РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.11.2014г. до
30.11.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 489/2014

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 3.11.2014г.

2

Гражданско дело No 490/2014

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 3.11.2014г.

3

НОХД No 255/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

П.Т.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 4.11.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и младши адвокат В.К. – договорен защитник на подсъдимият П.Т.В.. Подсъдимият П.Т.В. роден на *** ***, българин, български гражданин, неграмотен, безработен, неженен с 2 малолетно дете, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 21.10.2014 год. в гр. Кн., на кръстовище, образувано от ул.,,Р. Д.“ и ул.,,Пр.“ е управлявал лек автомобил ,,Форд Ескорт“ без регистрационни табели след употреба на алкохол с концентрация 1.82 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство,,Алкотест Дрегер“7510+, с Фабр. № ARBA0160, констатирано с АУАН сериен № 641548/21.10.2014 год. по описа на РУ МВР – гр. Кн. - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 343б, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година. - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа за 1 /една/ година. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:........................ ЗАЩИТНИК: ............................... /А. Т./ /мл.адв. В.К./ ПОДСЪДИМ: ............................... /П.Т.В./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият П.Т.В. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 255/2014 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. П.Т.В. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
П.Т.В.
В законна сила от 4.11.2014г.

4

ЧНД No 266/2014

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

И.Т.Т.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 4.11.2014г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетеля Н.И.Н., като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше указан натиск от разследващия полицай и от защитника на обвиняемия адв. Х
. върху свидетеля. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях.
В законна сила от 4.11.2014г.

5

Гражданско дело No 37/2005

Делби

М.П.М.

С.Н.К.,
В.Н.Я.,
П.Г.Г.П.,
И.Г.С.П.,
М.Д.П.,
Б.М.П.,
В.Н.П.,
П.Н.Н.,
Г.С.М.,
С.К.М.,
М.К.С.,
Г.С.Г.,
Е.П.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 6.11.2014г.

6

Гражданско дело No 308/2014

Издръжка

С.М.А.

А.М.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 6.11.2014г.

7

Гражданско дело No 498/2014

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 6.11.2014г.

8

Гражданско дело No 312/2014

Облигационни искове

Й.П.И.

АНИ -ДЕСИ 2000 ООД КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 6.11.2014г.

9

Гражданско дело No 317/2014

Облигационни искове

П.Г.Н.

Д.Б.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.11.2014г.

10

Гражданско дело No 390/2014

Облигационни искове

Д.Т.Ч.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 7.11.2014г.

11

НОХД No 269/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.И.Ц.,
В.Н.Т.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 7.11.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и младши адвокат В.К. – сл. защитник на подсъдимите В.Н.Т. и М. З. Д. Подсъдимият В.Н.Т. роден на *** ***, обл. Пл., ул., О.”№.., българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 03.09.2014 год. в с. Е., от частен дом, находящ се на ул.,,Г. Т.“№ .., в съучастие с М. З. Д. от същото село, като съизвършител, като разрушил прегради, здраво направени за защита на имот и използвал техническо средство – метална щанга, е отнел от владението на собственика и без негово съгласие чужди движими вещи – един брой автомобилно радио на стойност 79.00 лв.; един брой пластмасова туба на стойност 4.20 лв.; един брой ел. дрелка тип ,,Ловеч“ на стойност 75.00 лв.; един брой машина за рязане на фаянс на стойност 20.00 лв.; един брой малък ъглошлайф ,,Райдер“ на стойност 12.00 лв.; един брой ел. косачка ,,Бюджет“ на стойност 30.00 лв.; един брой дръжка за ъглошлайф на стойност 1.20 лв.; един брой моторна коса ,,Гризли“ на стойност 98.00 лв.; един брой чук 2 кг. на стойност 5.00 лв.; един брой раздвижен тръбен ключ на стойност 6.00 лв.; един брой водопроводен ключ тип ,,Панцер“ на стойност 14.00 лв.; два броя гаечни ключове 27-30 на обща стойност 4.40 лв.; един брой гаечен ключ 32-36 на стойност 2.20 лв.; един брой гаечен ключ 22-24 на стойност 2.20 лв.; три броя гаечни ключове 19-22 на обща стойност 6.00 лв.; един брой гаечен ключ 17-19 на стойност 2.00 лв.; месингови водопроводни фитинги – 7 броя гайки на обща стойност 8.40 лв.; два броя удължители на обща стойност 3.60 лв.; два броя трипътници на обща стойност 4.00 лв.; три броя колена на обща стойност 3.80 лв.; един брой пластмасова кофа на стойност 1.50 лв.; един брой компресор ,,НОАР“ на стойност 350.00 лв.; един брой резервоар за бояджийски пистолет на стойност 15.00 лв.; един брой манометър на стойност 5.00 лв.; два броя спираловидни маркуча за въздух на обща стойност 20.00 лв.; шест броя бири – кен на обща стойност 4.14 лв.; тринадесет броя консерви с детски пюрета на обща стойност 26.00 лв.; един брой консерва фасул на стойност 2.10 лв.; един брой метални консерви с домати на обща стойност 17.05 лв.; три броя метални консерви с фасул от 400 грама на обща стойност 8.40 лв.; два броя метални консерви с фасул от 810 грама на обща стойност 6.40 лв.; 6 броя метални консерви с царевица на обща стойност 10.20 лв.; 17 броя пластмасови туби по три литра с олио на обща стойност 96.05 лв.; дванадесет броя пластмасови туби по един литър с олио на обща стойност 23.04 лв.; десет броя пластмасови бутилки с безалкохолно, различни видове, на обща стойност 4.50 лв.; три брой пластмасови туби по десет литра с домашно вино на обща стойност 90.00 лв.; един брой метална десетлитрова туба за бензин на стойност 16.00 лв.; един брой чук осем килограма на стойност 10.00 лв. и един брой брадва с метална дръжка на стойност 8.00 лв., или е отнел чужди движими вещи на обща стойност 1 094.38 лв. собственост на С. И. ***, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на досъдебното производство вещите са върнати - престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, 4, пр. 2, във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, 4, пр. 2, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***,” 2 /два/ пъти седмично за срок от 3 /три/ години; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години. - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по 200 /двеста/ часа годишно за 2 /две/ поредни години. Подсъдимата М. З. Д. родена на *** год. в гр. С., живуща ***,, В. Л. “№.., българка, българска гражданка, със средно образование, безработна, разведена с едно дете, неосъждана, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че: На 03.09.2014 год. в с. Е., от частен дом, находящ се на ул.,,Г. Т.“№ .., в съучастие с В.Н. ***, като съизвършител, като разрушила прегради, здраво направени за защита на имот и използвала техническо средство – метална щанга, е отнела от владението на собственика и без негово съгласие чужди движими вещи – един брой автомобилно радио на стойност 79.00 лв.; един брой пластмасова туба на стойност 4.20 лв.; един брой ел. дрелка тип ,,Ловеч“ на стойност 75.00 лв.; един брой машина за рязане на фаянс на стойност 20.00 лв.; един брой малък ъглошлайф ,,Райдер“ на стойност 12.00 лв.; един брой ел. косачка ,,Бюджет“ на стойност 30.00 лв.; един брой дръжка за ъглошлайф на стойност 1.20 лв.; един брой моторна коса ,,Гризли“ на стойност 98.00 лв.; един брой чук 2 кг. на стойност 5.00 лв.; един брой раздвижен тръбен ключ на стойност 6.00 лв.; един брой водопроводен ключ тип ,,Панцер“ на стойност 14.00 лв.; два броя гаечни ключове 27-30 на обща стойност 4.40 лв.; един брой гаечен ключ 32-36 на стойност 2.20 лв.; един брой гаечен ключ 22-24 на стойност 2.20 лв.; три броя гаечни ключове 19-22 на обща стойност 6.00 лв.; един брой гаечен ключ 17-19 на стойност 2.00 лв.; месингови водопроводни фитинги – 7 броя гайки на обща стойност 8.40 лв.; два броя удължители на обща стойност 3.60 лв.; два броя трипътници на обща стойност 4.00 лв.; три броя колена на обща стойност 3.80 лв.; един брой пластмасова кофа на стойност 1.50 лв.; един брой компресор ,,НОАР“ на стойност 350.00 лв.; един брой резервоар за бояджийски пистолет на стойност 15.00 лв.; един брой манометър на стойност 5.00 лв.; два броя спираловидни маркуча за въздух на обща стойност 20.00 лв.; шест броя бири – кен на обща стойност 4.14 лв.; тринадесет броя консерви с детски пюрета на обща стойност 26.00 лв.; един брой консерва фасул на стойност 2.10 лв.; един брой метални консерви с домати на обща стойност 17.05 лв.; три броя метални консерви с фасул от 400 грама на обща стойност 8.40 лв.; два броя метални консерви с фасул от 810 грама на обща стойност 6.40 лв.; 6 броя метални консерви с царевица на обща стойност 10.20 лв.; 17 броя пластмасови туби по три литра с олио на обща стойност 96.05 лв.; дванадесет броя пластмасови туби по един литър с олио на обща стойност 23.04 лв.; десет броя пластмасови бутилки с безалкохолно, различни видове, на обща стойност 4.50 лв.; три брой пластмасови туби по десет литра с домашно вино на обща стойност 90.00 лв.; един брой метална десетлитрова туба за бензин на стойност 16.00 лв.; един брой чук осем килограма на стойност 10.00 лв. и един брой брадва с метална дръжка на стойност 8.00 лв., или е отнела чужди движими вещи на обща стойност 1 094.38 лв. собственост на С. И. ***, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на досъдебното производство вещите са върнати - престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, 4, пр. 2, във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК. За това й деяние и по споразумение между страните на основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, 4, пр. 2, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 от НК съдът й НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнени
М.И.Ц.
В.Н.Т.

12

Гражданско дело No 414/2014

Облигационни искове

А.Т.Л.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 10.11.2014г.

13

Гражданско дело No 380/2014

Развод и недейств. на брака

Т.П.Б.

Т.П.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 11.11.2014г.

14

ЧГД No 507/2014

Отказ от наследство

И.И.А.

В.А.Д.Б.,
И.Т.Д.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 11.11.2014г.
В законна сила от 11.11.2014г.

15

Гражданско дело No 536/2013

Делби

М.Д.П.,
Р.М.П.

Р.С.А.,
А.Т.А.,
Н.С.Н.,
Р.Н.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.11.2014г.

16

АНД No 169/2014

Административни дела

С.Т.Б.

ОБЩИНА КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 12.11.2014г.
НП-отменено

17

АНД No 170/2014

Административни дела

Ц.А.Б.

ОБЩИНА КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 12.11.2014г.
НП-отменено

18

НОХД No 272/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

В.З.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 12.11.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адв. Р.М. - договорен защитник на подсъдимият В.З.К. - лично, по смисъла на което: Подсъдимият В.З.К. роден на *** год. в гр. Пл., живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в законна сила НП № 14-0285-000236/11.06.2014 год. на Началника на РУ МВР – гр. Кн. за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление на МПС, на 11.11.2014 год. в гр. Кн. по ул.,,Ст. Ц.“ е управлявал товарен автомобил ГАЗ 53 с рег. № …….. без да притежава свидетелство за управление на МПС, установено с АУАН бланков № Т 979152/11.11.2014 год. по описа на РУ МВР – гр. Кнежа - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ и 6 /шест/ месеца година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца. - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа за 1 /една/ година. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………………….. /А. Т./ /адв. Р.М./ ПОДСЪДИМ: ……………………………. /В.З.К./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият В.З.К. по настоящото НОХ дело № 272/2014 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. В.З.К. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
В.З.К.
В законна сила от 12.11.2014г.

19

Гражданско дело No 416/2014

Облигационни искове

В.Т.И.

Н.В.Б.,
М.А.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 13.11.2014г.

20

ЧНД No 249/2014

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Ц.Ц.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 13.11.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧН дело № 249/2014 год. по описа на КРС, поради оттегляне на предложението по чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК. Определението подлежи на обжалване и протестиране по реда на Глава 21 от НПК пред ПлОС в 15-дневен срок, считано от днес.

21

НОХД No 271/2014

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

О.Г.Ц.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 13.11.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото на 11.11.2014 год. споразумение между Районна прокуратура – Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К. и младши адвокат В.К. от ПлАК като служебен защитник на обвиняемия О.Г.Ц., по силата на което: Обвиняемият О.Г.Ц. роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан /със заличени осъждания по чл. 88а от НК/, ЕГН: ********** се признава за виновен в това, че: На неустановена дата за времето от месец април 2014 год. до 04.11.2014 год. в с. Л., обл. Пл., ул.,,М. Т.“№ .. сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа – чрез директно свързване на фазовия проводник захранващ електромера и изходящ предпазител, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. По споразумение на страните и на основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” от НК Съдът НАЛАГА на обвиняемия О.Г.Ц., с ЕГН: ********** и снета по делото самоличност Наказание ,,Пробация”, със следните пробационни мерки: - по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 6 /шест/ месеца, с явяване и подписване пред пробационния служител или упълномощено от него длъжностно лице с периодичност 2 /два/ пъти седмично; - по чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца. На основание чл. 55, ал. 3 от НК Съдът НЕ НАЛАГА на обв. О.Г.Ц., с ЕГН: ********** кумулативно предвиденото Наказание ,,Глоба“. Имуществени вреди от престъплението – не са причинени. Разноски по наказателното производство – не са направени. На основание чл. 53, ал. 1, б.,,а“ от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства послужили за извършване на престъплението, понастоящем на съхранение в РУП – гр. Кн., а именно: - 1 бр. мостови кабел с черна изолация и обща дължина 0.46 м. и 1 бр. кабел за радиоточка с черна изолация и обща дължина 40 м., иззети с протокол за оглед на местопроизшествие от 04.11.2014 год.; - 1 бр. клещи със сини на цвят пластмасови дръжки, собственост на обв. О.Ц., предадени от него с протокол за доброволно предаване от 04.11.2014 год. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по Бързо производство № ЗМ 333/2014 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн., Пр.преписка Вх. № 1368/2014 год. по описа на РП – гр. Кн. и НОХ дело № 271/2014 год. по описа на РС - гр. Кн. ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия О.Г.Ц., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка” в хода на Бързо производство № ЗМ 333/2014 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн. Определението на съда е окончателно.
О.Г.Ц.
В законна сила от 13.11.2014г.

22

АНД No 274/2014

По УБДХ

РУП - Д.ДЪБНИК

Е.Р.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 13.11.2014г.
Е.Р.А.

23

НОХД No 273/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Д.А.Д.,
Р.С.М.,
М.Б.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 14.11.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото на 13.11.2014 год. споразумение между Районна прокуратура – Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К., адвокат С.Я. от ПлАК като договорен защитник на обвиняемите Д.А.Д. и Р.С.М., и младши адвокат В.К. от ПлАК като служебен защитник на обвиняемия М.Б.К., по силата на което: ОБВИНЯЕМИЯТ Д.А.Д. роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с основно образование, женен с 3 деца, безработен, неосъждан, ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В съучастие като съизвършител с Р.С.М. и с М.Б.К. като помагач, на 27.06.2013 год. срещу 28.06.2013 год. в гр. Кн., обл. Пл. от Зърнобаза на изхода за гр. Ч. Бр., след като използвал МПС – лек автомобил марка ,,Форд Транзит”, с рег. № ………… – негова собственост, отнел от владението на Б. К. Др. от гр. Кн., без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои – чужди движими вещи – 1 220 кг. слънчогледово семе, пакетирани в 56 бр. полиетиленови чували на обща стойност 1 171.20 лв., като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били върнати – престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК. По споразумение на страните и на основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” от НК Съдът НАЛАГА на обвиняемия Д.А.Д., с ЕГН: ********** и снета по делото самоличност Наказание ,,Пробация”, със следните пробационни мерки: - по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 6 /шест/ месеца, с явяване и подписване пред пробационния служител или упълномощено от него длъжностно лице с периодичност 2 /два/ пъти седмично; - по чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца. ОБВИНЯЕМИЯТ Р.С.М. роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан /реабилитиран по право/, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В съучастие като съизвършител с Д.А.Д. и с М.Б.К. като помагач, на 27.06/28.06.2013 год. в гр. Кн., обл. Пл. от Зърнобаза на изхода за гр. Ч. Бр., след като използвал МПС – лек автомобил марка ,,Форд Транзит”, с рег. № ……….. – собственост на Д.А.Д., отнел от владението на Б. К. Др. от гр. Кн., без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои – чужди движими вещи – 1 220 кг. слънчогледово семе, пакетирани в 56 бр. полиетиленови чували на обща стойност 1 171.20 лв., като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били върнати – престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК. По споразумение на страните и на основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” от НК Съдът НАЛАГА на обвиняемия Р.С.М., с ЕГН: ********** и снета по делото самоличност Наказание ,,Пробация”, със следните пробационни мерки: - по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 6 /шест/ месеца, с явяване и подписване пред пробационния служител или упълномощено от него длъжностно лице с периодичност 2 /два/ пъти седмично; - по чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца. ОБВИНЯЕМИЯТ М.Б.К. роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с начално образование, разведен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: Като помагач в съучастие със съизвършителите Д.А.Д. и Р.С.М., умишлено улеснил извършването на престъплението като отстранил спънки – осигурил безпрепятствен достъп до складовото помещение на зърнобазата, в което се намирали вещите предмет на престъпно посегателство, на 27.06/28.06.2013 год. в гр. Кн., обл. Пл. от Зърнобаза на изхода за гр. Ч. Бр., след като използвал МПС – лек автомобил марка ,,Форд Транзит”, с рег. № ……….. – собственост на Д.А.Д., отнел от владението на Б. К. Др. от гр. Кн., без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои – чужди движими вещи – 1 220 кг. слънчогледово семе, пакетирани в 56 бр. полиетиленови чували на обща стойност 1 171.20 лв., като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били върнати – престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 4 от НК. По споразумение на страните и на основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 4, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” от НК Съдът НАЛАГА на обвиняемия М.Б.К., с ЕГН: ********** и снета по делото самоличност Наказание ,,Пробация”, със следните пробационни мерки: - по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 6 /шест/ месеца, с явяване и подписване пред пробационния служител или упълномощено от него длъжностно лице с периодичност 2 /два/ пъти седмично; - по чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца. Причинените с престъплението имуществени вреди са възстановени. Веществени доказателства по делото – не са приобщени. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемите Д.А.Д., с ЕГН: ********** ***, Р.С.М., с ЕГН: ********** *** и М. Б. К., с ЕГН: ********** *** да заплатят по сметка на ОД на МВР – гр. Пл., направените разноски по делото общо в размер на 30.00 лв. – възнаграждение на вещо лице, или по 10 лв. за всеки от тях. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по Досъдебно производство № ЗМ 166/2013 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн., Пр.преписка Вх. № 648/2013 год. по описа на РП – гр. Кн. и НОХ дело № 273/2014 год. по описа на РС - гр. Кн. ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Д.А.Д., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка” в хода на Досъдебно производство № ЗМ 166/2013 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн. ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Р.С.М., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка” в хода на Досъдебно производство № ЗМ 166/2013 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн. ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия М.Б.К., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка” в хода на Досъдебно производство № ЗМ 166/2014 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн. Определението на съда е окончателно.
Д.А.Д.
Р.С.М.
М.Б.К.
В законна сила от 14.11.2014г.

24

ЧНД No 256/2014

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Т.Г.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 17.11.2014г.
Т.Г.А.

25

Гражданско дело No 580/2013

Делби

И.М.Д.,
И.Г.Д.

И.Ц.Х.,
Й.Ц.Б.,
К.П.Д.,
П.Ц.Ц.,
Ц.П.М.,
П.П.М.,
Г.М.Г.,
Д.Х.Я.,
М.Д.Л.,
С.Г.Л.,
Д.Г.Л.,
Г.П.Ц.,
Г.П.Р.,
В.И.А.,
К.И.А.,
М.М.Г.,
И.М.Ф.,
П.М.Д.,
Ц.П.В.,
С.Т.В.,
И.Т.Р.,
С.П.И.,
М.М.Б.,
А.М.Б.,
И.М.Б.,
Т.Т.Д.,
И.Д.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 18.11.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 57 ал.2 от ПАС, Дв. бр. 8/28.01.2014 г. съдът ОПРЕДЕЛИ: ВНАСЯ делото в архива поради невнесен депозит за вещото лице. Да се уведомят ищците за настоящето определение , като след внасяне на депозита могат с молба да искат продължаване на производството по настоящето дело.

26

Гражданско дело No 203/2014

Делби

Г.С.Х.

Н.П.П.,
Д.П.П.,
Й.И.Д.,
Ц.И.Л.,
С.Й.Д.,
Ц.М.Р.,
Л.М.Ш.,
Н.Д.М.,
Д.В.Т.,
Е.В.Т.,
В.М.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 18.11.2014г.

27

АНД No 218/2014

Административни дела

ТРОЯ -АВТО ЕООД ВАРНА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 18.11.2014г.
НП-отменено

28

ЧНД No 275/2014

Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК

Г.П.М.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 18.11.2014г.
ИЗМЕНЯВА взетата по ДП № 1051/2014 год. по описа на РП – гр. Кн
. спрямо Г.П.М., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, не работи, неженен, осъждан, с ЕГН:********** МН от „Задържане под стража” в „ Домашен арест”, която да се изпълнява в гр. Кн., ул. „ ……” №. Настоящото определение може да се обжалва или протестира в 3 дневен срок от днес с частна жалба и частен протест пред ПлОС. В случай на жалба или на протест НАСРОЧВА делото за разглеждане пред ОС - гр. Пл. в 7 дневен срок от днес, а именно: на 25.11.2014 г. от 14.00 ч., за която дата и час явилите се прокурор, защитник и молител уведомени. В случай, че няма жалба или протест пред ПлОС ДП № 1051/2014 год. по описа на РП – гр. Кн. да бъде върнато на Районна прокуратура – гр. Кн. В случай, че няма протест пред ПлОС настоящето определение да се изпрати на Началника на следствен арест гр. Пл. за изпълнение – 21.11.2014 г.

29

Гражданско дело No 299/2014

Делби

Т.Б.Т.

Ц.В.Б.,
Й.Ц.Б.,
Н.Х.Б.,
Ц.Х.Б.,
С.П.Й.,
Ц.С.Т.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 19.11.2014г.

30

Гражданско дело No 515/2014

Искове по СК

Н.Г.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 20.11.2014г.
В законна сила от 21.11.2014г.

31

Гражданско дело No 321/2014

Искове по СК

Н.Д.Д.

Р.И.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.11.2014г.

32

Гражданско дело No 422/2014

Облигационни искове

С.К.Б.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 21.11.2014г.

33

НОХД No 279/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Н.И.Н.,
Н.С.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 21.11.2014г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото постигнатото споразумение между Районна прокуратура гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К. и сл. защитник мл.адв. В.Н.К. от ПлАК на подсъдимите: Н.И.Н. и Н.С. Дж.. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което: ПОДСЪДИМИЯ Н.И.Н., роден на *** г. в с. Н., живущ ***, българин, български гражданин, основно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ: При условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по - малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК и е осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като изпълнението на наказанията не е отлагано по чл.66 от НК, на 18.10.2014 год. за времето от 23,30 часа до 23.50 часа в гр.Кн. на ул."Пл." в съучастие като съизвършител с Н.С. Дж. ЕГН:********** *** - отнел от владението на собственика Зл. Й. И. от с гр., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи - мъжки пръстен изработен от сребро пр. 925, със златна инструкция и овална плочка от оникс на стойност 64,52 и мъжки пръстен изработен от злато с чистота на пробата -9" пр.369 с формата на осмограм в него с щампован медальон с тегло 5,13 гр. на стойност 164,16 лв. или вещи на обща стойност 228, 68 лв. - престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 1, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29 ал. 1 б."А" и „Б", вр чл.20 ал.2 от НК. До приключване на съдебното производство отнетите вещи са възстановени на собственика им. На основание чл. 196 ал. 1 т. 1, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29 ал. 1 б."А" и „Б", вр. чл.20 ал.2 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия Н.И.Н. се НАЛАГА НАКАЗАНИЕ "Лишаване от свобода" в размер на 1 / една/ година и 6 / шест/ месеца при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор. ПОДСЪДИМАТА Н.С. ДЖ., родена на *** ***, българка, българска гражданка, основно образование, ученичка, неомъжена, неосъждана, с ЕГН ********* СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА В ТОВА, че: На 18.10.2014 год. за времето от 23,30 часа до 23.50 часа в гр.Кн. на ул."Пл." в съучастие като съизвършител с Н.И.Н. *** - отнела от владението на собственика Зл. Й. И. от с гр., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи - мъжки пръстен изработен от сребро пр. 925, със златна инструкция и овална плочка от оникс на стойност 64,52 и мъжки пръстен изработен от злато с чистота на пробата -9" пр.369 с формата на осмограм в него с щампован медальон с тегло 5,13 гр. на стойност 164,16 лв. или вещи на обща стойност 228, 68 лв. - престъпление по чл. 194, ал. 1, във вр. с чл.20 ал.2 от НК. До приключване на съдебното производство отнетите вещи са възстановени на собственика им. На основание чл. 197 т.З във вр. с вр. с чл.194 ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.54, ал.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимата Н.С. ДЖ. се НАЛАГА наказание "Лишаване от свобода" в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. ОСЪЖДА подсъдимите: Н.И.Н. и Н.С. Джанабетска да заплатят солидарно разноски по делото в размер на 90.00 лв., като сумата бъде внесена по банкова сметка *** – Пл.. Към споразумението са приложени декларации по чл. 381, ал. 6 от НПК от подсъдимите. ПРОКУРОР:…………. СЛ.ЗАЩИТНИК:……………………. / Кр. К./ /Мл.адв. В.К./ ПОДСЪДИМ:……………………. / Н.И.Н. / ПОДСЪДИМ:………………….. / Н.С. Дж. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимите: Н.И.Н. и Н.С. Дж. със снети по-горе самоличности по НОХ дело № 279/2014 год. по описа на РС- Кн. Определението е окончателно. На основание чл. 309 ал.1 от НПК съдът ОПРЕДЕЛИ: ПОТВЪРЖДАВА взетата МН „ Задържане под стража” по ДП ПР.№1272/2014 г. по описа на РП Кн. спрямо подсъдимия: Н.И.Н., ЕГН: ********** до привеждане в изпълнение на наложеното му по настоящето дело наказание „ лишаване от свобода”. ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство спрямо подсъдимата: Н.С. Дж. МН „Подписка”. Определението подлежи на обжалване пред ПлОС в 7 дневен срок от днес.
Н.И.Н.
Н.С.Д.

34

Гражданско дело No 284/2014

Делби

Ц.И.П.

Ц.И.З.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 24.11.2014г.

35

НОХД No 83/2013

ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

С.Ц.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 24.11.2014г.
С.Ц.В.

36

ЧГД No 530/2014

Отказ от наследство

В.Е.М.

Е.П.М.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 26.11.2014г.
ОТКАЗА ВПИСАН В КНИГАТА.
В законна сила от 26.11.2014г.

37

ЧНД No 277/2014

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА,
Г.Х.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 26.11.2014г.

38

Гражданско дело No 589/2013

Делби

Е.И.И.,
А.И.И.,
П.Т.М.,
С.Т.С.,
Б.В.К.,
И.В.К.,
Й.Т.В.,
К.Ц.И.

М.П.А.П.,
А.П.А.,
Й.П.А.,
Л.Ц.Д.,
С.П.М.,
О.П.Р.,
Н.П.Р.,
Ю.П.С.,
Л.Т.Ж.,
А.Г.К.,
П.И.П.,
Г.И.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 27.11.2014г.

39

Гражданско дело No 528/2014

Облигационни искове

Л.И.Ц.

КОЛЕНДРО ЕООД КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 27.11.2014г.

40

Гражданско дело No 598/2013

Делби

В.В.К.

Х.Д.Ц.,
М.Д.Х.,
М.Н.Т.,
П.Й.С.,
И.Й.Т.,
С.С.И.,
Н.Д.Х.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 27.11.2014г.

41

Гражданско дело No 320/2014

Вещни искове

Е.Д.Б.

В.А.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 27.11.2014г.

42

ЧГД No 533/2014

Отказ от наследство

П.М.Г.

М.М.К.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 28.11.2014г.
вписан отказа издадено у-нието
В законна сила от 28.11.2014г.

43

ЧГД No 534/2014

Отказ от наследство

Н.М.А.

М.М.К.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 28.11.2014г.
вписан отказа издадено у-нието
В законна сила от 28.11.2014г.

44

АНД No 251/2014

По ЗД по пътищата

Д.Р.М.

ОД МВР-ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 28.11.2014г.
НП-отменено

45

АНД No 252/2014

По ЗД по пътищата

Д.Р.М.

ОД МВР-ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 28.11.2014г.
НП-отменено

46

Гражданско дело No 487/2013

Облигационни искове

М.И.Р.

Б.К.Я.,
Г.Т.Я.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 28.11.2014г.

47

Гражданско дело No 263/2013

Делби

С.Ц.Г.

В.Ц.Н.,
Д.Д.В.,
В.А.К.,
Г.Н.Й.,
М.Н.Я.,
П.М.М.,
Т.Л.Т.,
М.Л.Ц.,
Г.П.К.,
М.Х.К.,
М.Х.К.,
Л.В.П.,
Е.В.П.,
С.С.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 28.11.2014г.