РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.12.2013г. до
31.12.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 182/2012

Облигационни искове

ПОЛИ -ПП ООД ВРАЦА

ЕТ ЦВЕТАН ХРИСТОВ КАМЕНОВСКИ-ПОЧИНАЛ,
М.С.К.,
Х.Ц.К.,
П.Ц.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 2.12.2013г.

2

Гражданско дело No 209/2013

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

В.В.Н.

БУЛГАРХИДРОПОНИК ООД БУРГАС

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 2.12.2013г.

3

Гражданско дело No 214/2013

Облигационни искове

Е.М.С.

Ц.М.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 2.12.2013г.

4

Гражданско дело No 232/2013

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

Г.П.Ф.

БУЛГАРХИДРОПОНИК ООД БУРГАС

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 2.12.2013г.

5

Гражданско дело No 235/2013

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

Й.Д.А.

БУЛГАРХИДРОПОНИК ООД БУРГАС

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 2.12.2013г.

6

ЧНД No 291/2013

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА,
М.Ц.Г.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 2.12.2013г.
Уважава
В законна сила от 2.12.2013г.

7

 

Гражданско дело No 324/2013

Делби

И.Ц.Х.,
Й.Ц.Б.,
П.Ц.П.,
А.С.Х.

И.С.Б.,
Й.Н.Б.,
Т.Н.Б.,
С.Н.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 3.12.2013г.

8

ЧГД No 550/2013

Отказ от наследство

Т.Ц.М.

С.П.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 3.12.2013г.
В законна сила от 3.12.2013г.

9

Гражданско дело No 223/2012

Делби

В.А.Г.,
И.В.П.

Б.И.Б.,
И.И.Б.,
М.П.К.,
Н.П.К.,
П.И.К.,
Б.И.К.,
М.И.К.,
Т.А.К.,
Г.И.Ш.,
П.И.П.,
Т.И.К.,
Й.Г.Д.,
Н.Г.П.,
В.Г.Д.,
П.Й.Д.,
В.Й.П.,
Д.И.Х.,
В.Д.С.,
Ц.П.П.,
Д.П.К.,
И.П.П.,
И.П.Ц.,
С.Н.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 4.12.2013г.

10

Гражданско дело No 455/2011

Делби

Е.И.П.,
Б.И.Б.П.,
Т.С.Ц.,
А.С.Г.,
Р.С.Ц.,
Ц.И.Б.,
М.Б.В.

В.И.Г.,
Н.В.М.,
М.И.И.,
И.Г.И.,
В.Д.П.,
М.Д.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 4.12.2013г.

11

Гражданско дело No 222/2013

Делби

К.В.З.

В.Г.Х.,
П.Д.М.,
В.Д.М.,
Н.Д.М.,
В.П.М.,
С.Л.Д.,
И.М.Д.,
Х.М.Д.,
Н.М.Д.,
Н.Г.К.,
А.Б.Б.,
Д.Б.Б.,
Ц.Н.З.,
Д.В.З.,
С.В.З.,
Т.Д.М.,
Д.С.З.,
В.Д.З.,
Н.Д.З.,
Й.Т.С.,
И.С.С.,
И.В.П.,
Б.И.П.,
А.Н.Д.,
Х.Н.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 5.12.2013г.

12

Гражданско дело No 349/2013

Издръжка

Ю.З.А.

С.В.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 5.12.2013г.

13

АНД No 293/2013

По УБДХ

РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА

Б.Х.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 6.12.2013г.
НП-потвърдено
Б.Х.Б.

14

ЧНД No 295/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 6.12.2013г.
Съдът О П Р Е Д Е Л И :  Приключва разпита по ЧН дело № 295/2013 година по описа на Кнежанския районен съд. Прекратява производството по ЧН дело № 295/2013 година по описа на Кнежанския районен съд. Протоколът да се предаде за прилагането му по Полицейско производство ЗМ № 326/2013 година по описа на РУ,,П” – гр. Кн
., като препис от него се приложи по настоящето ЧН дело по описа на РС – гр. Кнежа. 
В законна сила от 6.12.2013г.

15

Гражданско дело No 122/2013

Делби

Е.И.М.

Р.Ц.П.,
Н.Н.П.,
И.И.Н.,
В.И.П.,
И.А.Г.,
Н.И.М.,
П.И.З.,
И.И.К.,
Г.И.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 9.12.2013г.

16

ЧНД No 270/2013

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.Н.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 9.12.2013г.
М.Н.М.

17

ЧГД No 554/2013

Отказ от наследство

П.С.А.

А.С.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 10.12.2013г.
В законна сила от 10.12.2013г.

18

ЧГД No 555/2013

Отказ от наследство

Е.А.С.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 10.12.2013г.
В законна сила от 10.12.2013г.

19

НОХД No 274/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.В.Х.,
Р.Ж.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 11.12.2013г.
Одобрява постигнатото на 11.12.2013 год. на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381 от НПК споразумение между Районна прокуратура - гр. Кнежа, представлявана от прокурор С
. В., договорния защитник адвокат Св. Я. от Пл. Адвокатска колегия и подсъдимите М.В.Х. *** и Р.Ж.М. ***, със съгласието на пострадалия Л.Й.С. ***, по силата на което: М.В.Х. роден на *** ***, с постоянен адрес:***,,Л. Ст.”№.., българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** се признава за виновен, в това че: На 11.07.2013 год., в с. Е., обл. Пл., в съучастие, като съизвършител с Р.Ж.М.,***, от частен дом, находящ се на ул.”Ст. Д.”№ .., чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот – разбил два броя входни врати, като използвал неустановено техническо средство и МПС – лек автомобил „Фолксваген Голф”, с рег. № ……….., отнел чужди движими вещи: 1 брой електрическа печка марка „Раховец” на стойност 184.00 лв.; 1 брой прахосмукачка марка „SANG” на стойност 47.20 лв.; 1 брой стереоуредба марка „PHILIPS” на стойност 204.30 лв.; 1 брой водна помпа на стойност 112.00 лв.; 1 брой телевизор марка „CROWN” на стойност 245.65 лв. и 1 брой хладилник марка „PITSOS” на стойност 117.00 лв., или всичко вещи на обща стойност 910.95 лв. от владението на собственика Л.Й.С., с ЕГН: **********,***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие вещите са върнати – престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, пр. 1 и 2, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК.  С оглед предвиденото в чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, пр. 1 и 2, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК наказание и като бе съобразена разпоредбата на чл. 381, ал. 4 от НК, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.“б“, във връзка с чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК съдът НАЛАГА на подсъдимия М.В.Х., с ЕГН: ********** Наказание “Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,Л. Ст.”№ .., за срок от 6 (шест) месеца, 2 (два) пъти седмично;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 (сто) часа, за срок от 1 (една) година.  Р.Ж.М. роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** се признава за виновен, в това че: На 11.07.2013 год., в с. Е., обл. Пл., в съучастие, като съизвършител с М.В.Х.,***, от частен дом, находящ се на ул.”Ст. Д.”№ .., чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот – разбил два броя входни врати, като използвал неустановено техническо средство и МПС – лек автомобил „Фолксваген Голф”, с рег. № …….., отнел чужди движими вещи: 1 брой електрическа печка марка „Раховец” на стойност 184.00 лв.; 1 брой прахосмукачка марка „SANG” на стойност 47.20 лв.; 1 брой стереоуредба марка „PHILIPS” на стойност 204.30 лв.; 1 брой водна помпа на стойност 112.00 лв.; 1 брой телевизор марка „CROWN” на стойност 245.65 лв. и 1 брой хладилник марка „PITSOS” на стойност 117.00 лв., или всичко вещи на обща стойност 910.95 лв. от владението на собственика Л.Й.С., с ЕГН: **********,***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие вещите са върнати – престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, пр. 1 и 2, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК.  С оглед предвиденото в чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, пр. 1 и 2, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК наказание и като бе съобразена разпоредбата на чл. 381, ал. 4 от НК, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.“б“, във връзка с чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК съдът НАЛАГА на подсъдимия Р.Ж.М., с ЕГН: ********** Наказание “Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 6 (шест) месеца, 2 (два) пъти седмично;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 (сто) часа, за срок от 1 (една) година.  Причинените с престъплението имуществени вреди са възстановени. Приобщените към делото веществени доказателства: 1 брой електрическа печка марка „Раховец”; 1 брой прахосмукачка „SANG”; 1 брой стереоуредба марка „PHILIPS”, с 2 броя тонколони и дистанционно; 1 брой водна помпа; 1 брой телевизор марка „CROWN” и 1 брой хладилник марка „PITSOS”, предадени с 4 броя протоколи за доброволно предаване от 24.07.2013 год. и 1 брой протокол за доброволно предаване от 30.07.2013 год., понастоящем на съхранение в РУП – гр. Кнежа, да бъдат върнати на собственика им Л.Й.С., с ЕГН: ********** ***. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимите М.В.Х., с ЕГН: ********** *** и Р.Ж.М., с ЕГН: ********** *** да заплатят солидарно по сметка на ОД на МВР – гр. Пл., направените разноски по делото общо в размер на 111.91 лв. – за възнаграждения на вещите лица. Прекратява наказателното производство по № ЗМ 181/2013 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн., ДП № 187/2013 год. по описа на РП – гр. Кн. и НОХ дело № 274/2013 год. по описа на РС - гр. Кн. Отменя взетата на Досъдебно производство ЗМ № 181/2013 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн., спрямо подсъдимия М.В.Х., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка”. Отменя взетата на Досъдебно производство ЗМ № 181/2013 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн., спрямо подсъдимия Р.Ж.М., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка”.  Определението на съда е окончателно. 
М.В.Х.
Р.Ж.М.

20

ЧНД No 298/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ Д.ДЪБНИК

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 11.12.2013г.
Съдът О П Р Е Д Е Л И :  Приключва разпита по ЧН дело № 298/2013 година по описа на Кнежанския районен съд. Прекратява производството по ЧН дело № 298/2013 година по описа на Кнежанския районен съд. Протоколът да се предаде за прилагането му по ДП №281/2010 г.по описа на РП Кн
., като препис от него се приложи по настоящето ЧН дело по описа на РС – гр. Кн. 
В законна сила от 11.12.2013г.

21

ЧНД No 300/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

В.А.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 11.12.2013г.
Приключва разпита по ЧН дело № 300/2013 година по описа на Кнежанския районен съд. Прекратява производството по ЧН дело № 300/2013 година по описа на Кнежанския районен съд. Протоколът да се предаде за прилагането му по ДП №281/2010 г.по описа на РП Кн
., като препис от него се приложи по настоящето ЧН дело по описа на РС – гр. Кн. 
В законна сила от 11.12.2013г.

22

Гражданско дело No 552/2013

Искове по СК

С.И.П.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 14.12.2013г.
В законна сила от 14.12.2013г.

23

Гражданско дело No 564/2013

Искове по СК

Д.Й.Н.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 16.12.2013г.

24

Гражданско дело No 289/2013

Издръжка

П.В.А.

М.В.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 17.12.2013г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представената писмена спогодба. ОДОБРЯВА постигнатата между страните по настоящото дело СПОГОДБА, ПО СМИСЪЛА НА КОЯТО: 1.) П.В.А., с ЕГН: **********, с постоянен адрес:***,,Н
. П.”№ ., вх.., ет. .., ап…, като майка и законен представител на малолетния си син М. М. Г., с ЕГН: **********. 2.) М.В.Г., с ЕГН: **********, с постоянен адрес:*** представляван от адв. Д. П. от ПлАК.  СЕ СЪГЛАСЯВАТ:  Родителските права по отношение на малолетното дете М. М. Г., с ЕГН: ********** да се предоставят за упражняване от майката - П.В.А., с ЕГН: **********, с постоянен адрес:***,,Н. П.”№ .., вх. .., ет. .., ап. .., която ще го представлява.  Бащата М. В. Г., с ЕГН: **********, с постоянен адрес:*** представляван от адв. Д. П. от ПлАК, да заплаща месечна издръжка за сина си М. М. Г., с ЕГН: **********, в размер на 80 лв. считано от 19.07.2013 год., ведно със законната лихва, до окончателното изплащане на всяка една месечна вноска чрез П. В. А., с ЕГН: **********, с постоянен адрес:***,,Н. П.”№ .., вх. ., ет. ., ап. 3, като майка и законна представителка на малолетният си син М. М. Г., с ЕГН: **********. Бащата М.В.Г., с ЕГН: **********, с постоянен адрес:*** има право на лични контакти с детето М. М. Г., с ЕГН: **********, както следва: да го взима при себе си всяка първа и трета седмица на месеца – събота / неделя от 08:00 часа до 17:00 часа, като през лятото, ваканцията на учениците, и когато майката не е в отпуска, бащата има право да вземе сина си М. М. Г., с ЕГН: ********** при себе си за 35 /тридесет и пет/ дни.   Разноските по делото остават така, както са направени от страните.   С П О Г О Д И Л И С Е :  1.) П.В.А. : ..............................  /като майка и законен представител на  малолетния си син М. М. Г./  2.) М.В.Г. : ...............................  /пълномощник адв. Д. П. от ПлАК/  Съдът на основание чл. 234, ал. 3 от ГПК придава значение на влязло в сила решение на настоящата спогодба и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд. ОСЪЖДА ответникът М.В.Г., с ЕГН: **********, с постоянен адрес:*** да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 57.60 лв. по така постигнатата издръжка. След изплащане на горната сума да се издаде препис от настоящата спогодба на М.В.Г.. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 289/2013 год. по описа на КРС като спогодено. Определението е окончателно. 
В законна сила от 17.12.2013г.

25

НОХД No 303/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Г.И.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 17.12.2013г.
НЕ ОДОБРЯВА представеното от РП Кн
. споразумение за решаване на делото в ДП, постигнато при условията и по реда на глава 29 от НПК, тъй като за извършеното от обв. Г.И.Б. деяние съставляващо престъпление по чл. 345 предложение първо от НК са приложими условията на чл. 78а от НК, респективно условията и реда за разглеждане по глава 28 от НПК.  ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХ дело № 303/2013 година по описа на Кнежанският районен съд и ВРЪЩА делото на Районна прокуратура – Кн.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.  
В законна сила от 17.12.2013г.

26

ЧНД No 306/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

Р.Е.Д.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 17.12.2013г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетелката В
. Сл. Тр., като констатира, че по време на нейното провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше указан натиск от разследващия полицай върху свидетеля. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях. Разпита приключи в 10.57 часа.
В законна сила от 17.12.2013г.

27

АНД No 279/2013

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

С.Т.Я.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 17.12.2013г.
С.Т.Я.
Мотиви от 17.12.2013г.

28

Гражданско дело No 332/2013

Вещни искове

М.Ц.И.,
К.В.В.

М.М.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 18.12.2013г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА в делото писмена спогодба от 18.12.2013 год., постигната между страните по Гр.д. № 332/ 2013 год. по описа на КРС.  ОДОБРЯВА съдебната спогодба между от М.Ц.И., с ЕГН ********** и К.В.В., с ЕГН ********** ***, от една страна в качеството на ищци по Гр.д. № 332/ 2013 год. по описа на КРС и, от друга страна М.М.М., с ЕГН ********** ***, като ответник по същото дело, със следното съдържание: 1. Ответникът М.М.М., с ЕГН ********** ПРИЗНАВА иска като основателен. По съгласие на страните: М.Ц.И., с ЕГН ********** и К.В.В., с ЕГН ********** ***, в качеството им на ищци и М.М.М., с ЕГН ********** ***, като ответник по делото  Съдът РАЗВАЛЯ на основание чл. 87, ал.3 от ЗЗД Договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка, обективиран в НОТАРИАЛЕН АКТ №16, том ІІ, рег. №391 д.№80/04.02.2013 г. на Г
. И. – пом. Нотариус по заместване при Нотариус В. Р., с рег. №550 на Нотариалната камера, с район на действие РС Кн., вписан в Служба по вписванията при РС Кн. с вх. Рег. № 478/04.02.2013 г., Акт №, том ..І, дело №/2013 г., с който М.Ц.И., с ЕГН ********** – лично за себе си и като пълномощник на К.В.В., с ЕГН ********** *** са прехвърлили на М.М.М., с ЕГН ********** *** съсобственият си недвижим имот, находящ се в с. Е., обл. Пл. на ул. „ Л. Ст.” № .., а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – Пл. №115 /сто и петнадесет/ в кв. 3 /три/ с площ от 3250 /три хиляди двеста и петдесет/ кв. м. по ЗРП на с. Е., заедно с изградените в имота жилищна сграда, вила и стопански постройки, при граници и съседи на ПИ: от двете страни зелени площи, ПИ – пл.№6 и ПИ – пл. №114, срещу задължението на приемателят М.М.М. да поеме гледането и издръжката на прехвърлителите М.Ц.И. и К.В.В., като им осигури нормален и спокоен живот, какъвто са водили до сега, до като са живи. 2. М.Ц.И., с ЕГН ********** и К.В.В., с ЕГН ********** ***, се задължават по силата на настоящата спогодба да изплатят обезщетение за положените грижи от страна на М.М.М. към тях в размер на 4200 (четири хиляди и двеста лева) платими както следва:  - 500 (петстотин) лева – в срок до 30.12.2013 г., платими в с.Е., а останалата сума в размер на 3700 (три хиляди и седемстотин) лева – всеки месец, след датата на получаване на пенсия, по 250 (двеста и петдесет) лева до окончателното изплащане на сумата без лихвата.  При изплащане на сумите и двете страни се задължават да издават и подписват разписки. Съдебно-деловодните разноски остават в тежест на страните така, както са направени до момента.   ОСЪЖДА М.Ц.И., с ЕГН ********** и К.В.В., с ЕГН ********** *** и М.М.М., с ЕГН ********** ***,  на основание чл.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК да заплатят солидарно окончателна държавна такса по сметка на РС - гр.Кн. в размер на 276.03 лв. /двеста седемдесет и шест лева и 03 ст./.    ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д.№ 332/2013 г. по описа на РС – Кн. поради постигната спогодба между страните.   Определението подлежи на вписване, като със същото следва да се заличи вписването на исковата молба по партидата на имота. 
В законна сила от 18.12.2013г.

29

НОХД No 280/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

А.С.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 18.12.2013г.
А.С.М.
Мотиви от 18.12.2013г.

30

НОХД No 282/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.В.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 18.12.2013г.
М.В.М.

31

НОХД No 283/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.С.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 18.12.2013г.
М.С.М.
Мотиви от 18.12.2013г.

32

НОХД No 292/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Е.В.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 18.12.2013г.
Одобрява постигнатото на 18.12.2013 год. на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381 от НПК споразумение между Районна прокуратура - гр. Кнежа, представлявана от прокурор С
. В., служебен защитник В.В. от Пл. Адвокатска колегия и подсъдимия Е.В. ***, по силата на което: Е.В.П., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** се признава за виновен в това, че: На 18.03.2013 год. в гр. Кн., обл. Пл., в лек автомобил ,,Форд Транзит”, с рег. № ………., собственост и управляван от М. Б. П., държал акцизни стоки – тютюневи изделия – 4 (четири) кг. раздробен тютюн, пакетиран в 34 бр. полиетиленови плика, който може да се пуши без допълнителна индустриална обработка, без бандерол, когато такъв се изисква по Закон – чл. 25, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия и чл. 2, т. 2 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, на стойност 800 (осемстотин) лева, като причинената вреда за републиканския бюджет от невнесения акциз за този тютюн е в размер на 608.00 (шестстотин и осем) лева, като случая не е маловажен – престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК.  По споразумение на страните, на подс. Е.В.П., с ЕГН: ********** на основание чл. 234, ал. 1 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.  На основание чл. 55, ал. 3 от НК НЕ НАЛАГА на подс. Е.В.П., с ЕГН: **********, кумулативно предвиденото в Закона по-леко наказание ,,ГЛОБА”. С престъплението не са причинени имуществени вреди. На основание чл. 234, ал. 3 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата, приобщените по делото веществени доказателства – 34 броя полиетиленови пликове с общо тегло 4.000 кг., на съхранение в РУП – гр. Кн. ОСЪЖДА на основание чл. 183, ал. 3 от НПК подс. Е.В.П., с ЕГН: ********** да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. направените по делото разноски за вещо лице в размер на 20 лв. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ДП № 100/2013 год. по описа на Митница – Св., ДП № 242/2013 год. по описа на РП – гр. Кн. и НОХ дело № 292/2013 год. по описа на РС - гр. Кн.. ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Е.В.П., с ЕГН: **********, в хода на досъдебното производство МН „Подписка”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 
Е.В.П.
В законна сила от 18.12.2013г.

33

НОХД No 301/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

А.М.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 18.12.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура - Кнежа, представлявана от прокурора С
. В. и адвокат Ц.А. от ПлАК като защитник на подсъдимия А.М., по силата на което: Подсъдимият А.М.М. роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН: ********** се признава за виновен в това, че:  На 10.10.2013 год. в с. Е., обл. Пл., по ул.,,Г. Г.” пред дом № .., без да има за това редовно писмено позволително транспортирал с лек автомобил ,,Форд Транзит”, с рег. № ………. незаконно добит от другиго дървен материал – два кубически метра пространствени дърва за огрев от цер и габър на стойност 120 лв., като случая е маловажен – престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК. По споразумение на страните на подс. А.М.М., с ЕГН: **********, на основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК, СЕ НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.  Причинените с престъплението имуществени вреди са възстановени. Веществени доказателства по делото: 1 бр. лек автомобил марка и модел,,Форд Транзит”, бял на цвят, без регистрационни табели, с рама № ……………….., понастоящем на съхранение в РУП – гр. Кн., да бъде върнат на правоимащото лице А.М.М., с ЕГН: ********** ***. Съдът на основание чл. 53, ал. 1, б.,,а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата – 2 куб.м. пространствени дърва за огрев от цер и габър, предадени с разписка от 15.10.2013 год. на съхранение в РУ”Полиция” – гр. Кн. ОСЪЖДА на основание чл. 183, ал. 3 от НПК подс. А.М.М.,*** да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. направените по делото разноски за вещо лице в размер на 20 лв.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело № 301/2013 година по описа на Кнежанския районен съд предвид постигнатото споразумение.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 
А.М.М.
В законна сила от 18.12.2013г.

34

Гражданско дело No 548/2013

Искове по СК

Е.И.П.,
П.В.П.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 19.12.2013г.
В законна сила от 19.12.2013г.

35

НОХД No 307/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Р.Я.Р.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 19.12.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Кн
., представлявана от прокурора С. В. и адвокат Р.М. от ПлАК, като защитник на обвиняемия Р.Р., по силата на което: Обвиняемият Р.Я.Р., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: **********, се признава за виновен в това, че:  На 10.12.2013г. около 23.59 часа в гр.Кн., по ул."Г. М." пред дом № е управлявал МПС - лек автомобил „ Шкода Октавия" с регистрационен номер …………, след употреба на алкохол с концентрация в кръвта си 1.9 на хиляда, установено по надлежния ред с Химическа експертиза № 736/13.12.2013г. на ЦСМП – Пл. – престъпление по чл. 3436, ал.1 от НК. По споразумение на страните и на основание чл.343б, ал.1 във вр. с чл.54, ал.1 от НК Съдът НАЛАГА на обвиняемия Р.Я.Р., с ЕГН ********** наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. На основание чл.343г във вр. с чл.37, ал.1 т.7 НАЛАГА на обвиняемия, Р.Я.Р., с ЕГН ********** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, считано от 10.12.2013 година – датата на фактическото отнемане на свидетелството за управление на МПС по административен ред.  От престъплението няма причинени имуществени вреди. По делото не са иззети веществени доказателства. Разноските по делото не са направени.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело № 307/2013 година по описа на Кнежанския районен съд предвид постигнатото споразумение.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 
Р.Я.Р.
В законна сила от 19.12.2013г.

36

Гражданско дело No 328/2013

Облигационни искове

Х.И.И.

ЕТ САТЕЛИТ -М- МАЛИНА БОРИСОВА КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.12.2013г.

37

АНД No 294/2013

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Н.В.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 20.12.2013г.
Н.В.М.
Мотиви от 20.12.2013г.

38

ЧНД No 308/2013

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА,
БЪЛГАРСКАТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 20.12.2013г.
Уважава

39

НОХД No 310/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

И.В.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 20.12.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Кн
., представлявана от прокурора С. В. и адвокат Р.М. от ПлАК, като защитник на обвиняемия И.К., по силата на което: Обвиняемият И.В.К. роден на *** ***, с постоянен адрес:***,,Н. П.”№, бл.,,………”, вх. , ет. .., ап. .., българин, с българско гражданство, с висше образование, женен, работи, неосъждан, с ЕГН: **********, се признава за виновен в това, че:  На 13.12.2013 год. в гр. Кн., обл. Пл., по ул.,,Д. Б.” пред сградата на читалище ,,Борба” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка и модел ,,Тойота Ланд Круизър”, с рег. № ……….., след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си 1.24 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство ,,Алкотест Дрегер”7510, с фабричен № ARBA-0152 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. По споразумение на страните и на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” от НК Съдът НАЛАГА на обвиняемия И.В.К., с ЕГН: ********** Наказание ,,Пробация”, със следните пробационни мерки: - по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,Н. П.”№ .., бл.,,……..”, вх. ., ет. ., ап. .., за срок от 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА, 2 (ДВА) пъти седмично;  - по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1 т. 7 от НПК НАЛАГА на обвиняемия И.В.К., с ЕГН: ********** Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО” за срок от 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА, считано от 13.12.2013 година – датата на фактическото отнемане на свидетелството за управление на МПС по административен ред.  От престъплението няма причинени имуществени вреди. По делото не са иззети веществени доказателства. Разноските по делото не са направени.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело № 310/2013 година по описа на Кнежанския районен съд предвид постигнатото споразумение.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 
И.В.К.
В законна сила от 20.12.2013г.

40

АНД No 222/2013

По Закона за митниците

К.Т.К.

АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ МИТНИЦА СВИЩОВ

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 19.12.2013г.
НП-потвърдено

41

Гражданско дело No 351/2013

Делби

В.Х.Б.

С.И.К.,
М.И.К.,
Й.П.К.,
Л.Г.И.,
Г.Г.К.,
Д.Л.К.,
В.И.И.,
П.И.К.,
К.И.К.,
С.И.Б.,
Н.И.Б.,
Х.И.Б.,
И.Х.Б.,
К.Н.Б.,
И.Н.Б.,
Н.Я.Л.,
И.Я.Б.,
М.А.П.,
В.А.Б.,
Р.А.И.,
Х.М.Б.,
В.П.Б.,
Т.П.Б.,
М.Т.Ш.,
Г.Т.Д.,
В.А.Б.,
Х.Ц.Б.,
А.Ц.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 21.12.2013г.

42

Гражданско дело No 419/2013

Издръжка

Д.Л.С.

Б.Л.Ц.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 21.12.2013г.

43

НОХД No 311/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.М.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 21.12.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурора С. В. и адвокат С.Я. от ПлАК, като защитник на обвиняемия М.В., по силата на което: Обвиняемият М.М.В. роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с основно образование, вдовец, безработен, неосъждан, с ЕГН: **********, се признава за виновен в това, че:  На 14.12.2013 год., около 20:50 часа, в гр. Кн., по ул.,,………”, пред дом №.. е управлявал МПС – лек автомобил ,,Опел Вектра”, с рег. № ………., след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си 2.0 на хиляда, установено по надлежния ред с Химическа експертиза № 740/17.12.2013 год. на ЦСМП – гр. Пл. - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. По споразумение на страните и на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК Съдът НАЛАГА на обвиняемия М.М.В., с ЕГН: ********** Наказание 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1 т. 7 от НПК НАЛАГА на обвиняемия М.М.В., с ЕГН: ********** Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО” за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, считано от 14.12.2013 година – датата на фактическото отнемане на свидетелството за управление на МПС по административен ред.  От престъплението няма причинени имуществени вреди. По делото не са иззети веществени доказателства. Разноските по делото не са направени.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело № 311/2013 година по описа на Кнежанския районен съд предвид постигнатото споразумение.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 
М.М.В.
В законна сила от 21.12.2013г.

44

Гражданско дело No 211/2013

Делби

Т.И.Р.

И.М.Ф.,
П.М.Д.,
М.М.Г.,
В.И.А.,
К.И.А.,
Г.П.Ц.,
Г.П.Р.,
М.Д.Л.,
С.Г.Л.,
Д.Г.Л.,
С.С.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 30.12.2013г.

45

Гражданско дело No 387/2013

Облигационни искове

П.С.А.

В.Б.Р.,
Е.Б.Р.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 30.12.2013г.

46

Гражданско дело No 417/2013

Облигационни искове

М.Й.Б.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ СОФИЯ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 30.12.2013г.

47

АНД No 278/2013

По ЗД по пътищата

Б.Б.О.

НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 30.12.2013г.
НП-отменено