъдимия Е.А.М. и адв.С.Ч. на подсъдимия К.Е.К.. Подсъдимият Е.А.М., роден на *** ***,българин, български гражданин, с начално образование,безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: За това, че за времето от неустановена дата през месец декември 2016 година до 31.01.2017 година, в съучастие като съизвършител с К.Е.К. ***, чрез използване на техническо средство-оригинален ключ и моторно превозно средство „Фолксфаген голф-3“ с неустановен регистрационен номер от гараж находящ се в с.Бр
., ул.“Ц. С.“ I № ** отнел от владението на П. В. И. от с. село чужда движима вещ, а именно един бр.монофазен самоделен електрожен на стойност 228.00 лв., без негово съгласие и с намерение противозаконно да го присвои - престъпление по чл. 197, т.3 вр с чл.195 ал.1, т.4, предл. 1 и 2,вр.чл.194 ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК. На основание чл. 197, т.3 вр. с чл.195 ал.1, т.4, предл. 1 и 2 вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 във вр. с чл.54, ал.1 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ на страните на подсъдимия Е.А.М. се НАЛАГА наказание “Лишаване от свобода” в размер на 6 (шест) месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА за срок от 3 / три/ години. Причинените имуществени вреди са възстановени - заплатени. ОСЪЖДА подсъдимия Е.А.М. да заплати разноски по ДП в размер на 21.16 лв. за вещо лице. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... СЛ. ЗАЩИТНИК: ........................ /Мария Кабалакова / /адв. Й.Я. / ПОДСЪДИМ: ....................... / Е.А.М. / Подсъдимия К.Е.К., роден на *** г. в гр.Л., живее в с.Бр., българин, български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: За времето от неустановена дата през месец декември 2016 година до 31.01.2017 година, в съучастие като съизвършител с Е.А.М. ***, чрез използване на техническо средство-оригинален ключ и моторно превозно средство „Фолксфаген голф-3“ с неустановен регистрационен номер от гараж находящ се в с.Бр., ул.“Ц. С.“ I № ** отнел от владението на П. В. И. от с. село чужда движима вещ, а именно един бр.монофазен самоделен електрожен на стойност 228.00лв., без негово съгласие и с намерение противозаконно да го присвои - престъпление по чл.197, т.3 вр. чл. 195 ал.1 т.4, предл. 1 и 2, вр.чл.194 ал.1, вр.чл.20 ал.2 от НК. На основание чл.197, т.3 вр. с чл. 195, ал.1, т.4, предл. 1 и 2, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20 ал.2 във вр. с чл.54, ал.1 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ на страните на подсъдимия К.Е.К. се НАЛАГА наказание “Лишаване от свобода” в размер на 3 (три) месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА за срок от 3 / три/ години. Причинените имуществени вреди са възстановени - заплатени. ОСЪЖДА подсъдимия К.Е.К. да заплати разноски по ДП в размер на 21.16 лв. за вещо лице. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... СЛ. ЗАЩИТНИК: ........................ /Мария Кабалакова / /адв.С.Ч. / ПОДСЪДИМ: ........................... / К.Е.К. / Съдът ОПРЕДЕЛИ : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимите: Е.А.М. и К.Е.К. по НОХ дело № 175/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство МН,,Подписка” спрямо подсъдимите Е.А.М. и К.Е.К.. Определението е окончателно.
Е.А.М.
К.Е.К.

4

НЧХД No 50/2016

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

В.П.Л.

П.С.Л.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 4.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото НЧХ дело №50/2016 год. по описа на КРС поради оттегляне на тъжбата от частния тъжител. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.7.2017г.

5

НЧХД No 96/2016

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

П.С.Л.

В.П.Л.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 4.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото НЧХ дело №96/2016 год. по описа на КРС поради оттегляне на тъжбата от частния тъжител. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.7.2017г.

6

Гражданско дело No 214/2017

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Ц.Л.Д.

Д.Й.П.,
Х.Й.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 5.7.2017г.

7

Гражданско дело No 222/2017

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

А.С.С.

Т.С.К.,
В.Т.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 5.7.2017г.

8

Гражданско дело No 268/2017

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

П.П.Б.

АГРОВЕТ ООД

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 5.7.2017г.

9

АНД No 132/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.В.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 5.7.2017г.

10

АНД No 132/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.В.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 5.7.2017г.
А.В.А.
Мотиви от 5.7.2017г.

11

Гражданско дело No 2/2016

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

К.И.Д.

С.М.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 6.7.2017г.

12

Гражданско дело No 461/2016

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

З.Д.П.П.,
Г.Х.Е.,
Е.Х.Е.

М.Б.П.,
Д.К.П.,
С.К.П.,
П.Т.П.,
Р.Т.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 6.7.2017г.

13

Гражданско дело No 587/2016

Делба

Ц.Й.Б.

Х.Й.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 6.7.2017г.

14

Гражданско дело No 423/2017

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 6.7.2017г.
Водим от горното, на основание чл. 28, ал.4 във вр. с чл. 26, ал.1 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Съдът Р Е Ш И № 128/2017 год. : НАСТАНЯВА детето КР
. Р. К., с ЕГН ********** в професионално приемно семейство – Ст. Б. П., с ЕГН ********** и А. Р. П., с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, за срок от 3 /три/ години или до промяна на обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето Кр. Р. К., с ЕГН ********** да ползва социалната услуга „заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кнежа. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето Кр. Р. К., с ЕГН ********** с родителите й – Д. Кр. К., с ЕГН **********, с настоящ адрес: *** и Р. П. К., с ЕГН **********, с адрес: ***, при изявено желание от тяхна страна, както следва: всеки първи и трети петък от месеца в Д“СП“ – Кн., в присъствието на социален работник от отдел “Закрила на детето“, който ще определя часовете за срещи между тях. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

15

ЧНД No 176/2017

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Я.Д.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 6.7.2017г.
Я.Д.Г.

16

Гражданско дело No 271/2017

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

З.Ц.Б.

М.З.С.П.,
Ц.Д.С.,
Д.П.Д.,
Л.П.Т.,
В.И.Х.,
В.И.Б.,
В.К.Г.,
А.И.И.,
С.Ц.Б.,
И.Д.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 7.7.2017г.

17

АНД No 167/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

П.А.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.7.2017г.
П.А.П.

18

АНД No 169/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Т.И.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.7.2017г.
Т.И.Б.

19

НОХД No 178/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

П.Д.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 7.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Ангел Танев и защитника адв. М.К. от ПлАК на подсъдимия П.Д.П.. Подсъдимият П.Д.П., роден на *** ***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, пенсионер по болест, неосъждан (реабилитиран по право) с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 22.06.2017 год. по ул.“А
. Ст.“ в гр.И. е управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра“ с регистрационен № ********, след употреба на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, именно 2.9 на хиляда установено по надлежният ред, чрез химическа експетиза, отразена в Протокол № 350/27.06.2017 год. на ЦСМП – Пл., съгласно Наредба 30/27.06.2001 година за реда установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС, обн. в ДВ, бр. 63/17.07.2001 год. - престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК. На основание чл.343 б, ал.1 във вр. с чл.54, ал.1 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ на страните на подсъдимия П.Д.П. се НАЛАГА наказание “Лишаване от свобода” в размер на 1 (една) година . На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА за срок от 3 / три/ години. НАЛАГА на подсъд. П. глоба в размер на 200 / двеста/ лева. На основание чл. 343г във вр. 37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия П.Д.П. от право да управлява МПС за срок от 12 / дванадесет / месеца, считано от 22.06.2017 г. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ / Ангел Танев / /адв. М.К. / ПОДСЪДИМ: ....................... / П.Д.П. / Съдът ОПРЕДЕЛИ : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия П.Д.П. по НОХ дело № 178/2017 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство БП,,Подписка” спрямо подсъдимия П.Д.П.. Определението е окончателно.
П.Д.П.
В законна сила на 7.7.2017г.

20

Гражданско дело No 42/2017

Искове за развод и недействителност на брака

М.Ц.Б.

М.Ц.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 10.7.2017г.

21

Гражданско дело No 325/2017

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

С.И.П.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 10.7.2017г.
В законна сила на 10.7.2017г.

22

ЧГД No 341/2017

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

И.К.И.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 10.7.2017г.
В законна сила на 10.7.2017г.

23

Гражданско дело No 214/2017

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Ц.Л.Д.

Д.Й.П.,
Х.Й.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 12.7.2017г.

24

Гражданско дело No 103/2016

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

С.М.Г.,
С.Д.Г.

А.К.Г.,
К.М.Г.,
С.Ц.Л.,
Г.Ц.Л.,
П.Т.С.,
В.Г.К.,
Р.Г.Д.,
Л.Д.М.,
С.Д.Й.,
Р.В.П.,
М.В.П.,
Л.Н.Г.,
Н.Б.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 13.7.2017г.

25

Гражданско дело No 107/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

СТИЛ ТРАНС- ЕООД КНЕЖА

ЕТ В.Т.Е.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 14.7.2017г.

26

НОХД No 73/2017

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ю.С.В.,
И.И.М.,
В.Е.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 14.7.2017г.
ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение: Ю.С.В., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, с ЕГН********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че: В условията на повторност по смисъла на чл.28, ал.1 от НК, след като е бил осъден с влязла в сила присъда по НОХД № 67/2016 год. по описа на PC – Кн
. за друго такова еднакво по вид престъпление против собствеността, за времето от 00.00 часа до 04.00 часа на 06.09.2016 год. в гр.Кн. от магазин за компютри и компютърни аксесоари, находящ се в гр.Кн. на ул.’’М. Б.” №**, собственост на ЕТ „Хрига-И.С.”*** , след като разрушил преграда здраво направена за защита на имот-счупил стъкло на входна врата и е използвал моторно превозно средство лек автомобил марка „Фолксваген” модел „Венто” с регистрационен номер РОХ506 -собственост на Н.В.Ц. с ЕГН:********** *** в съучастие като съизвършители с В.Е.Д. и И.И.М. *** отнел от владението И.Х.С. ***, чужди движими вещи, както следва: Преносим компютър марка ’’ACER ”,модел 7220 Noicyzo-180,00лв. Преносим компютър марка ’’Toshiba Satellite ” модел PRO А100-80,00лв. Преносим компютър марка ’’Esystem ” модел 3115-160,00лв. Преносим компютър/лаптоп/- MapKa”ASUS”, модел Е7400-30,00лв. Преносим компютър/лаптоп/- марка”Сотрац ”, модел Evo N610С-100,00лв. Преносим компютър/лаптоп/- марка”1ВМ”, модел Thinckpad Т40-30,00лв. Преносим компютър/лаптоп/- марка”НР”, модел Ellitebook 8440 250,00лв. Преносим компютър/лаптоп/- марка ” ACER ”, модел Аspire-З5.00 лв. Преносим компютър/лаптоп/- марка” Samsung”, модел NP-N 150-40,00 лв. Преносим компютър/лаптоп/- марка”IВМ”, модел Я-40-40,00 лв.; Преносим компютър/лаптоп/- марка” JAR Computers”, модел Q530S-100,00лв. Преносим компютър/лаптоп/- марка ”НР ”, модел Pavilion Dv 2500-45,00 лв. Преносим компютър марка ’’Toshiba Satellite ” модел РТ900Е-40,00 лв. Преносим компютър марка "ACER ”,модел Extensa 5420G-70,00 лв. Преносим компютър марка ’’Toshiba Satellite ” , модел NORS 1730Е-30,00 лв. Преносим компютър марка ’’LIFE ” модел Fim-200 Note Look -40,00 лв. Авто CD/MP3,марка “Panasonic”,модел CQ-C1405N-40,00 лв. Авто радио/МРЗ-30,00 лв. Карта памет-14бр.-60,00 лв. ДВД- плеър,марка “INITED”-50,00 лв. Процесор за настолен компютър Gigabeite СА-61-Е-82Р-40,00лв. Флаш памет DT-310-256gb.-80,00 лв. Флаш памет Codak-15,00 лв. Флаш памет Micro Center-64gb-50,00 лв. Флаш памет Taekems gb-15,00 лв. Флаш памет D 33193-10,00 лв. Флаш памет POJ-2gb-10,00 лв. Флаш памет ’’Samsung ” -2дЬ-5,00 лв. Усилвател с вграден говорител марка ”Laneg”-100,00 лв. Мобилен телефон GSM смартфон марка ’’Apple” модел iPhone-4s -50.00 лв. Мобилен телефон GSM смартфон марка ’’ALCATEL”, -50,00лв Зарядно устройство за GSM марка ”L Sear ”/ново/-8,00лв. Зарядно устройство за GSM марка ’’Power For-3s ”/ново/-10,00лв. Зарядно устройство за GSM марка ”Ror Galaxy ТаЬ-Р1000”/ново/-15,00 лв. Зарядно устройство за GSM марка ’’Charger ”/ново/-9,00 лв. Зарядно устройство за GSM марка ’’Aolier ”/ново/-2бр.-14,00 лв. Зарядно устройство за GSM марка ”BOYU-Tor ”/ново/-6,00 лв. Зарядно устройство за GSM марка” UCA-101 ”/ново/4бр.-24,00 лв. Зарядно устройство за GSM марка ’’Plaisio ”/ново/-5,00 лв. Зарядно устройство за GSM марка ’’Travel ”/ново/-6,00 лв. Зарядно устройство за GSM маркаТ Sear"/HOBo/-26p.-12,00 лв. вещи на обща стойност 1983,00 лв., всички собственост на И.Х.С. ***; Преносим компютър/лаптоп/- MapKa”ASUS”, модел Еее PC 4gb - 270,00 лв. собственост на Н.Ц.К. *** Преносим компютър MapKa”ACER” - 250,00 лв. собственост на Д.М.К. ***. Преносим компютър марка ’’ACER”, модел Aspine 5738ZG - 280,00 лв.,собственост на И.К.Н. *** или всичко вещи на обща стойност 2783,00 лева без съгласието на собствениците и с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195 ал.1, т.З, т.4, пр.1 и т.7 във вр. с чл.194 ал.1 във вр чл.28 ал.1 във вр.чл.20 ал.2 от НК. На основание чл.195 ал.1, т.З, т.4, пр.1 и т.7 във вр. с чл.194 ал.1 във вр чл.28 ал.1 във вр.чл.20 ал.2 вр.с чл.55, ал.1, т.1 във вр. с чл.36 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ между страните НАЛАГА на подсъдимия Ю.С.В. наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода в затвор при първоначален общ режим. И.И.М., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, ученик, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: Макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си за времето от 00.00 часа до 04.00 часа на 06.09.2016 год. в гр.Кн. от магазин за компютри и компютърни аксесоари, находящ се в гр.Кн. на ул.’’М. Б.” №**, собственост на ЕТ „Хрига-И.С.”***, след като разрушил преграда здраво направена за защита на имот- счупил стъкло на входна врата и е използвал моторно превозно средство лек автомобил марка „Фолксваген” модел „Венто” с регистрационен номер РОХ506 - собственост на Н.В.Ц. с ЕГН:********** *** в съучастие като съизвършители с Ю.С.В. и В.Е.д. *** отнел от владението И.Х.С. ***, чужди движими вещи, както следва: Преносим компютър марка ’’ACER ”,модел 7220 Noicyzo-180,00лв. Преносим компютър марка ’’Toshiba Satellite ” модел PRO A100-80,00 лв. Преносим компютър марка ’’Esystem ” модел 3115-160,00 лв. Преносим компютър/лаптоп/- марка”ASUS”, модел Е7400-30,00 лв. Преносим компютър/лаптоп/- марка”Compaq ”, модел Evo N61 ОС-100,00лв. Преносим компютър/лаптоп/- марка”IBM”, модел Thinckpad Т40-30,00 лв. Преносим компютър/лаптоп/- марка”HP”, модел Ellitebook 8440-250,00 лв. Преносим компютър/лаптоп/- марка ” ACER ”, модел Aspire-35,00 лв. Преносим компютър/лаптоп/- марка” Samsung”, модел NP-N 150-40,00 лв. Преносим компютър/лаптоп/- марка”IBM”, модел Я-40-40,00 лв. Преносим компютър/лаптоп/- марка” JAR Computers”, модел 0530s- 100,00 лв.; Преносим компютър/лаптоп/- марка ”НР ”, модел Pavili on Dv 2500-45,00 лв. Преносим компютър марка ’’Toshiba Satellite ” модел РТ900Е-40,00 лв. Преносим компютър марка ’’ACER ”,модел Extensa 5420С-70,00 лв. Преносим компютър марка ’’Toshiba Satellite ” модел NORS 1730Е-30,00 лв. Преносим компютър марка ’’LIFE ” модел Fim-200 Note Look -40,00 лв. Авто CD/MP3,марка “Panasonic” ,модел CQ-C1405N-40,00 лв. Авто радио/МРЗ-30,00 лв. Карта памет-14бр.-60,00 лв. ДВД- плеър,марка “INITED”-50,00 лв. Процесор за настолен компютър Gigabeite GA-61-E-S2P-40,00 лв. Флаш памет DT-310-256gb.-80,00 лв. Флаш памет Codak-15,00 лв. Флаш памет Micro Center-64gb-50,00 лв. Флаш памет Taekems gb-15,00 лв. Флаш памет D 33193-10,00 лв. Флаш памет POJ-2gb-10,00 лв. Флаш памет ’’Samsung ” -2gb-5,00 лв. Усилвател с вграден говорител марка ’’Laneg”-100,00 лв. Мобилен телефон GSMсмартфон марка ’’Apple” модел iPhone-4s -50.00 лв. Мобилен телефон GSMсмартфон марка ’’ALCATEL ”, -50,00 лв. Зарядно устройство за GSM марка ”L Sear ”/ново/-8,00 лв. Зарядно устройство за GSMмарка ’’Power For-3s ’’/ново/-10,00 лв. Зарядно устройство за GSM марка ”Ror Galaxy Tab-P1000”/ново/-15,00 лв. Зарядно устройство за GSMмарка ’’Charger ”/ново/-9,0
Ю.С.В.
И.И.М.
В.Е.Д.

27

Гражданско дело No 552/2015

Делба

В.И.М.

М.Б.М.,
С.Б.Б.,
В.Г.Х.,
Ц.С.Т.,
Г.С.Х.,
Ю.Ц.Ц.,
И.В.Н.П.,
В.Д.Н.,
С.З.В.,
Д.З.В.,
С.С.И.,
П.Г.Н.,
Т.И.В.,
М.И.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 14.7.2017г.

28

Гражданско дело No 566/2016

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Ц.П.Ц.

Л.Ц.Р.,
И.Ц.Р.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 14.7.2017г.

29

Гражданско дело No 650/2016

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

ЕТ С.И.К.

ЕТ "А.-С.Д." В.,
Д.П.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 14.7.2017г.

30

Гражданско дело No 664/2016

Делба

Р.В.В.

Т.Г.Н.,
Д.Г.Т.,
Е.Г.С.,
Б.И.Б.,
Е.И.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 14.7.2017г.

31

Гражданско дело No 446/2017

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 18.7.2017г.
Р Е Ш И : R№ 137/2017 г. НАСТАНЯВА детето Р. Р
. А., с ЕГН********** в професионално приемно семейство – М.С.Б., с ЕГН ********** и И. Й. Х., с ЕГН **********, с адрес: *** на основание чл. 26 във вр. с чл.25, т.3 от Закона за закрила на детето, с оглед най-добрия интерес на детето за срок от три години или до промяна на обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето Р. Р. А., с ЕГН********* да ползва социалната услуга ,,заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето Р. Р. А., с ЕГН********* с майката Р. А. А., при изявено желание от нейна страна, както следва: всеки втори и четвърти петък от месеца в ДСП – гр. Кн., в присъствието на социален работник от Отдел ,,Закрила на детето”, който да определя часовете за срещи между тях. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

32

Гражданско дело No 447/2017

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 18.7.2017г.
Р Е Ш И : R№ 136/2017 г. НАСТАНЯВА детето Л.Г.Й., с ЕГН********** в професионално приемно семейство – Л.М.А
. , с ЕГН ********** и И.Й.И., с ЕГН **********, с адрес: *** на основание чл. 26 във вр. с чл.25, т.3 от Закона за закрила на детето, с оглед най-добрия интерес на детето за срок от една година или до промяна на обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето Л.Г.Й., с ЕГН********** да ползва социалната услуга ,,заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето Л.Г.Й., с ЕГН********** с майката Г. С. Й., с ЕГН************, при изявено желание от нейна страна, както следва: всеки втори и четвърти петък от месеца в ДСП – гр. Кн., в присъствието на социален работник от Отдел ,,Закрила на детето”, който да определя часовете за срещи между тях. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

33

АНД No 180/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Н.З.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 18.7.2017г.
Н.З.С.

34

АНД No 183/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.И.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 18.7.2017г.
В.И.М.

35

АНД No 184/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Р.Д.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 18.7.2017г.
Р.Д.И.

36

ЧНД No 188/2017

Производство по чл. 243 НПК

М.М.С.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Т.Н.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 19.7.2017г.
Уважава
В законна сила на 19.7.2017г.

37

Гражданско дело No 115/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

МОБИЛТЕЛ ЕАД СОФИЯ

Ю.Я.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.7.2017г.

38

НОХД No 193/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Д.А.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 26.7.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Д.А.В., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, вдовец, пенсионер, с едно непълнолетно дете, неосъждан,/реабилитиран по право/, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 13.07.2017 г., около 01,50 часа, в с. П
., по ул. „Н. П.“, пред №*, с посока на движение към центъра на с. П., управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, с марка „Пежо“, модел „205“, с per. № VA 6965 V, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,90 на хиляда, установено по надлежния ред - чрез показанията на техническо средство „Алкотест Дрегер“ 7510, с фабр. №ARBA0171 - престъпление по чл. 3436, ал. 1 от НК. На основание чл. 343б, ал.1 , във връзка с чл. 55, ал.1 , т. 1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия Д.А.В. се НАЛАГА наказание „ Лишаване от свобода” в размер на 4 / четири/ месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА по – лекото наказание „ Глоба“. Разноски по делото не са направени. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор:________ Сл.защитник:________ / М. К. / / адв. С. Ч. / Подсъдим:________ / Д.А.В. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Д.А.В. със снета по-горе самоличност по НОХд. №193/2017 г. по описа на КРС. Определението е окончателно.
Д.А.В.
В законна сила на 26.7.2017г.

39

Гражданско дело No 435/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Р.В.С.,
Е.Н.С.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 27.7.2017г.
В законна сила на 27.7.2017г.

40

Гражданско дело No 459/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

М.А.Д.,
М.П.Д.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 27.7.2017г.
В законна сила на 27.7.2017г.

41

АНД No 187/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.Д.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 27.7.2017г.
А.Д.С.
Мотиви от 27.7.2017г.
В законна сила на 14.8.2017г.