РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.6.2013г. до
30.6.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 196/2013

Развод и недейств. на брака

Б.Г.П.П.

С.М.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 6.6.2013г.

2

НОХД No 128/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

К.Е.М.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 6.6.2013г.
Одобрява постигнатото на 06.06.2013 год. на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381 от НПК споразумение между Районна Прокуратура - гр. Кнежа, представлявана от прокурор С
. В., подсъдимия К.Е.М., живущ *** и неговия защитник адв. Р.М. от ПлАК, по силата на което: К.Е.М. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работи, осъждан, с ЕГН: ********** се признава за виновен в това, че:  На …….2012 год., в гр. Кн., пред бензиностанция,,Петрол” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка ,,Пежо 806”, с регистрационен номер……, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 10/08.01.2013 год. по описа на ЦСМП – гр. Пл. - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. На основание чл. 343б, ал. 1 от НК във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК НАЛАГА на подс. К.Е.М., с ЕГН: ********** *** Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 6 (шест) месеца.  На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подс. К.Е.М., с ЕГН: ********** ***,,Р. Д.”№, съдът от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца, считано …..2012 год.  Имуществени вреди с деянието не са причинени. Разноски по делото – не са направени.   Прекратява наказателното производство по ЗМ № 26/2013 год. по описа на РУ„Полиция” - гр. Кнежа, респективно ДП № 59/2013 год. по описа на Районна Прокуратура - гр. Кнежа и НОХ дело № 128/2013 год. по описа на РС - гр. Кнежа. Определението на съда е окончателно.  
К.Е.М.
В законна сила от 6.6.2013г.

3

Гражданско дело No 283/2012

Делби

Ц.Т.И.

Й.К.К.,
Я.И.И.,
И.Г.В.,
Р.Г.И.,
Т.М.И.,
Ц.Н.И.,
Ц.Б.И.,
Р.В.И.,
Ц.К.Й.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.6.2013г.

4

Гражданско дело No 122/2013

Делби

Е.И.М.

Р.Ц.П.,
Н.Н.П.,
И.И.Н.,
В.И.П.,
В.И.Г.,
И.А.Г.,
Н.И.М.,
П.И.З.,
И.И.К.,
Г.И.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.6.2013г.

5

Гражданско дело No 158/2013

Облигационни искове

Л.Д.М.

Ц.З.С.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 7.6.2013г.

6

НОХД No 138/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Р.А.Т.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 7.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което: Р.А.Т., роден на *** ***, българин, български гражданин, основно образование, безработен, женен, неосъждан, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:   На 28.05.2013 год., около 20.00 часа, на пътя гр. Кн
. - гр. Ч. Бр., в близост до кръстовището с пътя с. Л. - с. Т. е управлявал лек автомобил Форд Ескорт с рег. № ……….. след употреба на алкохол с концентрация 1.51 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство "Алкотест Дрегер" 7410+, с фабр. № АР5М 0009 - Престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК.  На основание чл.343 б, ал. 1 от НК във връзка с чл. 54, ал. I от НК и по споразумение между страните на подсъдимия Р.А.Т. се НАЛАГА наказание: „ Лишаване от свобода” в размер на 3/ три / месеца, като на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнение на така наложено наказанието за срок от три години. На основание чл. 343г във вр. чл.37, ал.1 т.7 му НАЛАГА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВОУПРАВЛЕНИЕ на МПС за срок от 6 / шест/ месеца, считано от 28.05.2013 г.  Разноски по делото не са направени.    Към споразумението е приложена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК от подсъдимият.    РАЙОНЕН ПРОКУРОР:………. ЗАЩИТНИК:…………………….  / А. Т./ /Адв. В. К./   ПОДСЪДИМ:…………………….  / Р.А.Т. /  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Р.А.Т. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 138/2013 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 ал.1 от НПК съдът   ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Р.А.Т. МН „Подписка” от досъдебното производство.  Определението е окончателно. 
Р.А.Т.
В законна сила от 7.6.2013г.

7

НОХД No 124/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Б.Г.Ш.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 10.6.2013г.
Б.Г.Ш.
Мотиви от 12.6.2013г.
В законна сила от 26.6.2013г.

8

ЧНД No 127/2013

Други дела

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Д.Ц.Д.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 10.6.2013г.
Уважава

9

ЧНД No 146/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

Е.И.К.

 

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 10.6.2013г.
въпроси към свидетеля. Разпита се извърши в присъствието на Районен съдия, който констатира, че по отношение на свидетеля не бяха задавани подвеждащи въпроси, нито беше оказван натиск от разследващият полицай и всичко изложено от свидетеля беше записано по - горе. 
В законна сила от 10.6.2013г.

10

Гражданско дело No 79/2012

Делби

К.Г.Ф.

В.Ц.П.,
М.Г.Й.,
С.И.Ц.,
И.П.Л.,
М.П.Л.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 11.6.2013г.

11

НОХД No 148/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

К.В.К.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 12.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което: К. В.К., роден на *** ***,българин, български гражданин, средно образование, неженен, тракторист в Коледро ЕООД – Кн
., неосъждан, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:На 09.06.2013 год. в гр. Кн. по ул."О." е управлявал лек автомобил БМВ 318 с рег. № ……….. след употреба на алкохол с концентрация 1.79 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство "Алкотест - Дрегер" 7410+ с фабр. № 0009 АР5М - Престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК. На основание чл.343 б, ал. 1 от НК във връзка с чл. 54, ал. I от НК и по споразумение между страните на подсъдимия К.В.К. се НАЛАГА наказание:  „ Лишаване от свобода” в размер на 3/ три / месеца, като на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнение на така наложено наказанието за срок от три години.  На основание чл. 343г във вр. чл.37, ал.1 т.7 му НАЛАГА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВОУПРАВЛЕНИЕ на МПС за срок от 3 / три/ месеца, считано от 09.06.2013 г.   Разноски по делото не са направени.    Към споразумението е приложена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК от подсъдимият.    РАЙОНЕН ПРОКУРОР:………. ЗАЩИТНИК:…………………….  / А. Т./ /Адв. Р. Д. М./   ПОДСЪДИМ:……………… / К.В.К. /  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият К.В.К. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 148/2013 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 ал.1 от НПК съдът   ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия К.В.К. МН „Подписка” от досъдебното производство.  Определението е окончателно. 
К.В.К.
В законна сила от 12.6.2013г.

12

Гражданско дело No 296/2012

Делби

Т.Ц.Т.

П.А.Ц.,
К.А.С.,
И.П.С.,
Е.П.С.,
К.И.С.,
Й.И.Д.,
С.И.Ц.,
В.Н.С.,
И.Н.С.,
Ц.Н.З.,
А.Ц.Т.,
В.Г.П.,
В.Г.П.,
М.М.С.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 13.6.2013г.

13

НАХД No 12/2013

По ЗД по пътищата

Й.Т.Д.

 

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 13.6.2013г.
НП-отменено

14

НОХД No 136/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Л.Б.Л.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 13.6.2013г.
Одобрява постигнатото на 13.06.2013 год. на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381, ал. 5 от НПК споразумение по чл. 381, ал. 5 от НПК между Районна прокуратура - гр. Кн
., представлявана от прокурор Р. Кр. /к/, подсъдимият Л.Б.Л. *** и неговият защитник адвокат Св. Я. от Плевенска Адвокатска колегия, по силата на което: Л.Б.Л. роден на *** ***, с постоянен адрес ***,,…………, българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** се признава за виновен в това, че: През периода от неустановена дата до ……...2013 год., в с. Е., общ. Кн., в дом находящ се на ул.,,……… , сам е осъществил неправомерно присъединяване към уличната електроразпределителна мрежа на ,,ЧЕЗ Разпределение България”АД – гр. София, посредством два броя ел. проводник – тип ПВА 1, със сечение 6 кв.мм., с дължина 19.00 метра, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в ал. 1 от НК.  За извършеното престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК на подс. Л.Б.Л. се налага наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1, б.,,б” във връзка с чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК, а именно: Наказание ,,Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от 6 (шест) месеца, 2 (два) пъти седмично;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 (сто) часа, в рамките на 1 (една) година. На основание чл. 55, ал. 3 от НК на подс. Л.Б.Л., с ЕГН: **********, не налага кумулативно предвиденото в Закона по-леко наказание - ,,Глоба”. От деянието не са причинени имуществени вреди. На основание чл. 53, ал. 1, б.”а” НК отнема в полза на Държавата, приобщените по досъдебното производство веществени доказателства – два броя ел.проводник – тип ПВА1, със сечение 6 кв.мм., с дължина 19.00 метра. Осъжда подсъдимият Л.Б.Л., с ЕГН: ********** да заплати по сметка на РС – гр. Кн. направените по делото разноски за вещо лице в размер на 35.00 лв.  Прекратява наказателното производство по № ЗМ 67/2013 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн., ДП № 63/2013 год. по описа на РП – гр. Кн. и НОХ дело № 136/2013 год. по описа на РС - гр. Кнежа. Определението на съда е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  След като одобри споразумението съдът се занима и с мярката за неотклонение. При прочита на делото съдът констатира, че на досъдебно производство на подсъдимият е взета Мярка за неотклонение „Подписка”. Като взе предвид, че одобри споразумение, по силата на което подсъдимият Л.Б.Л. прие да изтърпи наказание по-леко от „Лишаване от свобода”, а именно ,,Пробация”, съобразно разпоредбата на чл. 309, ал. 2, предл. 3 от НПК, същият прие, че взетата по отношение на него на досъдебно производство Мярка за неотклонение „Подписка”, следва да бъде отменена. Водим от горното и на основание чл. 309, ал. 2, предл. 3 от НПК  Съдът О П Р Е Д Е Л И :  Отменя взетата на Досъдебно производство ЗМ № 67/2013 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кнежа, спрямо подсъдимият Л.Б.Л., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка”. Определението подлежи на жалба и протест в седмодневен срок от днес пред Плевенския окръжен съд.   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Л.Б.Л.
В законна сила от 13.6.2013г.

15

НОХД No 137/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Д.И.Б.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 13.6.2013г.
Одобрява постигнатото на 13.06.2013 год. на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381, ал. 5 от НПК споразумение по чл. 381, ал. 5 от НПК между Районна прокуратура - гр. Кн
., представлявана от прокурор Р. Кр. /к/, подсъдимият Д.И.Б. *** и неговият защитник мл. адвокат В. К. от Плевенска Адвокатска колегия, по силата на което: Д.И.Б. роден на *** ***, с постоянен адрес:***, по настоящем живущ ***,,……………….., от ромски произход, с българско гражданство, с основно образование, неженен, работи, осъждан, с ЕГН: ********** се признава за виновен в това, че: На ……….2012 год, около 02:30 часа в гр. Кнежа, обл. Пл., по ул.,,Д. Б.” транспортирал с конски впряг незаконно добита от другиго един кубически метър дървесина от акация на стойност 60.00 /шестдесет/ лв., като предвид стойността на дървесината случая е маловажен – престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК.  За извършеното престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка са ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК съдът налага на подс. Д.И.Б. наказание при условията на чл. 54, ал. 1 от НК, а именно: Наказание „Глоба” в размер на 100 (сто) лв. Причинените с деянието имуществени вреди са възстановени. ОСЪЖДА подсъдимият Д.И.Б., с ЕГН: ********** да заплати по сметка РС – гр. Кн. разноски за вещо лице в размер на 20.00 лв.  Прекратява наказателното производство по № ЗМ 10/2013 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кнежа, ДП № 32/2013 год. по описа на РП – гр. Кн. и НОХ дело № 137/2013 год. по описа на РС - гр. Кн. Определението на съда е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  След като одобри споразумението съдът се занима и с мярката за неотклонение. При прочита на делото съдът констатира, че на досъдебно производство на подсъдимият е взета Мярка за неотклонение „Подписка”. Като взе предвид, че одобри споразумение, по силата на което подсъдимият Д.И.Б. прие да изтърпи наказание по-леко от „Лишаване от свобода”, а именно ,,Глоба”, съобразно разпоредбата на чл. 309, ал. 2, предл. 3 от НПК, същият прие, че взетата по отношение на него на досъдебно производство Мярка за неотклонение „Подписка”, следва да бъде отменена. Водим от горното и на основание чл. 309, ал. 2, предл. 3 от НПК  Съдът О П Р Е Д Е Л И :  Отменя взетата на Досъдебно производство ЗМ № 10/2013 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн., спрямо подсъдимият Д.И.Б., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка”. Определението подлежи на жалба и протест в седмодневен срок от днес пред Плевенския окръжен съд.   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Д.И.Б.

16

НАХД No 64/2013

Административни дела

Д.С.П.

ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 14.6.2013г.
НП-отменено

17

НОХД No 140/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

С.С.П.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 14.6.2013г.
Одобрява постигнатото на 14.06.2013 год. на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381 от НПК споразумение между Районна прокуратура - гр. Кн
., представлявана от прокурор Р. Я. /к/, подсъдимият С.С.П. *** и неговият защитник адвокат Р.М. от Пл. Адвокатска колегия, по силата на което: С.С.П., роден на *** год. в гр. Пл., с постоянен адрес:***,,……..”№ и с настоящ адрес:***,,………….”№ …., българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** се признава за виновен в това, че: През периода от неустановена дата до 23.01.2013 год. в с. Бр., общ. Кн., в дом, на ул.,,К. Ч.”№ , сам е осъществил неправомерно присъединяване към уличната електроразпределителна мрежа на ,,ЧЕЗ Разпределение България”АД – гр. София, посредством ел. проводник тип ПВВ МБ1, със сечение 0.75 кв.мм., с дължина 6.55 метра и ел. проводник тип ПВВ МБ1, със сечение 2.5 кв.мм., с дължина 22.00 метра, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в ал. 1 от НК.  Страните се споразумяват за извършеното от подс. С.С.П. престъпление да му бъде наложено наказание при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК, поради което и на основание чл. 234в, ал.1 във вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.“б“ във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и т.6 от НК съдът му НАЛАГА Наказание “Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,………..”№ …., за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца, 2 /два/ пъти седмично;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ една година и 6 /шест/ месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа годишно, за 2 /две/ поредни години. На основание чл. 55, ал. 3 от НК НЕ НАЛАГА на подс. С.С.П., с ЕГН: **********, кумулативно предвиденото в Закона по-леко наказание ,,Глоба”. С деянието не са причинени имуществени вреди.  На основание чл. 53, ал. 1, б.”а” НК отнема в полза на Държавата приобщеното към делото веществено доказателство – ел. проводник с дължина общо 28.55 метра. ОСЪЖДА подсъдимият С.С.П., с ЕГН: ********** да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. направените по досъдебното производство разноски за вещо лице в размер на 35.00 лв.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по № ЗМ 30/2013 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн., ДП № 26/2013 год. по описа на РП – гр. Кн. и НОХ дело № 140/2013 год. по описа на РС - гр. Кн. Определението на съда е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  След като одобри споразумението съдът се занима и с мярката за неотклонение. При прочита на делото съдът констатира, че на досъдебно производство на подсъдимият е взета Мярка за неотклонение „Подписка”. Като взе предвид, че одобри споразумение, по силата на което подсъдимият С.С.П. прие да изтърпи наказание по-леко от „Лишаване от свобода”, а именно ,,Пробация”, съобразно разпоредбата на чл. 309, ал. 2, предл. 3 от НПК, същият прие, че взетата по отношение на него на досъдебно производство Мярка за неотклонение „Подписка”, следва да бъде отменена. Водим от горното и на основание чл. 309, ал. 2, предл. 3 от НПК  Съдът О П Р Е Д Е Л И :  Отменя взетата на Досъдебно производство ЗМ № 30/2013 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн., спрямо подсъдимият С.С.П., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка”. Определението подлежи на жалба и протест в седмодневен срок от днес пред Плевенския окръжен съд.   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
С.С.П.

18

Гражданско дело No 617/2010

Делби

Н.Т.П.

Г.Ц.П.,
К.П.Д.,
В.П.Д.,
Е.Д.П.,
С.В.П.,
Д.В.П.,
С.П.К.,
В.П.П.,
Н.Ц.Ц.,
Н.П.П.,
С.П.П.,
Т.С.М.,
Г.С.Н.,
Е.С.Н.,
Д.Г.Г.,
Ж.Г.Г.,
Р.Г.Г.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 17.6.2013г.

19

Гражданско дело No 420/2011

Делби

Ц.Т.Б.

А.Х.З.,
С.Х.Г.П.,
Д.В.Г.,
Х.Г.Г.,
Ц.Д.Б.,
И.Д.Б.,
С.Д.Г.,
В.С.И.,
Е.С.С.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 17.6.2013г.

20

Гражданско дело No 232/2012

Вещни искове

В.М.Д.,
М.С.Г.,
Г.М.Г.,
В.Г.И.,
И.И.Г.,
С.И.П.,
И.А.П.,
Л.Г.П.,
А.Х.Р.,
Г.Н.Р.,
А.Н.Р.,
Л.Р.Р.,
П.Г.Р.,
И.Г.Р.,
С.П.И.

ЕТ СВЕТЛИН ИЛЧОВСКИ КНЕЖА,
ЕДИНСТВО 2007 ООД

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 17.6.2013г.

21

Гражданско дело No 68/2013

Облигационни искове

ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД СОФИЯ

И.В.С.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 17.6.2013г.
В законна сила от 17.6.2013г.

22

НАХД No 84/2013

По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ)

М.С.П.

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 17.6.2013г.
НП-потвърдено

23

Гражданско дело No 244/2013

Дела по Закона срещу домашното насилие

М.Л.И.

И.А.И.,
НАЧАЛНИКА НА РУП ПОЛИЦИЯ ДОЛНИ ДЪБНИК

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 18.6.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 130 от ГПК във вр. § 1 от ЗЗДН производството по гражданско дело № 244/ 2013 год. по описа на Районен съд – гр.Кнежа – специален регистър, като недопустимо.

24

НОХД No 145/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

К.С.Г.,
Ц.В.С.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 18.6.2013г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение сключено между РП – гр. Кн., представлявана от прокурор С.В. и сл. защитник адв. Р. Д.М. на подсъдимия К.С.Г. и адвокат Св. Я. – защитник на подсъдимия Ц.В.С..  ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение:  К.С.Г., роден на *** ***, ЕГН **********, с постоянен адрес:***, адрес ***, българин, български гражданин,неженен, осъждан СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  В съучастие помежду си като съизвършители с Ц.В.С. *** и с неизвестен извършител, като е използвал техническо средство - резак и МПС - лек автомобил „Фолксваген Голф" с рег. № …….., на 13.11.2012 година, в местността „Среден гред", находища се в землището на гр. Кнежа, от недействаща помпена станция „Кнежа-4", направил опит, останал недовършен по независещи от волята му причини да отнеме чужди движими вещи - триполюсен разединител - тип РМ 20 кУ/200А, на стойност - 120,00 лева, метално парче с размери 1,80/0,96 метра, на стойност -13,50 лева, Г - образен винкел с дължина 2,80 метра, на стойност -14,62 лева, метална шина с дължина 1,30 метра, на стойност -4,28 лева и алуминиев проводник с обща дължина 52,70 метра, на стойност 47,47 лева или всичко вещи на обща стойност 199,87 лева,собственост на „Напоителни системи" ЕАД гр. С., клон Мизия, от владението и без съгласието на представителният му орган, с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 195 ал.1 т. 4 пр. 1 и 2, във вр. с чл.194 ал. 1 във вр. с чл. 20 ал. 2, във вр. с чл. 18, ал. 1 от НК. НА основание чл. 195 ал.1 т. 4 пр. 1 и 2, във вр. с чл.194 ал. 1 във вр. с чл. 20 ал. 2, във вр. с чл. 18, ал. 1 от НК, вр. с чл. 55, ал.1 т.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия К.С.Г. му се НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „ Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. НА основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 години.  Ц.В.С., роден на *** ***, ЕГН ********** с постоянен адрес:***, адрес ***, българин, български гражданин,неженен, неосъждан, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В съучастие помежду си като съизвършители с К.С. Г. с ЕГН -********** от гр. Кн. и с неизвестен извършител, като е използвал техническо средство - резак и МПС - лек автомобил „Фолксваген Голф" с рег. № …………, на 13.11.2012 година, в местността „Среден гред", находища се в землището на гр. Кнежа, от недействаща помпена станция „Кнежа-4", направил опит, останал недовършен по независещи от волята му причини да отнеме чужди движими вещи - триполюсен разединител - тип РМ 20 кУ/200А, на стойност - 120,00 лева, метално парче с размери 1,80/0,96 метра, на стойност -13,50 лева, Г- образен винкел с дължина 2,80 метра, на стойност -14,62 лева, метална шина с дължина 1,30 метра, на стойност -4,28 лева и алуминиев проводник с обща дължина 52,70 метра, на стойност 47,47 лева или всичко вещи на обща стойност 199,87 лева,собственост на „Напоителни системи" ЕАД гр. София, клон М., от владението и без съгласието на представителният му орган, с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 195 ал.1 т. 4 пр. 1 и 2, във вр. с чл.194 ал. 1 във вр. с чл. 20 ал. 2, във вр. с чл. 18, ал. 1 от НК.  НА основание чл. 195 ал.1 т. 4 пр. 1 и 2, във вр. с чл.194 ал. 1 във вр. с чл. 20 ал. 2, във вр. с чл. 18, ал. 1 от НК, вр. с чл. 55, ал.1 т.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия Ц.В.С. му се НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „ Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. НА основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 години.  Разноски по делото в размер на 55.00 лв. се ВЪЗЛАГАТ да се заплатят солидарно от подсъдимите К.С.Г. и Ц.В.С..   Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал.6 от НПК подписана от подсъдимите.      ПРОКУРОР РП -КНЕЖА: ................. СЛ. ЗАЩИТНИК: ...............  /С. В./ /адв. Р.М. /     ПОДСЪДИМ: ...................  /К.С.Г./    ЗАЩИТНИК: ...............  / адв. Св. Я./   ПОДСЪДИМ: ………………..  / Ц.В.С. /  Съдът   ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимите: К.С.Г. и Ц.В.С. по НОХ дело № 145/2013 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК съдът   ОПРЕДЕЛИ:   ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН „Подписка” спрямо подсъдимите: К.С.Г. и Ц.В.С..  Определението е окончателно. На основание чл.381, ал.5, т.6 от НПК, във връзка с чл.53, ал.1, б.А от НК, и по съгласие на страните веществените доказателства по делото: триполюсен разединител - тип РМ 20 КУ/200А, метално парче с размери 1,80/0,96 метра , Г- образен винкел с дължина 2,80 метра, метална шина с дължина 1,30 метра, и алуминиев проводник с обща дължина 52,70 метра се ВРЪЩАТ на собственика „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД ГР.София, клон М., намиращи се на съхранение в РУП Кн.. ВРЪЩА на Здр. Ц. С. от гр. Кнежа с ЕГН ********** - * бр. автомобилна гума, за лек автомобил Фолксваген Голф с рег. № …….., намираща се на съхранение в РУП Кн..  На основание чл.53, ал.1, б.А от НК веществените доказателства по делото: един брой бутилка сина на цват - газ - пропан бутан, един брой бутилка за кислород с монтиран на нея - спиртен кран и 2 бр. манометри, два броя черни гумени маркучи с дължина 8.60 м. всеки, винтил за газова бутилка, ацетиленова горелка се ОТНЕМАТ в полза на държавата, намиращи се съхранение в РУП Кнежа.  Определението подлежи на въззивно обжалване и протест пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. 
К.С.Г.
Ц.В.С.

25

НАХД No 150/2013

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Г.И.Б.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 18.6.2013г.
.Г.И.Б.
Мотиви от 18.6.2013г.

26

НОХД No 151/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

И.Г.Б.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 18.6.2013г.
На основание чл. 382 ал. 7 от НПК одобрява постигнатото на 18.06.2013 год. споразумение по чл. 381, ал. 5 от НПК между Районна прокуратура - гр. Кн., представлявана от прокурор С. В., подсъдимият И.Г.Б., с ЕГН: ********** и неговия договорен защитник - адвокат Р.Д.М. от Пл. адвокатска колегия, по силата на което: И.Г.Б. роден на *** год. в гр. Кн., с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** се признава за виновен в това, че:  На 15.06.2013 год. в с. Бр., общ. Кн., по ул.”В.” е управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка ,,Фолксваген Кади” с рег. № ………., с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 3.67 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство ,,Алкотест Дрегер”7410+ с фабр. № ARSM 0009 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. За извършеното престъпление на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК на подс. И.Г.Б., с ЕГН: ********** съдът НАЛАГА Наказание "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, ЛИШАВА подсъдимият И.Г.Б. от право да управлява МПС за срок от 4 /четири/ месеца, считано от 15.06.2013 год. Имуществени вреди с деянието не са причинени. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото – не са направени.  Прекратява производството по НОХ дело № 151/2013 год. по описа на КРС, Незабавно производство № 16/2013 год. по описа на РП – гр. Кн. и НП № ЗМ – 152/2013 год. по описа на РУП – гр. Кн. Определението на съда е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:   След като одобри споразумението съдът се занима и с мярката за неотклонение. При прочита на делото съдът констатира, че на досъдебно производство на подсъдимия е взета Мярка за неотклонение „Подписка”. Като взе предвид, че одобри споразумение, по силата на което подсъдимият И.Г.Б. прие да изтърпи наказание „Лишаване от свобода” – условно, съобразно разпоредбата на чл. 309, ал. 2, предл. 2 от НПК съдът прие, че взетата по отношение на него на досъдебно производство Мярка за неотклонение „Подписка”, следва да бъде отменена. Водим от горното и на основание чл. 309, ал. 2, предл. 2 от НПК  Съдът О П Р Е Д Е Л И:  Отменя взетата на незабавно производство № ЗМ - 152/2013 год. по описа на РУП – гр. Кнежа, спрямо подсъдимия И.Г.Б., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка”. Определението подлежи на жалба и протест в седмодневен срок от днес пред Плевенския окръжен съд.   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
И.Г.Б.

27

Гражданско дело No 226/2012

Делби

Г.А.Л.

В.А.Л.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.6.2013г.

28

Гражданско дело No 391/2012

Искове по КТ за отмяна на уволнение

Д.К.Н.

КМЕТА НА ОБЩИНА-КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.6.2013г.

29

Гражданско дело No 35/2013

Вещни искове по ЗСПЗЗ

К.Т.К.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ИСКЪР

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 20.6.2013г.

30

Гражданско дело No 62/2013

Вещни искове по ЗСПЗЗ

К.Т.К.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ИСКЪР

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 20.6.2013г.

31

ЧГД No 247/2013

Отказ от наследство

Д.С.З.

С.Д.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 21.6.2013г.
В законна сила от 21.6.2013г.

32

НОХД No 139/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Р.Р.М.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Присъда от 21.6.2013г.
Р.Р.М.

Мотиви от 25.6.2013г.

33

НОХД No 141/2013

ГЛ.VIII. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ.ОРГ-ИИ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

В.Д.В.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 21.6.2013г.
Одобрява постигнатото на 21.06.2013 год. на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381 от НПК споразумение между Районна Прокуратура - гр. Кн., представлявана от прокурор С В, подсъдимия В.Д.В., живущ *** А и неговия служебен защитник адв. С.Я. от ПлАК, по силата на което: В.Д.В. роден на *** ***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***,,bлгарин, български гражданин, без образование - неграмотен, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** се признава за виновен в това, че:  На 29.08.2012 год. в гр. Кн., обл. Пл. по ул.”……..”№ …… не изпълнил Заповед за защита от домашно насилие № 223/06.06.2012 год. по описа на Районен съд – гр. Кн., издадена въз основа на Решение № 84/06.06.2012 год. на Районен съд – гр. Кн., съгласно което по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗЗДН се забранява на извършителя на домашно насилие да приближава на по-малко от 100 метра жилището, което обитава Ст. Г. Ст., с ЕГН: **********, находящо се в гр. Кн., обл. Пл., ул.”……..”№ .. за срок от три месеца - престъпление по чл. 296, ал. 1, пр. 2 от НК. На основание чл. 296, ал. 1, пр. 2 от НК във връзка с чл. 47, ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът НАЛАГА на подс. В.Д.В., с ЕГН: ********** ***-А Наказание ,,Глоба” в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв.  Имуществени вреди с деянието не са причинени. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото – не са направени.   Прекратява наказателното производство по ЗМ № 220/2012 год. по описа на РУ”Полиция” - гр. Кн., респективно ДП № 270/2012 год. по описа на Районна Прокуратура - гр. Кн. и НОХ дело № 141/2013 год. по описа на РС - гр. Кнежа. Определението на съда е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  След като одобри споразумението съдът се занима и с мярката за неотклонение. При прочита на делото съдът констатира, че на досъдебно производство на подсъдимият е взета Мярка за неотклонение „Подписка”. Като взе предвид, че одобри споразумение, по силата на което подсъдимият В.Д.В. прие да изтърпи наказание по-леко от „Лишаване от свобода”, а именно ,,Глоба”, съобразно разпоредбата на чл. 309, ал. 2, предл. 3 от НПК, същият прие, че взетата по отношение на него на досъдебно производство Мярка за неотклонение „Подписка”, следва да бъде отменена. Водим от горното и на основание чл. 309, ал. 2, предл. 3 от НПК  Съдът О П Р Е Д Е Л И :  Отменя взетата на Досъдебно производство ЗМ № 220/2012 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн., спрямо подсъдимият В.Д.В., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка”. Определението подлежи на жалба и протест в седмодневен срок от днес пред Плевенския окръжен съд.   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
В.Д.В.
В законна сила от 21.6.2013г.

34

Гражданско дело No 547/2012

Делби

С.В.П.

Н.В.Г.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 24.6.2013г.

35

НАХД No 20/2013

Административни дела

Д.И.Д.

НАЧАЛНИКА НА РУП ДОЛНИ ДЪБНИК

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 25.6.2013г.
НП-отменено

36

НОХД No 144/2013

Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Г.С.М.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Присъда от 25.6.2013г.
Г.С.М.

Мотиви от 26.6.2013г.

37

НОХД No 160/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.Й.М.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 26.6.2013г.
ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение: Подсъдимият М.Й.М. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 24.06.2013 год. около 22:45 часа в гр. Кн
. по ул.”Д. Б.” е управлявал лек автомобил Опел Астра, с рег. № ……, след употреба на алкохол с концентрация 2.6 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест–Дрегер”7410+, с фабр. № 0009 ARSM - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. На основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК, и по споразумение между страните съдът му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца - 2 /два/ пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца.   На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подс. М.Й. М., с ЕГН: ********** от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца, считано от 24.06.2013 год.   Разноски по делото не са направени.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: ......................... ЗАЩИТНИК: .............................  /А. Т./ /адв. С.Я./    ПОДСЪДИМ: ............................  /М.Й.М./  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият М.Й.М. по НОХ дело № 160/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство МН”Подписка” спрямо подс. М.Й.М.. Определението е окончателно. 
М.Й.М.
В законна сила от 26.6.2013г.

38

НАХД No 26/2013

Административни дела

Г.И.Д.

РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 27.6.2013г.
НП-отменено

39

НОХД No 156/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.С.П.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 27.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Кн., представлявана от прокурора Св. Хр. /к/ и адвокат К.К. от ВрАК като защитник на подсъдимия М.П. относно следното: Подсъдимият М.С.П. роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с начално образование, безработен, женен, осъждан, с ЕГН: ********** се признава за виновен в това, че:  На 31.07.2012 год. в землището на с. П., обл. Пл., в отдел 110 ,,у1” без редовно писмено разрешително е извършил сеч на 1 куб.м. дървесина от цер на стойност 60 лв., като в предвид стойността на дървесината случаят е маловажен – престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1 от НК. По споразумение на страните на подс. М.С.П., с ЕГН: **********, на основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1 от НК във връзка с чл. 54 ал. 1 от НК, СЕ НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева.  Причинените с престъплението имуществени вреди в размер на 60 /шестдесет/ лв. са възстановени по сметка на РДГ – гр. Л.  Веществени доказателства по делото: няма.  ОСЪЖДА на основание чл. 183, ал. 3 от НПК подс. М.С.П., с ЕГН: ********** да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. направените по делото разноски за вещо лице в размер на 25 лв.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело № 156/2013 година по описа на Кнежанския районен съд предвид постигнатото споразумение.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 
М.С.П.
В законна сила от 27.6.2013г.

40

Гражданско дело No 325/2012

Облигационни искове

В.Ц.П.,
М.М.П.

П.Й.Т.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 28.6.2013г.

41

ЧГД No 250/2013

Други ЧГД

П.В.П.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 28.6.2013г.
В законна сила от 28.6.2013г.