РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.4.2016г. до
30.4.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 432/2013

Делби

М.Х.Й.

П.И.Ц.,
А.И.Г.,
К.И.Ц.,
А.Ц.Д.,
С.Ц.Т.,
Т.Ц.Т.,
И.Ц.Т.,
А.К.Й.,
Б.П.Ц.,
М.П.Й.,
М.П.К.,
Ц.С.Й.,
С.Х.Д.,
Х.С.Т.,
М.В.С.,
С.В.Х.,
Х.М.Й.,
Н.Д.Л.,
Р.Ц.Л.,
М.Ц.Д.,
И.А.Л.,
С.Д.П.,
П.Д.Т.,
Ц.П.М.,
Й.Г.Д.,
С.Г.Т.,
Ц.М.Й.П.,
В.П.Д.,
Л.П.С.,
И.С.С.,
Т.С.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 4.4.2016г.

2

ЧНД No 43/2016

Реабилитации чл.85-88а НК

М.И.Б.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 5.4.2016г.

3

Гражданско дело No 536/2015

Облигационни искове

ЕТ А.-Ц.А.К.

ПК"НАПРЕДЪК"-КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 6.4.2016г.

4

Гражданско дело No 56/2016

Развод и недейств. на брака

И.А.Ч.

Б.Г.Ч.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 6.4.2016г.
В законна сила от 6.4.2016г.

5

Гражданско дело No 577/2013

Делби

Е.И.И.,
А.И.И.

О.Г.Л.,
Д.И.К.П.,
Х.Д.К.,
Ж.Д.И.,
С.И.Н.,
Х.Д.А.,
С.Ц.Д.П.,
Г.П.Ж.,
И.И.М.,
Д.П.Ц.,
Г.И.Д.,
П.И.Д.,
А.П.Б.,
В.Н.Ш.,
В.Н.Ш.Ц.,
К.Г.Д.П.,
Ц.А.Ц.П.,
И.Ц.Ц.,
М.Ц.Ц.,
Л.К.Ш.,
П.О.Ш.,
Д.О.Ш.,
С.С.Ш.П.,
П.И.М.,
В.И.Ш.,
Ц.Н.Г.,
Г.И.К.,
М.И.К.,
В.К.Д.,
Ц.С.Ц.,
Т.С.Ц.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.4.2016г.

6

Гражданско дело No 75/2016

Искове по СК

С.В.М.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 8.4.2016г.
В законна сила от 8.4.2016г.

7

Гражданско дело No 89/2014

Делби

Г.Г.Я.,
К.Г.Я.,
Я.Д.Я.П.,
Д.Ц.Д.,
И.Ц.Б.,
С.Ц.Я.,
Л.Я.Я.,
П.Я.Я.

Я.Г.Т.,
М.В.Г.,
Г.Х.П.,
С.Г.З.,
Г.В.Г.,
В.С.Г.,
И.Й.Г.,
С.В.Ц.П.,
Х.И.Ц.,
Т.И.Ц.,
Е.Н.С.,
Г.Н.Ц.,
В.П.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 11.4.2016г.

8

НОХД No 51/2016

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Н.И.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 12.4.2016г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адв. В. К. - договорен защитник на подсъдимият Н.И.П. - лично, по смисъла на което: Н.И.П. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, земеделски производител, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила на 14.05.2015 год. НП № 14-0285-000585/2014 год. на началника на РУ МВР – Кн. за управление на МПС без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС, на 28.03.2016 год. около 21.50 часа в гр. Кн., на кръстовище, образувано от ул.“М. Б.“ и ул.“А. Ст.“ е управлявал лек автомобил Фолксваген Голф с рег. № ………… без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, установено с АУАН бланков № 061921/28.03.2016 год. по описа на РУ МВР гр.Кн. - престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК. На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т.1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. На основание чл. 55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА по-лекото наказание „Глоба“. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /А. Т./ /Адв. К. / ПОДСЪДИМ: ………………………… / Н.И.П. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Н.И.П. по настоящото НОХ дело № 51/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Н.И.П. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Н.И.П.
В законна сила от 12.4.2016г.

9

Гражданско дело No 374/2015

Дела по Закона срещу домашното насилие

Г.Д.Т.

З.И.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 13.4.2016г.

10

Гражданско дело No 55/2016

Развод и недейств. на брака

П.К.Ч.

М.В.Ч.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 13.4.2016г.
В законна сила от 13.4.2016г.

11

ЧГД No 170/2016

Отказ от наследство

Д.А.И.

А.И.С.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 14.4.2016г.

12

ЧГД No 171/2016

Отказ от наследство

Д.А.И.

М.А.Б.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 14.4.2016г.

13

ЧГД No 172/2016

Отказ от наследство

Д.А.И.

Е.А.П.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 14.4.2016г.

14

Гражданско дело No 106/2015

Вещни искове по ЗСПЗЗ

Л.Я.Я.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ИСКЪР - КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 15.4.2016г.

15

Гражданско дело No 158/2016

Делби

З.И.В.

Т.И.Л.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 18.4.2016г.
В законна сила от 18.4.2016г.

16

ЧНД No 25/2016

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. БЯЛА СЛАТИНА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.Г.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 18.4.2016г.

17

НОХД No 52/2016

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

П.И.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 18.4.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение заявено словесно от страните по смисъла на което: П.И.П., роден на *** г. в с. Г
. Д., живущ ***, българин, български гражданин, неженен, ученик в 7 клас, неосъждан, с начално образование, с ЕГН:********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: Макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, на 21.03.2016 г. в гр. И. от частен дом, находящ се на ул. „ Пр.” №.. отнел от владението и без съгласието на собственика Ц.С.Й. *** движими вещи: мобилен телефон марка „ Аlkatel” модел „ Onetoch Pixi 3” с и-мей …… на стойност 55.00 лева и СИМ карта „ Виваком” на стойност 12.00 лева или вещи на обща стойност 67.00 лв. с намерение противозаконна да ги присвои, като предвид стойността случая е маловажен – престъпление по чл. 194, ал.3 във вр. с ал.1 във вр. с чл. 63, ал.1 т.4 от НК. На основание чл. 194, ал.3 във вр. с ал.1 във вр. с чл. 63, ал.1 т.4 във вр. с чл.55, ал.1, т. 2, б. б от НК на подсъдимия П.И.П. се НАЛАГА наказание: „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което наказание да се изпълни чрез прочитане по местния радиовъзел на Община гр. И. Разноски по делото в размер на 38,64 лв. се ВЪЛЗЛАГАТ на осъдения. Имуществени вреди в размер на 12 лв. са възстановени от подсъдимия на пострадалата. Декларация по чл.381, ал.6 от НПК, се заяви устно от подсъдимият. ВРЪЩА на пострадалата Ц.С.Й. мобилен телефон марка „ Аlkatel” модел „ Onetoch Pixi 3” в съдебна зала. Прокурор:________ Сл. Защитник:___________ / А. Т./ /Адв. В. М./ Подсъдим:_____________ /П.И.П./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият П.И.П. със снета по-горе самоличност по НОХд №52/2016 г. по описа на КРС. На основание чл. 309 ал.1 от НПК ОТМЕНЯ взетата от ДП спрямо подсъдимия П.И.П. МН „ Надзор на родителя”. Определението е окончателно.
П.И.П.
В законна сила от 18.4.2016г.

18

НОХД No 20/2016

Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.Б.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 19.4.2016г.
ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение: Подсъдимата С.Б.П., родена на *** г. в гр. С
., живуща ***, българка, с българско гражданство, основно образование, безработна, неомъжена, неосъждана, с ЕГН:********** се признава ЗА ВИНОВНА в това, че: За периода от неустановена дата до 08.12.2015 г. в дома си в с. Бр., ул. „ Л. К.” № е засяла в два броя саксии и отглеждала 10.191 грама растения от рода на конопа / марихуана/ на стойност 61,15 лв. в нарушение на установените със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорните правила и подлежащи на специално разрешение съгласно чл. 29, ал.1 – „ Отглеждането, семепроизводството, вносът и износът на растения и семена от рода на конопа / канабиса/ със съдържание под 0,2 теглови процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, както и вносът и износът на семена от опиев мак се извършват само след разрешение, издадено при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните” – престъпление по чл.354в, ал.1 от НК. НА основание чл. 354в, ал.1 от НК във връзка с чл.55 ал. 1, т.1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимата С.Б.П. се НАЛАГА наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 8 (осем) месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 / ТРИ / години. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание „ Глоба”. Имуществени щети от престъплението – не са причинени. Разноски по делото в размер на 255,99 лв. СЕ ВЪЗЛАГАТ на подсъдимата С.Б.П.. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимата. На основание чл.53 ал.2 б. б от НК ОТНЕМА в полза на държавата, веществени доказателства, а именно: Кафяви на цвят хартиени пликове, използвани при опаковането на наркотичните вещества при престъплението и изземване, 1 бр. найлонова жълта торбичка, 1 бр. найлонова сива торбичка. Опаковки от ВД към химическата експертиза № Н 194/2015 г. на БНТЛ. Празна полиетиленова опаковка с надпис AGROFLОRA, зелена на цвят. Електрически програматор, обозначен като обект №7; Електрически термометър, обозначен като обект 4; Кафяв хартиен плик, обозначен като обект №11, съдържащ полиетиленов чувал, срязан на половина, съдържащ пръст / тор/ с надпис върху него AGROFLОRA, син на цвят полиетиленов чувал, съдържащ два броя пластмасови кофи с пръст, използвани за саксии; 4 броя луминисцентни лампи свързани помежду си с електрически кабел, покрит с фолио. Тръбна П- образна конструкция от ПВЦ- водопроводни тръби, свързани помежду си с черен цвят скоч – предадени на съхранение в РУ МВР Кнежа. Наркотични вещества, предадени с протокол от 11.01.2016 г. изпратени на съхранение до Централно митническо управление отдел „ МРР – НОП „ . Прокурор:________ Сл.Защитник:_____________ / Ангел Танев / /Адв.В.К. / Подсъдима:_____________ / С.Б.П. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимата С.Б.П. със снета по-горе самоличност по НОХд №20/2016 г. по описа на КРС. На основание чл. 309 ал.1 от НПК ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимата С.Б.П. МН „ Подписка” , взета от ДП. Определението е окончателно.
С.Б.П.
В законна сила от 19.4.2016г.

19

НОХД No 23/2016

Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.Б.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 19.4.2016г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Г. И. и адв. В. К. - договорен защитник на подсъдимата С.Б.П. - лично, по смисъла на което: С.Б.П. родена на *** год. в гр. София, живуща ***, българка, българска гражданка, с основно образование, безработна, неомъжена, неосъждана, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че: За периода от неустановена дата до 08.12.2015 г. в дома си в с.Бр., ул.“Л. К.“ № е държала без надлежно разрешително и в нарушение на установените със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила наркотичен коноп 1 477.634 грама коноп (марихуана) на стойност 8 865.80 лева, със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – от 1.0 % до 8.9 %, представляващо високо рисково наркотично вещество, посочено в списъка на „Растенията и веществата с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“, подлежащо на контрол съгласно Единната Конвенция по упойващи вещества на ООН от 1961г. и Приложение №1 към чл.3, ал.2 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите и подлежащо на специално разрешение съгласно чл.29, ал.1 -„Отглеждането, семепроизводството, вносът и износът на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, както и вносът и износът на семена от опиев мак се извършват след разрешение, издадено при условия и по ред, определени с наредба от министъра на земеделието и храните“ от същия закон. - престъпление по чл. 354 а, ал.3, т.1 от НК. На основание чл. 354 а, ал.3, т.1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК Съдът й НАЛАГА Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 1 /една/ година. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. На основание чл. 55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА по-лекото наказание „Глоба“. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимата. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /Г. И./ /Адв. К. / ПОДСЪДИМ: ………………………… / С.Б.П. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимата С.Б.П. по настоящото НОХ дело № 23/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс.С.Б.П. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 53, ал. 1, б.,,а” от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТНЕМА в полза на Държавата веществени доказателства: Наркотични вещества, предадени с протокол от 11.01.2016 г. и изпратени за съхранение до Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП“ .
С.Б.П.
В законна сила от 19.4.2016г.

20

АНД No 49/2016

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Н.А.Е.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 19.4.2016г.
Н.А.Е.

21

Гражданско дело No 549/2012

Делби

Т.А.Д.П.,
Д.А.Д.,
Ц.Д.Д.,
Р.И.Д.,
Д.Т.Г.,
Т.В.Д.,
Р.В.Д.

Г.Ц.Д.,
Б.И.Д.,
М.И.Д.,
Н.Б.А.,
А.Д.Д.,
И.Т.Й.,
В.Г.М.,
Е.Б.П.,
С.Б.П.,
Й.П.Х.,
И.П.И.,
Д.Т.Д.,
Р.Т.П.,
Б.Б.А.,
Б.Б.А.,
Т.Б.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.4.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ВАРИАНТ ПЪРВИ, разработен в справка № 3 /три/ от заключението на вещото лице, с приложени към него 5 /пет/ бр. скици с новообразуваните имоти. Решението подлежи на обжалване пред Пл
. окръжен съд в двуседмичен срок от днес за явилите се съделители и в двуседмичен срок от получаване на съобщението до неявилите се страни.

22

Гражданско дело No 19/2016

Делби

Г.М.Г.

П.И.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 20.4.2016г.
ПРИЕМА заявената писмена спогодба и ОДОБРЯВА постигнатата между страните по настоящото дело спогодба по смисъла, на която: 1.Г.М.Г., с ЕГН **********, с постоянен адрес:***, получава свой дял и става собственик на следния недвижим имот, находящ се в гр. Кн
., а именно: Поземлен имот с площ 830 кв.м., съставляващ УПИ ….., квартал .., по ЗРП на гр.Кн.., заедно с построените в същия имот масивна жилищна сграда, две масивни стопански сгради, заедно с всички подобрения и приращения в имота, който е на стойност 9 122.69 лева по данъчна оценка. 2. П.И.П., с ЕГН **********, с съдебен адрес ***, НЕ ПОЛУЧАВА дял от този имот, тъй като е получил в замяна на това други активи от наследството, които са поделени в гр. дело № 576/2014 г. по описа на КРС, както и не получава парично уравнение на своя дял. С настоящата съдебна спогодба съделителите прекратяват собствеността на описаният по-горе имот и за в бъдеще никой от съделителите няма да има претенции спрямо другият по отношение на това наследство. Разноските остават така, както са направени от страните. СПОГОДИЛИ СЕ: 1. …………………………… / Г.М.Г. / 2. ………………………………… /П.И.П., чрез пълномощника адв. Р. М./ Съдът на основание чл. 234, ал. 3 от ГПК придава значение на влязло в сила решение на настоящата спогодба и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд. ОСЪЖДА ищеца Г.М.Г., с ЕГН ********** да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 30,43 лева. След изплащане на горната сума да се издаде препис от настоящата спогодба на Г.Г.. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 19/2016 год. по описа на КРС като спогодено. Определението е окончателно.
В законна сила от 20.4.2016г.

23

Гражданско дело No 175/2016

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 21.4.2016г.

24

Гражданско дело No 176/2016

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 21.4.2016г.

25

Гражданско дело No 177/2016

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 21.4.2016г.

26

Гражданско дело No 178/2016

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 21.4.2016г.

27

Гражданско дело No 179/2016

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 21.4.2016г.

28

НОХД No 60/2016

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Й.И.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 25.4.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Й.И.Б., роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 12.04.2016 год. в гр. Кн
. на кръстовище, образувано от ул.“Р. Д.“ и ул.“Г. М.“ е управлявал лек автомобил Опел Омега с peг. № ………. след употреба на алкохол с концентрация 1.22 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство “Алкотест - Дрегер” 7410+ с фабр. №ARSM0009 констатирано с Акт сериен № 243257 / 12.04.2016 г. по описа на РУМВР – Кнежа - престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК. На основание чл. 343б, ал.1 , във връзка с чл. 55, ал.1 , т. 1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия Й.И.Б. се НАЛАГА наказание „ Лишаване от свобода” в размер на 1 / една/ година. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА по – лекото наказание „ Глоба“. Разноски по делото не са направени. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор:________ Сл.защитник:________ / Б. А. / / адв. Й. Я. / Подсъдим:________ / Й.И.Б. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Й.И.Б. със снета по-горе самоличност по НОХд. №60/2016 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата в ДП МН „Подписка” спрямо подсъдимия Й.И.Б..
Й.И.Б.
В законна сила от 25.4.2016г.

29

Гражданско дело No 60/2016

Издръжка

М.М.Г.

С.Н.М.,
ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.4.2016г.

30

АНД No 66/2016

По ЗД по пътищата

М.П.Б.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 26.4.2016г.

31

Гражданско дело No 12/2015

Делби

Т.П.К.,
Р.И.К.

А.Н.К.,
И.Н.Д.,
Л.П.Г.П.,
Н.Г.С.,
В.Г.П.,
Ц.П.М.,
М.Т.Ч.,
С.Т.В.,
К.Т.П.,
Т.К.С.,
Т.П.Й.,
П.П.С.,
М.К.К.,
В.К.Я.,
Г.М.Г.,
Р.И.С.,
Т.Е.Т.,
А.Е.Т.,
В.Г.Г.,
Д.В.Я.,
А.В.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 27.4.2016г.

32

Гражданско дело No 40/2016

Развод и недейств. на брака

Х.З.М.

Е.Д.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 27.4.2016г.

33

Гражданско дело No 372/2015

Развод и недейств. на брака

М.Х.Д.

В.И.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 28.4.2016г.

34

АНД No 30/2016

По ЗД по пътищата

И.Б.Б.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 28.4.2016г.
НП-потвърдено

35

НОХД No 67/2016

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ю.С.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 28.4.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адвокат Д. П. – договорен защитник на подсъдимия Ю.С.В.. Ю.С.В. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В съучастие с Н. Й. Б. от гр. Кн., като съизвършител, на 08.03.2016 год., в гр. Кн., обл.Пл., от работилница-склад в ОУ „Васил Левски“, след като разрушил прегради, здраво направени за защита на имот - разбил метална решетка на прозорец и използвал техническо средство - отвертка, отнел от владението и без съгласието на отговорното длъжностно лице Т. К. Ц. - директор на училището чужди движими вещи - една моторна косачка „Викинг“ модел МВ248.2 на стойност 381.78 лева и моторна косачка „Викинг Т 443В“ на стойност 95.21 лева или вещи в общ размер на 476.99 лева, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие причинената имуществена вреда е възстановена - престъпление по чл.197 т.З във вр. с чл.195, ал.1, т.З, т.4, пр.2 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК. За това му деяние и на основание чл.197 т.З във вр. с чл.195, ал.1, т.З, т.4, пр.2 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т.2, б."Б" от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,ПРОБАЦИЯ”, изразяващо се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа за целия период на пробацията. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ОСЪЖДА подс. Ю.С.В. със снета по-горе самоличност да заплати по приходната сметка на РС Кнежа направените разноски в ДП в размер на 93.28 лв. Прокурор: ................... Защитник: .................... / А. Т./ / Адв. Д. П./ Подсъдим: ....................... / Ю.С.В. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Ю.С.В. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 67/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Ю.С.В. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно.
Ю.С.В.
В законна сила от 28.4.2016г.

36

НОХД No 68/2016

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Н.Й.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 28.4.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адвокат Й.Я. – служебен защитник на подсъдимия Н.Й.Б.. Н.Й.Б. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, ученик в ПГЗ“Ст. Цанов“ – Кн., неосъждан, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: Макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в съучастие с Ю. Св. В. от гр. Кн., като съизвършител, на 08.03.2016 год., в гр. Кн., обл.Пл., от работилница-склад в ОУ „Васил Левски“, след като разрушил прегради, здраво направени за защита на имот - разбил метална решетка на прозорец и използвал техническо средство - отвертка, отнел от владението и без съгласието на отговорното длъжностно лице Т. К. Ц. - директор на училището чужди движими вещи - една моторна косачка „Викинг“ модел МВ248.2 на стойност 381.78 лева и моторна косачка „Викинг Т 443В“ на стойност 95.21 лева или вещи в общ размер на 476.99 лева, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие причинената имуществена вреда е възстановена -престъпление по чл.197 т.З във вр. с чл.195, ал.1, т.З, т.4, пр.2 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл. 20, ал. 2 във вр. с чл.63, ал.1, т.З от НК. За това му деяние и на основание чл.197, т.З във вр. с чл.195, ал.1, т.З, т.4, пр.2 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 във вр. с чл.63, ал.1, т.3 във връзка с чл. 55, ал. 1, т.2, б."Б" от НК съдът му НАЛАГА наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, изразяващо се в прочитане на споразумението по радио-възел гр. Кнежа. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. Районен прокурор:................. Сл. защитник: ............... / А.Т./ / Адв. Й.Я./ Подсъдим: ................... / Н.Й.Б. / Роднина на подсъдимия: ………………… /П. В. Д./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Н.Й.Б. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 68/2016 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Н.Й.Б. МН ,,Надзор на инспектор ДПС”. Определението е окончателно.
Н.Й.Б.
В законна сила от 28.4.2016г.

37

НОХД No 69/2016

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Й.В.Й.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 28.4.2016г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кн
., представлявана прокурор А. Т. и адвокат Й.Я. от ПлАК – сл. защитник на подсъдимия Й.В.Й.. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Й.В.Й., роден на *** г. в гр. Л., живущ ***, българин, български гражданин, основно образование, ученик в СОУ „Неофит Рилски“ – Кн., неженен, неосъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: Макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, на 07.05.2015 год., в гр. Кн., обл.Пл., в частен дом на ул. „Хр. См.“ № е отнел чужди движими вещи - паричната сума от 120 лева в банкноти с различен номинал от владението на собственика Ц.Г.Г. *** намерение противозаконно да ги присвои, като за целта го поставил в беззащитно състояние - завързал му ръцете и краката с полиетиленово въже - престъпление по чл. 198, ал. 4 във вр. с ал.1 във вр. с чл.63, ал.1, т.З от НК. На основание чл. 198, ал. 4 във вр. с ал.1 във вр. с чл.63, ал.1, т.З във връзка с чл. 55, ал.1, т.2, б.“Б“, пр.2 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия Й.В.Й. СЕ НАЛАГА наказание „Обществено порицание“, изразяващо се в прочитане на споразумението по радио-възел гр. Кн. ОСЪЖДА подсъдимия Й.В.Й. с ЕГН ********** да заплати разноски по ДП в размер на 62.45 лв. Веществени доказателства по делото: един лист от тетрадка с широки редове с надпис със химикал; една газова запалка и една разписка от ИЗИПЕЙ да се върнат на собственика им Ц.Г.Г. ***. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор: …………. Сл.Защитник: ……………… / А. Т. / / Адв.Й.Я. / Подсъдим: …………….. / Й.В.Й. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Й.В.Й. със снета по-горе самоличност по НОХ дело №69/2016 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата МН ”Надзор на инспектор ДПС”, взета спрямо подсъдимия Й.В.Й. от ДП.
Й.В.Й.
В законна сила от 28.4.2016г.