РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2012г. до 31.10.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 225/2012

Облигационни искове

В.М.Т.

Т.А.Н.,
Д.П.Н.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 1.10.2012г., в законна сила от 23.10.2012г.

2

НОХД No 264/2010

Гл.V. Застрахователна измама - чл.213 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Л.М.М.Р.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 1.10.2012г.
Л.М.М.Р.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ
Мотиви от 11.10.2012г.

3

Гражданско дело No 398/2012

Облигационни искове

ТИ БИ АЙ ЛИЗИНГ ЕАД СОФИЯ

РАДИЦ ООД С.БЪЛГАРЕНЕ,
В.Н.Н.,
Т.И.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 2.10.2012г.

4

НОХД No 241/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

А.С.М.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 2.10.2012г., в законна сила от 2.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор С. В. и адв. С.Я. – защитник на подсъдимият А.С.М. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия А.С.М. роден на *** ***, обл. Плевен, ул.,,Е
. П.”№ .., българин, български гражданин, с основно образование, женен с 1 непълнолетно дете, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила на 31.01.2012 год. НП № 972/09.12.2011 год. на Началника на РУП – гр. Кнежа за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 17.09.2012 год., в гр. Кнежа, по ул.,,Г. Д.” срещу мандра ,,Върбица” е управлявал лек автомобил Пежо 405 с рег. № ………. без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ № 587/17.09.2012 год. по описа на РУП – гр. Кнежа - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му налага наказание ,,Лишаване от правоуправление” на МПС за срок от 6 /шест/ месеца, считано от влизане на споразумението в сила.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /С. В./ /адв. С.Я./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /А.С.М./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият А.С.М. по настоящото НОХ дело № 241/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. А.С.М. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
А.С.М.

5

НАХД No 247/2012

Административни дела

ДИЛКО ЦАНКОВ ООД КНЕЖА

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 2.10.2012г.

6

ЧНД No 219/2012

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА,
УПРАВИТЕЛЯ НА ДПБ-КАРЛУКОВО

Г.Й.Я.,
КМЕТА НА С. Д. ЛУКОВИТ

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 3.10.2012г., в законна сила от 11.10.2012г.

7

НАХД No 138/2012

Административни дела

ЕТ ХАДЖИ КАРАДЖОВ РАДОСЛАВ КАРАДЖОВ КНЕЖА

ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 5.10.2012г.
НП-потвърдено

8

НОХД No 294/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Н.И.Н.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 8.10.2012г., в законна сила от 16.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Н.И.Н., роден *** *** С
., живущ ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, безработен, разведен, осъждан с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: При условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода, не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК и е бил осъждан повече от два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, рано сутринта на 16.10.2011 година в гр. Кнежа от хранителен магазин - ЕТ „С."***, с управител С.П.Т. ***, след като разрушил прегради здраво направени за защита на имот - разбил два броя врати в областта на заключване -отнел от владението на собственика, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи - найлонова торба за продукти „Еко", на стойност 0,25 лева; 13 броя капсули течен прах за пране марка „Ариел", на стойност - 9,10 лева; 2 броя лимони, на стойност 0,85 лева; 3 броя шампоани, марка „Лореал" на стойност -18,00 лева; 3 броя сапуни, марка „Палмолив", на стойност - 2,70 лева;1 брой сапун, марка „Джонсън", на стойност - 0,80 лева; 2 броя сапуни, марка „Факс", на стойност 0,80 лева; пет броя боя за коса, на стойност -13,00 лева; 2 броя шампоан за коса, марка „Сага", на стойност - 3,20 лева; 1 брой парфюм, марка „Хинаши", на стойност 10,00 лева; 1 брой парфюм, марка „Чарли", на стойност - 10,00 лева; 1 брой парфюм, марка „Лейди" на стойност - 10,00 лева; 1 брой дезодорант, марка „Нивеа", на стойност 5,50 лева; 1 брой дезодорант, марка „Естера", на стойност -2,50 лева; 1 брой дезодорант, марка „МР 3", на стойност - 2,50 лева; една кутия вафли, марка „Боровец", на стойност - 2,80 лева; 3 броя десерт „Чудо", на стойност - 1,95 лева; 7 броя пакетчета три в едно „Нес кафе", на стойност - 2,45 лева; една пластмасова касета за хляб, на стойност 10,00 лева и монети с различен номинал, на стойност 75,00 лева, всичко вещи на обща стойност около 181, 40 лева, собственост на С.П.Т. *** - Престъпление по чл.196, ал.1, т.2 във вр. счл.195, ал.1, т.З във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.29, ал.1, б."а" и "б" от НК.  НА основание чл.196, ал.1, т.2 във вр. с чл.195, ал.1, т.З във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.29, ал.1, б."а" и "б" вр. с чл.55 ал.1 т.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия Н.И.Н. му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 1 / една /година и 6 / шест/ месеца, при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.  Разноски по делото не са направени.   Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимият.    Районен прокурор:________ Сл. Защитник:____________  / Анг.Т. / /Адв. Р.М./   Подсъдим:_____________  / Н.И.Н. /  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Н.И.Н. със снета по-горе самоличност по НОХд №294/2011 г. по описа на КРС.  На основание чл. 309 ал.1 от НПК ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Н.И.Н. МН „ Подписка” от досъдебното производство.  Определението е окончателно.  На основание чл. 306, ал. 1, т. 4 от НПК във връзка с чл. 53, ал. 1, б.,,а” от НК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ОТНЕМА в полза на Държавата веществени доказателства: 1 брой насрещна пластина, винт и парче от дървена каса, парче от секретен патронник, и 1 бр.клещи, тип „ гарги”, намиращи се на съхранение в РУП – Кнежа, а останалите вещи, предмет на престъплението са върнати на собственика им.  ВРЪЩА сега в съдебно заседание на подсъдимия чифт спортни кожени обувки, черни на цвят с №45. Настоящето определение подлежи на обжалване пред ПлОС в 7 дневен срок от днес. 
Н.И.Н.

9

НОХД No 160/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Л.Б.Л.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 8.10.2012г., в законна сила от 8.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Л.Б.Л.,роден на *** ***,българин, с българско гражданство, с основно образование, ученик в 10 ти клас в ПГМЕТ „Хр
. Смирненски" гр. Кнежа,неженен, неосъждан, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:   Макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 604/26.08.2011 г. на Началника на РУП - Кнежа за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 12.04.2012 г., в гр. Кнежа, по ул."Д. Б." е управлявал мотопед Пиаджо без регистрация, без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ № 176/12.04.2012 г. по описа на РУ П – Кнежа -Престъпление по чл. 343в ал.2 вр чл. 63 ал.1 т.4 от НК. НА основание чл. 343в ал.2 вр чл. 63 ал.1 т.4 във вр.с чл.54 ал.1 от НК във вр. с чл. 78а ал.6 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия Л.Б.Л. МУ СЕ НАЛАГА административно наказание: „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което да наказание да се изпълни по местния радиовъзел Кнежа.  Разноски по делото не са направени.   Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимият.   Районен прокурор:___________ Сл. Защитник:_____________ / Анг.Т. / /Адв. Я./   Подсъдим:_____________  / Л.Б.Л./    Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Л.Б.Л. със снета по-горе самоличност по НОХд №160/2012 г. по описа на КРС.  На основание чл. 309 ал.1 от НПК ОТМЕНЯ взетата от ДП спрямо подсъдимия Л.Б.Л. МН „ Надзор на родителя Б.Ш.”.  Определението е окончателно. 
Л.Б.Л.

10

Гражданско дело No 378/2012

Дела по Закона срещу домашното насилие

А.П.Г.

Г.П.Г.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 9.10.2012г., в законна сила от 17.10.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 378 /2012 г. на РС Кнежа поради оттегляне на предадената молба от страна на молителката против съпругът й Г.Г..

11

Гражданско дело No 405/2012

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 9.10.2012г., в законна сила от 17.10.2012г.

12

НОХД No 291/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

М.Р.А.,
Е.А.С.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 9.10.2012г., в законна сила от 9.10.2012г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представените споразумения между Районна прокуратура гр.Кнежа, представлявана от прокурор С. В. и адв. Р.Д.М. – служебен защитник на подсъдимите : М.Р.А. и Е.А.С..  ОДОБРЯВА следните окончателни споразумения.  Подсъдимия М
. Р.А., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, неженен, с основно образование, безработен, осъждан , ЕГН : ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата в периода 08.03.2011г.-10.03.2011Г. в гр.И., обл.Плевен, от частен дом, находящ се на ул. „ Г.Д.", № , в условия на предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния Е.А. ***, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот - катинар на входна врата , чрез използване на техническо средство - клещи и в условия на повторност в немаловажен случай / след като бил осъден с влязлото в сила на 16.02.2007г. споразумение № 28 / 16.02.2007Г. по нохд № 4335 / 2006г. по описа на Районен съд - гр.Плевен за престъпление по чл.195 НК /, отнел от владението и без съгласието на Г.Т.Х. *** собствени за същия движими вещи както следва : 1 бр. медна лозопръскачка на стойност 60 лв., 1 бр. дестилатор за вода на стойност 36 лв., 1 бр. тръба с душ от душ батерия на стойност 9 лв. и 1 бр. тромпет на стойност 180 лв. - всички вещи на обща стойност 285 лв., с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195 ал.1 т.З, Т.4, Т.5 и т.7 вр.чл.194 ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК.   На основание чл.195 ал.1, т.3, т.4, т.5 и т.7 вр. чл.194 ал.1 чл.28, ал.1 от НК вр. с чл.55 ал.1 т.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия М.Р.А. СЕ НАЛАГА наказание „ Лишаване от свобода” за срок от 6 / шест/ месеца при първоначален общ режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.  Подсъдимия Е.А.С. , роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, неженен, с основно образование, безработен, неосъждан, ЕГН : ********** СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че: На неустановена дата в периода 08.03.2011г. - 10.03.2011г. в гр.И., обл.Плевен, от частен дом, находящ се на ул. „ Г.Д.", № , като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, в условията на предварителен сговор в немаловажен случай с М.Р.А. ***, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот - катинар на входна врата и чрез използване на техническо средство - клещи , отнел от владението и без съгласието на Г.Т.Х. *** собствени за същия движими вещи както следва : 1 6р. медна лозопръскачка на стойност 60 лв., 1 6р. дестилатор за вода на стойност 36 лв., 1 бр. тръба с душ от душ батерия на стойност 9 лв. и 1 бр. тромпет на стойност 180 лв. - всички вещи на обща стойност 285 лв., с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195 ал.1 т.З, т.4 и т.5 вр.чл.194 ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.З от НК.  Страните се споразумяват за извършеното от Е.А.С. престъпление по чл.197 т.3 от НК вр. чл.195 ал.1 т.З, т.4 и т.5 от НК, вр.чл.194 ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.З от НК във вр. чл.55 т.2 , б.Б от НК във вр. с чл. 42 А , ал.2 т. 1, 2 и 6 от НК МУ СЕ НАЛАГА наказание: „ПРОБАЦИЯ”, включващо следните пробационни мерки:   - задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично с продължителност 8 /осем/ месеца, която ще се изпълнява на територията на Община И.;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител с продължителност 8 / осем/ месеца на територията на Община Искър;  - безвъзмезден труд, в полза на обществото в размер на 120 часа за срок от 1 / една/ година, който ще се упражнява на територията на Община Искър.    Разноски по делото в размер на 115 лв. се ВЪЗЛАГАТ на подсъдимите да заплатят солидарно. Към споразуменията са представена декларации по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписани от подсъдимите.   Прокурор:______________ Сл.защитник:___________ /С. В. / / Адв. Р.М. /      Подсъдим:______________ Подсъдим:____________  / М.Р.А. / / Е.А.С. /   Съдът   ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимите: М.Р.А. и Е.А.С. със снети по-горе самоличности по НОХ д. № 291/2011 г. по описа на КРС.  Определението е окончателно.  На основание чл. 309 от НПК съдът         ОПРЕДЕЛИ:   ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимите М.Р.А. и Е.А.С. МН „ Подписка „ от досъдебното производство. 
М.Р.А.
Е.А.С.

13

НОХД No 62/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Л.Б.М.,
С.С.М.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 9.10.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Л.Б.М. роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан - в момента изтърпява присъда ,,Лишаване от свобода” в Затвора – гр. Плевен, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че: На 09.05.2011 год. в гр. И
., обл. Плевен при условията на опасен рецидив, в съучастие със С.С.М., с ЕГН: **********, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – взломяване на входна врата, отнел чужди движими вещи – сумата от 400 лв., от владението на Д.Г.П., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК. На основание чл. 196, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание 2 години ,,Лишаване от свобода” при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип. ПРИЗНАВА подсъдимият С.С.М. роден на *** ***, жител и живущ ***,,Л. Д.”№ , българин, български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че: На 09.05.2011 год. в гр. И., обл. Плевен, в съучастие с Л.Б.М., с ЕГН: **********, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – взломяване на входна врата, отнел чужди движими вещи – сумата от 400 лв., от владението на Д.Г.П., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК. На основание чл. 195, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 54 от НК съдът му НАЛАГА Наказание 2 години ,,Лишаване от свобода”, което да изтърпи при първоначален общ режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от открит тип. На основание чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието наложено по Присъда № 3/21.01.2011 год. по НОХ дело № 686/2010 год. на РС – гр. Дупница от 2 години ,,Лишаване от свобода”, което следва да изтърпи отделно и самостоятелно от днес наложеното наказание при първоначален общ режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от открит тип. ОСЪЖДА подс. Л.Б.М. и С.С.М. да заплатят солидарно направени деловодни разноски в размер на 55 лв. по сметка на КРС. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.   Районен съдия: ..................... 
Л.Б.М.
С.С.М.
Мотиви от 17.10.2012г.

14

Гражданско дело No 552/2011

Облигационни искове

Р.Г.В.

В.А.Б.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.10.2012г.

15

Гражданско дело No 264/2012

Вещни искове

В.С.П.

С.И.Ц.,
Б.Б.Ц.,
Ц.Б.Ц.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.10.2012г.

16

Гражданско дело No 294/2012

Чл.19 ЗГР

Б.П.Д.

ОБЩИНА КНЕЖА СЛУЖБА ЕСГРАОН,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КНЕЖА

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.10.2012г.

17

Гражданско дело No 420/2012

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.10.2012г., в законна сила от 22.10.2012г.

18

Гражданско дело No 421/2012

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.10.2012г., в законна сила от 22.10.2012г.

19

Гражданско дело No 279/2011

Облигационни искове

Н.К.П.

И.Х.П.,
В.Ц.П.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 15.10.2012г., в законна сила от 30.10.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№279/2011 г. по описа на РС Кнежа, поради отказ от иск от страна на ищцата.

20

Гражданско дело No 251/2012

Развод и недейств. на брака

Д.К.Н.

Н.С.Н.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 15.10.2012г., в законна сила от 5.11.2012г.

21

Гражданско дело No 273/2012

Делби

Т.Б.М.,
П.Б.М.

М.М.М.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 15.10.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 273/2012 г. по описа на РС – гр. Кнежа, тъй като е налице предявен недопустим иск от ищците Т. и П. Б
. М. против М.М.М.. Определението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 7 дневен срок от днес, което се съобщи на страните. 

22

Гражданско дело No 415/2012

Дела по Закона срещу домашното насилие

Ц.Д.Д.

С.Б.И.,
НАЧАЛНИКА НА РУП ПОЛИЦИЯ ДОЛНИ ДЪБНИК

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 15.10.2012г., в законна сила от 23.10.2012г.
СЪДЪТ съобразявайки изявленията на страните счита че настоящата жалба е оттеглена от жалбоподателката, тъй като между ней и синът й С. е налице подобрения на взаимоотношенията предвид което  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №415/2012 г. по описа на РС Кнежа. 

23

НЧХД No 90/2011

НЧХД

Г.Ц.Х.

Б.П.К.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 16.10.2012г.
Б.П.К.
Мотиви от 26.10.2012г.

24

ЧНД No 240/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Й.С.Ч.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 17.10.2012г.
Съдът счита, че са налице основанията на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК при следните съображения: 1. Със Споразумение № 220/20.09.2012 год. по НОХ дело № 201/2012 год. по описа на РС – гр. Кнежа, влязло в законна сила на 20.09.2012 год., на осъд. Й.С.Ч., с ЕГН: ********** от гр. Л
. е наложено Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 2 години, при първоначален ,,строг” режим на изтърпяване за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 29, ал. 1, б.,,а” и б.,,б”, във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК, извършено на 19/20.10.2011 год. 2. Със Споразумение № 30/25.06.2012 год. по НОХ дело № 153/2012 год. по описа на РС – Л., влязло в законна сила на 25.06.2012 год., на осъд. Й.С.Ч., с ЕГН: ********** от гр. Л. е наложено Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 1 година и 10 месеца за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 29, ал. 1, б.,,а” и ,,б”, във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК, извършено за времето от м. юли 2011 год. до 10.11.2011 год. Налице е законна предпоставка за приложение на чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 1 от НК поради това, че деяния са извършени преди да е била влязла в сила, която и да е от присъдите. Водим от горното и на основание посочените състави Съдът ОПРЕДЕЛИ:  КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. Й.С.Ч. роден на *** год. в гр. Т., живущ *** по настоящем в Затвора – гр. Л. изтърпяващ Присъда ,,Лишаване от свобода”, българин, български гражданин, без образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН: **********, като ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание по присъдите по НОХ дело № 201/2012 год. по описа на РС – гр. Кнежа и НОХ дело № 153/2012 год. по описа на РС – гр. Луковит, а именно ,,Лишаване от свобода” в размер на 2 /две/ години при първоначално ,,строг” режим на изтърпяване в затвор. На основание чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо най-тежко наказание с 1 /една/ година ,,Лишаване от свобода”. На основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо най-тежко наказание и увеличено по чл. 24 от НК с 1 /една/ година ,,Лишаване от свобода”, фактически изтърпяното Наказание ,,Лишаване от свобода” към момента – 17.10.2012 год. /съгласно Писмо с Изх.№ 1027/2011 год. от 29.09.2012 год. на Затвора – гр. Ловеч/ по НОХ дело № 153/2012 год. по описа на РС – гр. Луковит наказание в размер на 11 /единадесет/ месеца и 7 /седем/ дни. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. 
Й.С.Ч.

25

ЧНД No 242/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

И.Ц.С.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 17.10.2012г., в законна сила от 2.11.2012г.
Съдът счита, че са налице основанията на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК при следните съображения: 1. Със Споразумение № 220/20.09.2012 год. по НОХ дело № 201/2012 год. по описа на РС – гр. Кнежа, влязло в законна сила на 20.09.2012 год., на осъд. И.Ц.С.,*** е наложено Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 1 година, при първоначален ,,строг” режим на изтърпяване за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 7 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 28, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК, извършено на 19/20.10.2011 год. 2. С Присъда № 22/04.05.2012 год. по НОХ дело № 74/2012 год. по описа на РС – гр. Л
., влязла в законна сила на 22.05.2012 год., на осъд. И.Ц.С. е наложено Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 4 месеца при първоначален ,,строг” режим на изтърпяване за престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, извършено на 04.11.2011 год. 3. С Присада № 9/06.02.2012 год. по НОХ дело № 580/2011 год. на РС – гр. Л. в сила от 22.02.2012 год. е наложено Наказание ,,Лишаване от свобода” 1 година и 6 месеца за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 7 от НК извършено на 27/28.06.2011 год. Налице е законна предпоставка за приложение на чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 1 от НК поради това, че деяния са извършени преди да е била влязла в сила, която и да е от присъдите. Водим от горното и на основание посочените състави Съдът ОПРЕДЕЛИ:  КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. И.Ц.С. роден на *** *** по настоящем в Затвора – гр. Л. изтърпяващ Присъда ,,Лишаване от свобода”, българин, български гражданин, без образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН: **********, като ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание по присъдите по НОХ дело № 201/2012 год. по описа на РС – гр. Кнежа, НОХ дело № 74/2012 год. по описа на РС – гр. Луковит и НОХ дело № 580/2011 год. по описа на РС – гр. Луковит, а именно ,,Лишаване от свобода” в размер на 1 /една/ и 4 /четири/ месеца година при първоначално ,,строг” режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното по НОХ дело № 228/2011 год. на РС – гр. Луковит Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 9 /девет/ месеца при първоначален ,,строг” режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, което да изтърпи отделно от така определеното общо най-тежко наказание. На основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание фактически изтърпяното към момента по НОХ дело № 228/2011 год. по описа на РС – гр. Луковит Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 4 /четири/ месеца и 17 /седемнадесет/ дни към днешна дата – 17.10.2012 год. /съгласно Писмо с Изх. № 482/2012 год. от 04.10.20112 год. на Затвора – гр. Ловеч/. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. 
И.Ц.С.

26

Гражданско дело No 267/2012

Чл.19 ЗГР

С.Н.Б.

ОБЩИНА - ГР. ИСКЪР,
ОБЩИНА СОФИЯ РАЙОН ТРИАДИЦА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 18.10.2012г.

27

НОХД No 162/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

П.Д.Д.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 22.10.2012г., в законна сила от 22.10.2012г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кнежа, представлявана от районен прокурор А
. Т. и адв. Р. Д. М. от ПАК – защитник на подсъдимия П.Д.Д..  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: П.Д.Д., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, средно образование, Управител на ЕООД,неженен, неосъждан, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 18.11.2011 г. в с. Л., в багажно отделение на ползван от него лек автомобил БМВ 520 с per. №…….., е държал акцизни стоки - 250 кутии с цигари „Голд Маунт" на стойност 1 875 лева и 50 кутии с цигари „Мерилин Слимс" на стойност 215 лева, или е държал акцизни стоки на обща стойност 2090 лева с невнесен акциз в размер на 1086.70 лева, без бандерол, като такъв се е изисквал по чл.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове и предвид стойността случая не е маловажен - Престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК.  На основание чл. 234, ал.1 от НК вр. с чл. 55 ал.1 т.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия П.Д.Д. се НАЛАГА наказание:” Лишаване от свобода” за срок от 4 / четири/ месеца.   На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 / три/ години.  На основание чл. 54 ал.1 от НК НАЛАГА ГЛОБА на подсъдимия П.Д.Д. с ЕГН********** в размер на 250 лв. / Двеста и петдесет лева/.   ОСЪЖДА подсъдимия П.Д.Д. да заплати разноски по делото в размер на 70 лв.   Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимият.   Районен прокурор:_____ Защитник:_____________    / Анг.Т. / /адв. Р.М./   Подсъдим:_____________  / П.Д.Д. /   Съдът      ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият П.Д.Д. със снета по-горе самоличност по НОХд №162/2012 г. по описа на КРС. 
П.Д.Д.

28

НОХД No 163/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

И.Г.В.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 22.10.2012г., в законна сила от 22.10.2012г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Св.Я. от ПАК – служебен защитник от досъдебното производство на подсъдимия И.Г.В..  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: И.Г.В., роден на *** г. в с. Долни Цибър, живущ ***, българин, с българско гражданство, неграмотен, женен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:   На неустановена дата до 18.01.2012 г. пред дома си в гр. Кнежа, находящ се на ул."Г
. М." №.., сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Електроразпределение България" АД, като посредством проводник със сечение 1.5 квадратни милиметра е свързал фазов проводник от въздушната електрическа мрежа с изхода на битовата електрическа инсталация на къщата, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената в дома му електрическа енергия - Престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК. На основание чл. 234в, ал.1 от НК вр. с чл. 54 ал.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия И.Г.В. се НАЛАГА наказание:” Лишаване от свобода” в размер на 3/ три/ месеца и глоба в размер на 50 лв. на подсъдимия И.Г.В. с ЕГН **********. На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „ Лишаване от свобода” на подсъдимия И.Г.В. с ЕГН ********** за срок от 3 / три/ години.   Разноски по делото в размер на 35 лв. се ВЪЗЛАГАТ на подсъдимия.   Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимият.   Районен прокурор:_____ Сл.Защитник:_____________    / Анг.Т. / /адв.Св. Я./   Подсъдим:_____________  / И.Г.В. /   Съдът  ОПРЕДЕЛИ:     ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият И.Г.В. със снета по-горе самоличност по НОХд №163/2012 г. по описа на КРС.  На основание чл. 309 ал.1 от НПК ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия И.Г.В. МН „парична гаранция” в размер на 50 лв. и ОСВОБОЖДАВА внесената от него сума от 50 лв.  
И.Г.В.

29

НОХД No 167/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

К.А.Д.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 22.10.2012г.
К.А.Д.
Мотиви от 23.10.2012г.

30

НОХД No 170/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Р.А.И.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 22.10.2012г., в законна сила от 22.10.2012г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение сключено между РП – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адвокат Св. Я. – защитник на подсъдимия Р.А.И.. ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение: Р.А.И. роден на *** ***, българин, с българско гражданство, основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 09.02.2012 г. във Влашката махала в гр. Искър е транспортирал незаконно добито от другиго един кубически метър дървесина от круша на стойност 65 лева, като предвид стойността и случая е маловажен - престъпление по чл.235 ал.6 във вр.ал.2 във вр. ал.1 от НК. На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК във връзка с чл. 55, ал. 2, б.” б” от НК и по споразумение на страните му се НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки по чл. 42 а, т.1 и т.2 от НК, а именно:  - задължителна регистрация по настоящ адрес *** два пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца; ОСЪЖДА подсъдимия Р.А.И. да заплати разноски по съдебното делото в размер на 25 лв.   Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимия.   РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ................. ЗАЩИТНИК: ...............  /А. Т./ /адв. Св.Я. /     ПОДСЪДИМ: ...................  / Р.А.И. /  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Р.А.И. по НОХ дело № 170/2012 год. по описа на КРС срещу подсъдимия Р.А.И.. 
Р.А.И.

31

НАХД No 132/2012

Административни дела

АРТКОМЕРС ООД

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 23.10.2012г.
НП-потвърдено

32

НОХД No 143/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

К.Г.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 23.10.2012г., в законна сила от 23.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор С. В. и адв. Ч
. Л. - защитник на подсъдимият К.Г.К. - лично, по смисъла на което: Подсъдимият К.Г.К. роден на *** в гр. И., с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, разведен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: За периода от неустановена дата до 27.02.2012 год. в гр. Искър на ул.,,В. Й.”№ , сам е осъществил неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа на ,,ЧЕЗ Разпределение България”АД, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.  На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 6 /шест/ месеца и ,,ГЛОБА” в размер на 100 /сто/ лева. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: ........................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /С. В./ /адв. Ч. Л./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /К.Г.К./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият К.Г.К. по настоящото НОХ дело № 143/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. К.Г.К. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 306, ал. 1, т. 4 от НПК във връзка с чл. 53, ал. 1, б.,,а” от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  Веществени доказателства – 1 бр. сив симетричен кабел със сечение 2.5 кв.мм., с дължина 1.60 м.; 1 бр. сив симетричен кабел със сечение 2.5 кв.мм., с дължина 4.20 м.; 2 бр. единични многожилни кабела с бяла изолация, всяка с дължина по 1.60 м. се ОТНЕМАТ в полза на Държавата. Настоящото определение може да се обжалва и протестира в 15 дневен срок от днес пред ПлОС. 
К.Г.К.

33

НОХД No 180/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Й.Ц.С.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 23.10.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Й.Ц.С. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, не работи, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 364/2011 год. на Началника на РУ,,Полиция” – гр. Кн
., влязло в законна сила на 26.06.2011 год. за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 12.06.2012 год. в гр. Кнежа по ул.,,Димитър Бутански” е управлявал лек автомобил ,,Сеат Ибиза” с рег. № ………. без да притежава свидетелство за управление на МПС, установено с АУАН № 383/2012 год. по описа на РУ,,Полиция” – гр. Кнежа - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 6 /шест/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. ОСЪЖДА подс. Й.Ц.С. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 20 лв. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.  Районен съдия: ..................... 
Й.Ц.С.
Мотиви от 23.10.2012г.

34

НОХД No 224/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

И.И.Д.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 23.10.2012г., в законна сила от 23.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор С. В. и адв. Д
. Д. – защитник на подсъдимият И.И.Д. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия И.И.Д. роден на *** ***,,К. П. В.”№ ., българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 587/2011 год. на Началника на РУП – гр. Долни Дъбник за управление на МПС без да притежава съответно свидетелство за управление, на 01.11.2011 год., в гр. Искър, по ул.,,М. К.” е управлявал мотопед Хонда с рег. № ……….. без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ № 1234/01.11.2011 год. по описа на РУП – гр. Долни Дъбник - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,К. П. В.”№ .., 2 /два/ пъти седмично за срок от 8 /осем/ месеца, която ще се изпълнява на територията на Община Ч. бр.;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител по настоящ адрес:***,,К. П. В.”№ , 2 /два/ пъти седмично за срок от 8 /осем/ месеца;  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет/ часа, който ще се упражнява на територията на Община Червен бряг.  ОСЪЖДА подс. И.И.Д. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 40 лв.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /С. В./ /адв. Д. Д./     ПОДСЪДИМ: ………………………….  /И.И.Д./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият И.И.Д. по настоящото НОХ дело № 224/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. И.И.Д. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
И.И.Д.

35

НОХД No 238/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

И.И.Д.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 23.10.2012г., в законна сила от 23.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор С. В. и адв. Д
. Д. – защитник на подсъдимият И.И.Д. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия И.И.Д. роден на *** ***,,К. П. В.”№ .., българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 587/2011 год. на Началника на РУП – гр. Д. Дъбник за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 03.03.2012 год., по пътя с. Глава – с. Бреница е управлявал лук автомобил ,,Опел Вектра” с рег. № ………, без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ № 91/05.03.2012 год. по описа на РУП – гр. Кнежа - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,К. П. В.”№ .., 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година, която ще се изпълнява на територията на Община Ч. бряг;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител по настоящ адрес:***,,К. П. В.”№ .., 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година;  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет/ часа, който ще се упражнява на територията на Община Червен бряг.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.  ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /С. В./ /адв. Д. Д./    ПОДСЪДИМ: ………………………….  /И.И.Д./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият И.И.Д. по настоящото НОХ дело № 238/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. И.И.Д. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
И.И.Д.

36

ЧНД No 260/2012

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

К.П.Р.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 23.10.2012г., в законна сила от 29.10.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 161 от Закона за здравето Съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото ЧН дело № 260/2012 год. по описа на КРС – поради смърт на освидетелстваният. Определението може да се обжалва или протестира в 3 дневен срок от днес с частна жалба или протест пред ПлОС. 

37

Гражданско дело No 386/2012

Други дела

Г.Х.К.

Ц.Н.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 24.10.2012г.

38

Гражданско дело No 437/2012

Други дела

НАП- ВЕЛИКО ТЪРНОВО

С.Б.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 24.10.2012г.

39

НОХД No 145/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Г.Е.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 24.10.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Г.Е.К. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че: На 04.06.2012 год. около 19:20 часа в с. Е
., обл. Плевен, без да има за това редовно писмено позволително извършвал сеч с моторен трион марка ,,PROXGORD”, модел ,,PN 5200”, от горския фонд, находящ се в землището на с. Е., на 1 кубически метра пространствени дърва от цер на стойност 60 лв., като предвид стойността на дървата случаят е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. ОСЪЖДА подс. Г.Е.К. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 170 лв. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.  Районен съдия: ..................... 
Г.Е.К.
Мотиви от 24.10.2012г.

40

ЧНД No 269/2012

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН

 

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 24.10.2012г., в законна сила от 24.10.2012г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетеля като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от старши разследващия полицай върху свидетеля. Горното се продиктува, беше прочетено от старши разследващия полицай и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях. 

41

НОХД No 274/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КНЕЖА

Н.И.Н.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 24.10.2012г., в законна сила от 24.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. С.Я. - защитник на подсъдимият Н. И
. Н. - лично, по смисъла на което: Подсъдимият Н. И. Н. роден на *** ***, обл. Плевен, ул.,,Ген.Вл. З.”№ , българин, български гражданин, неженен, със средно образование, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 977/2011 год. на Началника на РУП – гр. Кнежа за управление на МПС без да притежава съответно свидетелство за управление, връчено лично на 27.04.2012 год., влязло в сила на 08.05.2012 год., на 22.10.2012 год., около 13:55 часа в с. Бр., по ул.,,Г. Д.”, срещу автобусна спирка, е управлявал МПС – лек автомобил ,,Мазда 323” с регистрационен № ………………, без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС, констатирано с АУАН № 689/22.10.2012 год. по описа на РУП – гр. Кнежа - престъпление по чл. 343в, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК. За това му деяние и на основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,Ген.Вл. З.”№ , 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: ........................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /А. Т./ /адв. С.Я./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Н. И. Н./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Н. Ивайлов Н. по настоящото НОХ дело № 274/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Н. И. Н. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Н.И.Н.

42

НОХД No 215/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Й.Н.Б.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 25.10.2012г., в законна сила от 25.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор С. В. и адв. Св. Я. – защитник на подсъдимият Й.Н.Б. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Й.Н.Б. роден на *** год. в гр. Кнежа, живущ ***,,Ал. Ст
.”№ , българин, български гражданин, със средно образование, женен, работи, реабилитиран, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 05.08.2012 год. в 17:00 часа, в гр. Кнежа по ул.,,Стефан Цанов” до спортната площадка, е управлявал МПС – лек автомобил ,,Мицубиши Галант” с регистрационен № …………, след употреба на алкохол с концентрация 2.2 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза, отразена в Протокол за химическа експертиза № 562/10.08.2012 год. на ЦСМП – гр. Плевен - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  На основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от правоуправление” на МПС за срок от 6 /шест/ месеца, считано от 05.08.2012 год.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: ........................... ЗАЩИТНИК: …………………………..   /С. В./ /адв. Св. Я./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Й.Н.Б./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Й.Н.Б. по настоящото НОХ дело № 215/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Й.Н.Б. МН,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Й.Н.Б.

43

Гражданско дело No 265/2012

Вещни искове

В.С.П.

С.И.Ц.,
Б.Б.Ц.,
Ц.Б.Ц.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.10.2012г.

44

НАХД No 183/2012

По Закона за митниците

М.И.П.

НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА - ГР. СВИЩОВ

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.10.2012г.
НП-изменено

45

НАХД No 187/2012

По Закона за митниците

К.Т.К.

НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА - ГР. СВИЩОВ

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.10.2012г.
НП-изменено

46

НОХД No 150/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Н.Н.М.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 29.10.2012г., в законна сила от 29.10.2012г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото описаното по - горе споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв.Д.П. – служебен защитник на подсъдимият Н.Н.М. по смисъла на което: Н.Н.М., роден на *** г. в гр. О
., живущ ***, българин, български гражданин, начално образование,безработен, неженен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 862/24.10.2011 год. на Началника на РУП - Кнежа за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 13.06.2012 г., в гр. Кнежа, по ул."Ст. Ц." е управлявал лек автомобил Ауди 100 с per. № ……… без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ № 384/13.06.2012 год. по описа на РУП – Кнежа - Престъпление по чл. 343в ал.2 от НК. НА основание чл. 343”в”, ал.2 вр. с ал.1 от НК вр.чл. 55, ал.1, т.2, буква”б”, вр. чл. 42”а”, ал.2, т.1 и т.2 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия Н.Н.М. НАЛАГА наказание „ Пробация” със следните пробационни мерки, които да се изпълнят на територията на Община Кнежа:  - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** два пъти седмично за срок от 1 / една/ година;  - задължителни месечни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 / една/ година;  Разноски по делото не са направени.  Към споразумението се направи устна декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимия.   Районен прокурор:________ Сл. Защитник:________ / А. Т. / / Адв.Д. Сим. П. /    Подсъдим:________  / Н.Н.М. /  Съдът   ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Н.Н.М. със снета по-горе самоличност по НОХд №150/2012 г. по описа на КРС.  Определението е окончателно.   На основание чл.309 от НПК съдът       ОПРЕДЕЛИ:   ОТМЕНЯ взетата МН „ Подписка” спрямо подсъдимия Н.Н.М. взета на досъдебното следствие. 
Н.Н.М.

47

НОХД No 152/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Н.Н.М.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 29.10.2012г., в законна сила от 29.10.2012г.
ПРИЕМА към делото описаното по горе споразумение между Районна прокуратура гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Д.П. от ПлАК – служебен защитник на подсъдимия Н.Н.М.. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което:  Н.Н.М., роден на *** ***, обл. Плевен, ул.„П
. Я."№ , българин, български гражданин, неженен, с начално образование, безработен, осъждан, ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 862/24.10.2011 год. на Началника на РУ,,Полиция” – гр. Кнежа за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 18.06.2012 год., в гр. Кнежа, по ул.,,О.” е управлявал лек автомобил Ауди 100, с рег. № ……….., без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ № 400/18.06.2012 год. по описа на РУ,,Полиция” – гр. Кнежа - престъпление по чл.343В, ал.2 от Наказателния кодекс. На основание чл. 343в, ал.2 във връзка с чл. 55, ал. I, т. 2, буква ,, Б “ от НК и по споразумение между страните на подсъдимия Н.Н.М. НАЛАГА наказание: „ПРОБАЦИЯ”, включващо следните пробационни мерки - съгласно чл. 42 А, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК:  - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** два пъти седмично за срок от 1 година /една година/; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 / една/ година / ;  Разноски по делото не са направени.   Към споразумението се направи устна декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК от подсъдимият.   РАЙОНЕН ПРОКУРОР:………. СЛ. ЗАЩИТНИК:…………………….  /А. Т./ /Адв. Д.М./   ПОДСЪДИМ:…………………….  /Н.Н.М./   Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Н.Н.М. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 152/2012 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 ал.1 от НПК съдът      ОПРЕДЕЛИ:   ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Н.Н.М. МН „Подписка” от досъдебното производство.  Определението е окончателно. 
Н.Н.М.

48

НОХД No 112/2011

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

В.Х.Д.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 30.10.2012г., в законна сила от 30.10.2012г.
НА основание чл.288 т.1 от НПК ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХд.№112/2011 г. по описа на РС Кнежа и ИЗПРАЩА делото на РП Кнежа за отстраняване на описаното по- горе отстранимо нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване правата на защита на обвиняемия В.Д.. Определението е окончателно и не подлежи на въззивно обжалване и протест. 

49

ЧГД No 431/2012

Други ЧГД

М.С.Л.

Е.К.Л.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 31.10.2012г.

50

НОХД No 230/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Д.К.Р.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 31.10.2012г., в законна сила от 31.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Св. Я. – защитник на подсъдимият Д.К.Р. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Д.К.Р. роден на *** год. в гр. Кнежа, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 10.06.2012 год. от покрив на обор от помощното стопанство на ПГЗ,,Ст
. Ц.” – гр. Кн., находящ се в двора на Института по царевицата в гр. Кнежа, чрез използване на МПС – товарен автомобил ,,ГАЗ 53” с рег. № …………. отнел от владението на отговорното длъжностно лице и без съгласието на собственика чужди движими вещи – 430 броя покривни керемиди /цигли/ на обща стойност 154.80 лв., с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие те са върнати с протокол за доброволно предаване - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1 във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК.  На основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца;  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: ........................... ЗАЩИТНИК: …………………………..   /А. Т./ /адв. Св. Я./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Д.К.Р./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Д.К.Р. по настоящото НОХ дело № 230/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Д.К.Р. МН,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Д.К.Р.

51

ЧНД No 282/2012

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РПУ ДОЛНИ ДЪБНИК

 

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 31.10.2012г., в законна сила от 31.10.2012г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетелката като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от разследващия полицай върху свидетелката. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай и свидетелката, които изразиха съгласие и се подписа от тях.