РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 01.04.2012г. до
30.04.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НАХД No 43/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

М.К.П.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Решение от 02.04.2012г.
М.К.П.
 

2

Гражданско дело No 297/2011

Облигационни искове

Ю.Я.М.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ-КНЕЖА

Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ 

Решение от 03.04.2012г.
 

3

Гражданско дело No 408/2011

Делби

Н.Ц.М.,
Ц.Н.М.,
В.Ц.М.,
С.Н.М.

Д.Ц.М.,
М.Ц.Х.,
С.Ц.Б.,
С.С.Д.,
Т.П.В.,
Ц.П.Д.,
Р.Ц.Ц.

Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ 

Решение от 03.04.2012г.
 

4

Гражданско дело No 625/2011

Облигационни искове

С.Й.Г.

В.П.Т.,
В.И.Т.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Решение от 03.04.2012г.
 

5

Гражданско дело No 643/2011

Облигационни искове

И.В.П.,
М.С.П.

Н.М.Н.П.,
С.М.Н.,
Е.Н.М.,
М.Н.С.,
П.Н.М.,
Г.Н.М.,
М.Н.М.,
А.Н.М.,
Е.Н.М.,
Н.Н.М.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Решение от 03.04.2012г.
 

6

Гражданско дело No 534/2011

Облигационни искове

Р.С.Ц.

Г.Т.Б.,
Л.П.Б.,
Т.Г.Б.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Решение от 04.04.2012г.
 

7

Гражданско дело No 19/2012

Облигационни искове

П.Т.А.,
М.К.М.

В.К.М.,
В.К.М.,
Ф.К.Г.,
М.И.Т.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Решение от 04.04.2012г.
 

8

ЧНД No 37/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Р.И.И.

Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ 

Определение от 04.04.2012г.
Р.И.И.
Мотиви от 04.04.2012г.
 

9

ЧНД No 87/2012

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

И.И.И.

 

Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ 

Определение от 04.04.2012г., в законна сила от 04.04.2012г.
Присъстващият на разпита съдия Пламен Тодоров, констатира, че по време на неговото провеждане на свидетелят В.Л.Х. не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск или насилие.
 

10

Гражданско дело No 468/2010

Делби

А.И.Т.

И.П.Б.,
А.П.Т.П.,
З.И.О.,
Т.Й.Т.,
П.А.А.,
И.А.Т.,
П.Г.И.,
Г.Г.М.И.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Решение от 05.04.2012г.
 

11

ЧНД No 56/2012

Реабилитации чл.85-88а НК

С.И.А.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Определение от 05.04.2012г.
 

12

Гражданско дело No 409/2010

Делби

С.В.Д.

Е.Р.Р.,
Р.Р.Р.,
Б.И.Б.,
А.И.Б.,
Е.И.Б.,
К.И.Б.,
Е.Б.М.П.,
З.Б.Д.,
А.А.О.,
С.М.Т.,
А.М.Д.,
А.М.М.,
С.М.К.,
Е.М.К.,
В.М.К.,
А.М.К.,
В.М.К.,
Р.В.Д.,
П.В.Д.,
С.В.Д.,
А.В.Б.,
М.К.К.,
М.М.Г.,
М.А.М.,
О.Е.Б.,
З.Е.Б.

Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ 

Решение от 06.04.2012г.
 

13

Гражданско дело No 409/2010

Делби

С.В.Д.

Е.Р.Р.,
Р.Р.Р.,
Б.И.Б.,
А.И.Б.,
Е.И.Б.,
К.И.Б.,
Е.Б.М.П.,
З.Б.Д.,
А.А.О.,
С.М.Т.,
А.М.Д.,
А.М.М.,
С.М.К.,
Е.М.К.,
В.М.К.,
А.М.К.,
В.М.К.,
Р.В.Д.,
П.В.Д.,
С.В.Д.,
А.В.Б.,
М.К.К.,
М.М.Г.,
М.А.М.,
О.Е.Б.,
З.Е.Б.

Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ 

Решение от 06.04.2012г.
 

14

Гражданско дело No 248/2011

Делби

И.Ц.Т.,
М.Ц.Т.

Х.С.Х.

Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ 

Определение от 09.04.2012г.
 

15

Гражданско дело No 81/2012

Дела по Закона срещу домашното насилие

Е.А.К.

И.З.К.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Решение от 09.04.2012г.
 

16

Гражданско дело No 81/2012

Дела по Закона срещу домашното насилие

Е.А.К.

И.З.К.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Заповед за защита от 09.04.2012г.
 

17

Гражданско дело No 149/2006

Делби

Д.Н.Д.

Д.Н.И.,
Р.Е.Д.,
Д.Е.Д.,
Ц.В.Д.,
Т.В.Д.,
И.Т.Р.,
М.Ц.К.,
К.Ц.Д.,
С.К.Д.,
И.С.Ц.,
М.С.Я.,
Ц.Д.М.,
А.Д.Ч.,
В.Х.Д.,
А.М.Д.,
И.М.Д.,
Д.П.Д.,
Л.П.Т.,
И.П.Т.,
В.Г.К.,
Т.Г.Г.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Решение от 10.04.2012г.
 

18

НАХД No 270/2011

Административни дела

Н.Е.Х.

НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ КНЕЖА

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Решение от 10.04.2012г.
НП-изменено
 

19

НОХД No 41/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

С.М.М.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Присъда от 10.04.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият С.М.М. роден на *** ***, с постоянен адрес ***,,Х
. А.”№ , българин, български гражданин, с основно образование, неженен с три непълнолетни деца, пенсионер, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че:
На 11.07.2011 год. по земен път в землището на с. Писарово, обл. Плевен, Отдел 107, транспортирал с конска каруца незаконно добита от другиго 2 кубически метра дървесина от върба на стойност 51 лв./куб.м. на обща стойност 102 лв., като предвид стойността на дървесината случаят е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК.
На основание чл. 235, ал. 6, във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 300 /триста/ лв.
ОСЪЖДА подс. С.М.М. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 100 /сто/ лв.
Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.

Районен съдия: .....................

С.М.М.
Мотиви от 10.04.2012г.
 

20

НОХД No 44/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

М.В.М.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Присъда от 10.04.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.В.М. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неграмотен, неженен с едно непълнолетно дете, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че:
На 09.09.2011 год. на земен път в землището на с. Писарово, обл. Плевен, Отдел 109, без редовно писмено позволително извозвал от горския фонд 1 кубически метър дървесина от акация на стойност 60 лв., като предвид стойността на дървесината случаят е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1 от НК, като на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност по повдигнатото му обвинение по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1 от НК и му НАЛАГА Административно наказание ,,Глоба” в размер на 1 000 /хиляда/ лева.
ОСЪЖДА подс. М.В.М. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 60 лв.
Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.

Районен съдия: .....................

М.В.М.
Мотиви от 10.04.2012г.
 

21

НОХД No 49/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

М.В.М.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Присъда от 10.04.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.В.М. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неграмотен, неженен с едно непълнолетно дете, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че:
На 09.09.2011 год. на земен път в землището на с. Писарово, обл. Плевен, Отдел 109, без редовно писмено позволително извозвал от горския фонд 1 кубически метър дървесина от акация на стойност 60 лв., като предвид стойността на дървесината случаят е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1 от НК, като на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност по повдигнатото му обвинение по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1 от НК и му НАЛАГА Административно наказание ,,Глоба” в размер на 1 000 /хиляда/ лева.
ОСЪЖДА подс. М.В.М. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 60 лв.
Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.

Районен съдия: .....................

М.В.М.
Мотиви от 10.04.2012г.
 

22

НОХД No 51/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

К.В.В.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Споразумение от 10.04.2012г., в законна сила от 10.04.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от и.ф. районен прокурор Ч
. М. и адв. Д.Д. - защитник на подсъдимият К.В.В. - лично, по смисъла на което:
Подсъдимия К.В.В. роден на *** ***, с постоянен адрес ***,,А
. Ст.”№ , българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 30.05.2011 год. по земен път в землището на гр. Искър, обл. Плевен, Отдел 109, транспортирал с конска каруца незаконно добита от другиго 2,5 кубически метра дървесина от цер на стойност 60 лв./куб.м. на обща стойност 150 лв., като предвид стойността на дървесината случаят е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК.
На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 150 лв.

ОСЪЖДА подс. К.В.В. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 15 лв.

ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….
.М./ /адв. Д.Д./


ПОДСЪДИМ: …………………………
/К.В.В./
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият К.В.В. по настоящото НОХ дело № 51/2012 год. по описа на КРС.
На основание чл. 309 от НПК
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. К.В.В. МН ,,Подписка”.
Определението е окончателно.

Районен съдия: .....................

К.В.В.
 

23

Гражданско дело No 388/2011

Искове по СК

Т.В.Н.

Ц.С.Т.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Решение от 12.04.2012г.
 

24

Гражданско дело No 414/2011

Вещни искове по ЗСПЗЗ

М.Д.Т.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ИСКЪР

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Решение от 11.04.2012г.
 

25

Гражданско дело No 492/2011

Други дела

А.Р.А.

ОБЩИНА СТОЛИЧНА,
ОБЩИНА-КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ 

Решение от 11.04.2012г.
 

26

НОХД No 284/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Б.Е.И.,
Б.Е.Н.,
Б.Д.Б.

Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ 

Споразумение от 12.04.2012г., в законна сила от 12.04.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което:
Подсъдимият Б.Е.И., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, не учи, неосъждан, с начално образование, с ЕГН:********** се признава за ВИНОВЕН в това, че:
Макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в съучастие с Б.Е.Н. с ЕГН:********** ***, като съизвършител и с Б.Д.Б. с ЕГН: ********** ***, като подбудител и помагач, на 09.09.2011г. от дом, находящ се в гр. Кнежа на ул.”Ал. Ст.” №
е отнел чужди движими вещи – 1бр. меден 40 литров котел на стойност 96лв. и 1 б рой малък меден котел на стойност 7,70лв. или чужди движими вещи на обща стойност 103,70лв., собственост на Г.Й.Т. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като предвид стойността случая е маловажен – престъпление по чл. 194,ал.3 във вр. с ал.1 във вр.с чл.63, ал.1, т.4 във вр. с чл.20, ал.2 от от НК да му бъде наложено наказание обществено порицание, като изпълнението на същото да стане чрез прочитане по радиовъзел гр. Кнежа.
Подсъдимият Б.Е.Н., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, не учи, неосъждан, с начално образование, с ЕГН:**********се признава за ВИНОВЕН в това, че:
Макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в съучастие с Б. И. с ЕГН:********** ***, като съизвършител и с Б.Д.Б. с ЕГН: ********** ***, като подбудител и помагач, на 09.09.2011г. от дом, находящ се в гр. Кнежа на ул.”А
. Ст.” № е отнел чужди движими вещи – 1бр. меден 40 литров котел на стойност 96лв. и 1 брой малък меден котел на стойност 7,70лв. или чужди движими вещи на обща стойност 103,70лв., собственост на Г.Й.Т. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като предвид стойността случая е маловажен – престъпление по чл. 194,ал.3 във вр. с ал.1 във вр.с чл.63, ал.1, т.4 във вр. с чл.20, ал.2 от НК да му бъде наложено наказание обществено порицание, като изпълнението на същото да стане чрез прочитане по радиовъзел гр. Кнежа.
Подсъдимият Б.Д.Б.,роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, не работи, неосъждан, с начално образование, с ЕГН:********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 09.09.2011г. в гр. Кнежа, като подбудител и помагач умишлено склонил непълнолетните Б.Е.Н. с ЕГН:********** и Б.Д.Б. с ЕГН:********** *** да отнемат чужди движими вещи на обща стойност 103,70лв., собственост на Г.Й.Т. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и умишлено улеснил извършването на престъплението, като откарал двамата съизвършители до дома с лек автомобил и обещал, че след деянието ще ги откара с автомобила от местопроизшествието, като предвид стойността случая е маловажен -престъпление по 194,ал.3 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал. 3 и 4 от НК да му бъде наложено наказание „Глоба” в размер на 150 лв.
ОСЪЖДА подсъдимите да заплатят солидарно по сметка на съда деловодни разноски в размер на 45 лв.
Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимите.
Районен прокурор: Защитник:
/Ч. М./ /Адв.Р.М./

Подсъдим:
/ Б.Е.И. /


Подсъдим:
/Б.Е.Н./

Подсъдим:
/Б. Дим. Б./

СъдътОПРЕДЕЛИ:На осн. чл. 24, ал. 3 от НПК
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимите Б.Е.И.,Б.Е.Н. и Б.Д.Б. със снета по-горе самоличност по НОХд № 284/2011 г. по описа на КРС.
Определението е окончателно.

Б.Е.И.
Б.Е.Н.
Б.Д.Б.
 

27

НАХД No 29/2012

По ЗД по пътищата

Й.П.Й.

НАЧАЛНИКА НА РУП КНЕЖА

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Решение от 12.04.2012г.
НП-потвърдено
 

28

НОХД No 33/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Р.С.И.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Споразумение от 11.04.2012г., в законна сила от 11.04.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от и.ф. районен прокурор Ч. М. и мл.адв. Г.Х. - защитник на подсъдимият Р.С.И. - лично, по смисъла на което:
Подсъдимия Р.С.И. роден на *** ***, с постоянен адрес ***,,Р
. Кн.”№ , българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работи като строителен работник, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 15.10.2011 год. около 19:20 часа в с. Ст
., обл. Плевен, по ул.,,Г. Д.” – пред административната сграда на Кметството, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил ,,Фолксваген Голф” с рег. № ……., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,3 на хиляда, установена по надлежен ред с Протокол за химическа експертиза № 646/18.10.2011 год. по описа на Центъра за спешна медицинска помощ – гр. Плевен – Филиал Спешна медицинска помощ – гр. Искър - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.
На основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:
– задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 8 /осем/ месеца, която ще се изпълнява на територията на Община Искър;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца;
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа, който ще се упражнява на територията на Община Искър, считано от влизане на настоящото споразумение в сила.

ОСЪЖДА подс. Р.С.И. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 20 лв.


ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….
/Ч. М./ /мл.адв. Г.Х./


ПОДСЪДИМ: ………………………….
/Р.С.И./

Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Р.С.И. по настоящото НОХ дело № 33/2012 год. по описа на КРС.
На основание чл. 309 от НПК
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Р.С.И. МН ,,Подписка”.
Определението е окончателно.

Р.С.И.
 

29

НОХД No 60/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Д.Ц.Д.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Споразумение от 11.04.2012г., в законна сила от 11.04.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от и.ф. районен прокурор Ч. М. и адв. Р.М. - защитник на подсъдимият Д.Ц.Д. - лично, по смисъла на което:
Подсъдимия Д.Ц.Д. роден на *** ***, с постоянен адрес ***,,Ф. Т.”№ 27, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 16.10.2011 год. около 09:15 часа в гр. Кнежа, обл. Плевен, по ул.,,Д. Д.”, пред Дом №
, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил ,,Опел Астра” с рег. № …… без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за подобно деяние с Наказателно постановление № 784/28.09.2011 год. по описа на РУ,,Полиция” – гр. Кнежа, в сила от 14.10.2011 год. - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.
На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 4 /четири/ месеца.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/.

ОСЪЖДА подс. Д.Ц.Д. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 20 лв.

Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.


ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….
/Ч. М./ /адв. Р.М./


ПОДСЪДИМ: ………………………….
/Д.Ц.Д./

Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Д.Ц.Д. по настоящото НОХ дело № 60/2012 год. по описа на КРС.
На основание чл. 309 от НПК
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Д.Ц.Д. МН ,,Подписка”.
Определението е окончателно.

Д.Ц.Д.
 

30

НОХД No 89/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Е.П.Г.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Споразумение от 11.04.2012г., в законна сила от 11.04.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от и.ф. районен прокурор Ч. М. и адвокат Р.Б. – защитник на подсъдимата Е.П.Г..
Подсъдимата Е.П.Г. родена на *** ***, обл. Плевен, ул.,,Л
. Т.”№ , българка, българска гражданка, омъжена, със средно образование, работи в ЕТ,,Мираж-Христо Цеков” – с. Ст. като продавач-консултант, неосъждана, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че:
На 17.01.2011 год. в търговски обект – хранителен магазин, находящ се на ул.,,Ст
. Е.”№ .., с. Ст. е извършила престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК изразяващо се в държане на акцизни стоки по смисъла на чл. 2, т. 2 от Закон за акцизите и данъчните складове – тютюневи изделия – общо 199 броя кутии цигари с пазарна стойност в размер на 1 492.50 лв., всичките без български акцизен бандерол, като такъв се изисква по закон – чл. 25, ал. 1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия; чл. 28, ал. 1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия и чл. 100, ал. 1 от Закон за акцизите и данъчните складове, като случая е маловажен - престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК.
За това й деяние и на основание чл. 234, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НК съдът й НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.

Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимата.

Прокурор:........................ Защитник: ..........................
/Ч. М./ /Адв. Р.Б./


Подсъдим: .........................
/Е.П.Г./

Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимата Е.П.Г. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 89/2012 год. по описа на КРС.
На основание чл. 309 от НПК
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Е.П.Г. МН ,,Подписка”.
Определението е окончателно.

Е.П.Г.
 

31

НОХД No 93/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

И.Л.К.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Споразумение от 11.04.2012г., в законна сила от 11.04.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от и.ф. районен прокурор Ч. М. и адвокат С.И. – защитник на подсъдимият И.Л.К..
Подсъдимата И.Л.К. роден на *** ***, обл. Плевен, ул.,,О
.”№ , българин, български гражданин, със средно образование, женен, работи в ,,Г.”ЕООД – гр. Кнежа, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 31.03.2012 год. в 23:13 часа в гр. Кнежа, на кръстовището образувано от пресичането на ул.,,Опълченска” и ул.,,Огнян Михайлов” е управлявал МПС – лек автомобил марка ,,Фолксваген Поло” с рег. №
……… с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,3 промила на хиляда, установено по надлежния ред в Протокол за химическа експертиза № 214/06.04.2012 год. - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.
За това му деяние и на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:
– задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца, която ще се изпълнява на територията на Община Кнежа;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца;

Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.

Прокурор:........................ Защитник: ..........................
/Ч. М./ /Адв. С.И./


Подсъдим: .........................
/И.Л.К./

Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подс. И.Л.К. със снета по-горе самоличност от право да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца, считано от влизане на настоящото определение в сила.
Определението в тази му част може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият И.Л.К. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 93/2012 год. по описа на КРС.
На основание чл. 309 от НПК
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. И.Л.К. МН ,,Подписка”.
Определението е окончателно.

И.Л.К.
 

32

НАХД No 279/2011

Административни дела

Л.Ц.Ф.

ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ПЛЕВЕН

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Решение от 17.04.2012г.
НП-отменено
 

33

НОХД No 15/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

И.М.А.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Присъда от 17.04.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият И.М.А. роден на *** ***, живущ ***,,Хр
. Б.”№ …., българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че:
На 04.11.2011 год. в землището на с. Еница, обл. Плевен, транспортирал незаконно добита от другиго един кубически метър дървесина от дъб на стойност 58 лв., като предвид стойността й случаят е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК, като на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност по повдигнатото му обвинение по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК и му НАЛАГА Административно наказание ,,Глоба” в размер на 1 000 /хиляда/ лева.
ОСЪЖДА подс. И.М.А. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 55 лв.
Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.

Районен съдия: .....................

И.М.А.
Мотиви от 17.04.2012г.
 

34

НОХД No 16/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Б.Л.Б.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Присъда от 17.04.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Б.Л.Б. роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен с 4 непълнолетни деца, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че:
На 04.11.2011 год. в с. Е
., обл. Плевен, транспортирал незаконно добита от другиго един кубически метър дървесина от дъб на стойност 58 лв., като предвид стойността й случаят е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК.
На основание чл. 235, ал. 6, във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание,,Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА подс. Б.Л.Б. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 40 лв.
Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.

Районен съдия: .....................

Б.Л.Б.
Мотиви от 17.04.2012г.
 

35

НОХД No 20/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

В.Н.П.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Споразумение от 17.04.2012г., в законна сила от 17.04.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от и.ф. районен прокурор Ч
. М. и адв. Р. М. - защитник на подсъдимият В.Н.П. - лично, по смисъла на което:
Подсъдимия В.Н.П. роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, земеделски производител, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 30.10.2011 год. по пътя гр. Червен бряг – гр. Кнежа, на входа на гр. Кнежа е транспортирал с товарен ,,Шкода Мадара” с рег. №
…….., с прикачено тракторно ремарке без регистрационни табели незаконно добити от другиго 8.0 куб. метра дървесина от дъб на стойност 464.00 лв. - престъпление по чл. 235, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК.
На основание чл. 235, ал. 2 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/.

ОСЪЖДА подс. В.Н.П. да заплати направени деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 35 лв.

Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.


ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….
. М./ /адв. Р. М./


ПОДСЪДИМ: ………………………….
/В.Н.П./

Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият В.Н.П. по настоящото НОХ дело № 20/2012 год. по описа на КРС.
На основание чл. 309 от НПК
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. В.Н.П. МН ,,Подписка”.
Определението е окончателно.

Районен съдия: .....................

В.Н.П.
 

36

НОХД No 26/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

А.Д.М.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Присъда от 17.04.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимата А.Д.М. родена на *** ***, живуща ***,,А
. Ст.”№ , българка, българска гражданка, със средно специално образование, неомъжена, безработна, неосъждана, с ЕГН: ********** за ВИНОВНА в това, че:
На 02.09.2011 год. в дома си, находящ се в гр. И
., ул.,,А. Ст.”№ съхранявала незаконно добита от другиго четири кубически метра дървесина за огрев от цер на стойност 240.00 лв., като предвид стойността на дървесината случаят е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК.
На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 58а, ал. 4, във връзка с чл. 55, ал. 2 от НК съдът й НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 50 лв.
ОСЪЖДА подс. А.Д.М. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 45 лв.
Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.

Районен съдия: .....................


А.Д.М.
Мотиви от 17.04.2012г.
 

37

НОХД No 55/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

С.А.И.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Споразумение от 17.04.2012г., в законна сила от 17.04.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от и.ф. районен прокурор Ч
. М. и адв. Д. Д. - защитник на подсъдимият С.А.И. - лично, по смисъла на което:
Подсъдимият С.А.И. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно, женен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 09.09.2011 год. на земен път в землището на с. П
., обл. Пл., Отдел 109, транспортирал незаконно добита от другиго 1 кубически метър дървесина от акация на стойност 60 лв., като предвид стойността на дървесината случаят е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК.
На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 54 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 200 лв.

ОСЪЖДА подс. С.А.И. да заплати по сметка на КРС направените деловодни разноски в размер на 50 лв.


ПРОКУРОР: ........................ ЗАЩИТНИК: …………………………
. М./ /адв. Д. Д./


ПОДСЪДИМ: ………………………….
/С.А.И./

Съдът
ОПРЕДЕЛИ :

ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият С.А.И. по НОХ дело № 55/2012 год. по описа на КРС.
На основание чл. 309 от НПК
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. С.А.И. МН ,,Подписка”.
Определението е окончателно.

Районен съдия: ……………………..

С.А.И.
 

38

НАХД No 64/2012

По ЗД по пътищата

Р.М.К.

НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ КНЕЖА

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Решение от 17.04.2012г.
НП-изменено
 

39

НОХД No 232/2011

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Ц.Д.Ц.

Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ 

Споразумение от 18.04.2012г., в законна сила от 18.04.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което:
Ц.Д.Ц., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, работи временно, осъждан, с ЕГН:********** се признава за ВИНОВЕН в това, че:
На 15.03.2011г., около 19,15 часа, в гр. И
., обл. Плевен, на ул”В. Т.”, пред дом №.., в посока ул. „Хр. Б.” управлявал моторно превозно средство – мотоциклет „ИЖ – Планета” с ДКН: ……, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за подобно деяние с влязлото в сила Наказателно постановление № 904/15.11.2010г. по описа на РУП- Долни Дъбник /връчено му на 05.01. 2011г./ - престъпление по чл. 343В, ал.2 вр. ал.1 във вр. с чл. 55, ал.1, т.2, буква”Б” от НК, включваща следните пробационни мерки по чл. 42А, ал.2, т.1,2 и 6 от НК:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 3 години.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 години, с явяване и подписване пред пробационен служител 3 пъти седмично.
- безвъзмезден труд в полза на обществото 300 часа за срок от 3 години.
ОСЪЖДА подсъдимият да заплати солидарно по сметка на съда деловодни разноски в размер на 80лв.
Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимите.


Районен прокурор: Защитник:
. М./ /Адв. Я./


Подсъдим:
/Ц. Д. Ц./
СъдътОПРЕДЕЛИ:На осн. чл. 24, ал. 3 от НПК
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Ц.Д.Ц. със снета по-горе самоличност по НОХд № 232/2011 г. по описа на КРС.
Определението е окончателно.

Ц.Д.Ц.
 

40

НОХД No 61/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Л.М.А.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Присъда от 18.04.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Л.М. И
. родена на *** ***, с постоянен адрес ***,,Н. Й. В.”№ 13, с настоящ адрес ***,,П. Х.”№ 14, българка, българска гражданка, с начално образование, омъжена, работи към Бюрото по труда, неосъждана, с ЕГН: ********** за ВИНОВНА в това, че:
В периода от неустановена дата до 30.03.2011 год. в с. Писарово, обл. Пл
., ул.,,А. К.”№ , сама осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа чрез директно свързване на мост със сечение 2,5 кв.мм. от главен панцеров предпазител към изходящ предпазител, с което е създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.
На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК й НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца и ,,Глоба” в размер на 10 /десет/ лева.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/.
Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.

Районен съдия: .....................

Л.М.А.
Мотиви от 18.04.2012г.
 

41

НОХД No 96/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Б.И.К.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Споразумение от 18.04.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от и.ф. районен прокурор Ч
. М. и адв. Р. М. - защитник на подсъдимият Б.И.К. - лично, по смисъла на което:
Подсъдимия Б.И.К. роден на *** ***, с адрес:***,,К
. М.”№ 6, българин, български гражданин, със средно образование, женен, работи като шофьор във фирма ,,Миктранс-70” – гр. Кнежа, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 07.04.2012 год. около 00:34 часа, в гр. Кнежа, обл. Плевен, по ул.,,М
. Б., пред дом № , управлявал лек автомобил ,,Ауди 80” с рег. № ……….., след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда – 1.6 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 228/10.04.2012 год. на ЦСМП – гр. Плевен - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

На основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/.

Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.


ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….
. М./ /адв. Р. М./


ПОДСЪДИМ: ………………………….
/Б.И.К./

Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подс. Б.И.К. със снета по-горе самоличност от право да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца, считано от момента на изземване от свидетелството – 07.04.2012 год.
Определението в тази му част може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Б.И.К. по настоящото НОХ дело № 96/2012 год. по описа на КРС.
На основание чл. 309 от НПК
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Б.И.К. МН ,,Подписка”.
На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.

Районен съдия: .....................

Б.И.К.
 

42

Гражданско дело No 415/2011

Облигационни искове

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

О.А.М.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Решение от 19.04.2012г.
 

43

НОХД No 65/2009

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Ж.И.П.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Присъда от 19.04.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ж.И.П. роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че:
На 20.03.2009 год. около 01:06 часа, по пътя гр. Плевен – гр. Искър, в района на бензиностанция ,,Петрол” е управлявал лек автомобил Опел Вектра с рег. №
……… след употреба на алкохол с концентрация 2.54 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест-Дрегер 7410, поради което на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА НА 3 месеца ,,Лишаване от свобода” при първоначален строг режим на изтърпяване в затворническо общежитие от закрит тип или в Затвор.
На основание чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието наложено по НОХ дело № 199/2008 год., Споразумение № 242/11.12.2008 год. по описа на РС – гр. Кнежа, по което е осъден на 3 месеца ,,Лишаване от свобода”, което следва да изтърпи изцяло и отделно от наказанието определено по настоящата присъда при първоначален общ режим на изтърпяване.
ОСЪЖДА Ж.И.П. със снета по-горе самоличност да заплати на КРС направените деловодни разноски в размер на 90 лева.
Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.


Районен съдия: .......................

Ж.И.П.
Мотиви от 19.04.2012г.
 

44

НЧХД No 193/2011

НЧХД

И.Н.П.

С.Г.И.,
Д.И.П.,
М.К.Д.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Определение от 20.04.2012г.
На основание чл. 24, ал. 4, т. 4 от НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по настоящото НЧХ дело № 193/2011 год. по описа на КРС поради оттегляне на тъжбата от частния тъжител.
Определението може да се обжалва в 15 дневен срок от днес пред ПлОС за присъстващите в залата и в същия срок за М.К.Д. от датата на получаване на съобщението.

 

45

НОХД No 24/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

И.С.Ц.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Споразумение от 20.04.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от и.ф. районен прокурор Ч
. М. и адв. Р.М. – служебен защитник на подсъдимият И.С.Ц. - лично, по смисъла на което:
Подсъдимият И.С.Ц. роден на *** ***, с постоянен адрес ***,,Г
. Б.”№ 4, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:
В периода от неустановена дата до 19.03.2011 год. в с. Л
., обл. Плевен, ул.,,Г. Б.”№ , сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа за ниско напрежение посредством проводник тип ПВВ-МБ 1 със сечение 2х2,5 кв.мм., единият край на който подвързал към входящите проводници от уличната мрежа ниско напрежение в порцелановите предпазители, а другият край – към контакт, находящ се вътре в домакинството, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия– престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.
На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” и ал. 3, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6, във връзка с ал. 3, т. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:
– задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа в рамките на 1 /една/ година, считано от влизане на настоящото споразумение в сила.

ОСЪЖДА подс. И.С.Ц./да заплати по сметка на КРС направени деловодни разноски в размер на 45 лв.

Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.


ПРОКУРОР: ........................ СЛ.ЗАЩИТНИК: ……………………
. М./ /адв. Р.М./


ПОДСЪДИМ: ………………………….
/И.С.Ц./

Съдът
ОПРЕДЕЛИ :

ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият И.С.Ц. по НОХ дело № 24/2012 год. по описа на КРС.
На основание чл. 309 от НПК
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. И.С.Ц. МН ,,Подписка”.
Определението е окончателно.

И.С.Ц.
 

46

НОХД No 31/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

И.М.К.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Споразумение от 20.04.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от и.ф. районен прокурор Ч
. М. и адв. Р.М. – служебен защитник на подсъдимият И.М.К. - лично, по смисъла на което:
Подсъдимият И.М.К. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, женен, със средно образование, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:
В периода от неустановена дата до 11.02.2011 год. в с. Л
., обл. Пл., ул.,,Б. К.”№ ., сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа – подвързал единия край на електрически проводник със сечение 4 кв.мм. към изходната клема на главния предпазител, а другия край – към изход към битовата електрическа верига на фаза, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.
На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” и ал. 3, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6, във връзка с ал. 3, т. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:
– задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа в рамките на 6 /шест/ месеца, считано от влизане на настоящото споразумение в сила.

ОСЪЖДА подс. И.М.К. да заплати по сметка на КРС направени деловодни разноски в размер на 15 лв.

Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.


ПРОКУРОР: ........................ СЛ.ЗАЩИТНИК: ……………………
. М./ /адв. Р.М./


ПОДСЪДИМ: ………………………….
/И.М.К./

Съдът
ОПРЕДЕЛИ :

ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият И.М.К. по НОХ дело № 31/2012 год. по описа на КРС.
На основание чл. 309 от НПК
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. И.М.К. МН ,,Подписка”.
Определението е окончателно.

И.М.К.
 

47

НОХД No 32/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

П.В.К.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Споразумение от 20.04.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от и.ф. районен прокурор Ч
. М. и адв. Р.М. – служебен защитник на подсъдимият П.В.К. - лично, по смисъла на което:
Подсъдимият П.В.К. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, с начално образование, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:
В периода от неустановена дата до 18.01.2011 год. в гр. Кн
., обл. Плевен, ул.,,Р. Д.”№ , чрез другиго осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа – извършил директно присъединяване на къщата към електроразпределителната мрежа преди електромера посредством рекордоманно отклонение 2х6 кв.мм., с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.
На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” и ал. 3, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6, във връзка с ал. 3, т. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:
– задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа в рамките на 1 /една/ година, считано от влизане на настоящото споразумение в сила.

Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.


ПРОКУРОР: ........................ СЛ.ЗАЩИТНИК: ……………………
. М./ /адв. Р.М./


ПОДСЪДИМ: ………………………….
/П.В.К./

Съдът
ОПРЕДЕЛИ :

ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият П.В.К. по НОХ дело № 32/2012 год. по описа на КРС.
На основание чл. 309 от НПК
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. П.В.К. МН ,,Подписка”.
Определението е окончателно.

П.В.К.
 

48

Гражданско дело No 464/2009

Делби

К.Н.Б.П.,
Х.Ц.Б.,
Н.К.Г.,
В.К.Б.

Е.Н.Г.,
Р.Т.К.,
Л.Ц.Б.,
Р.Ц.Б.,
К.В.П.,
Х.В.К.,
С.Й.С.,
И.М.М.П.,
П.М.М.,
И.М.В.,
В.М.Б.,
К.Р.М.,
М.И.М.,
Ц.И.М.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 24.4.2012г.

49

НОХД No 303/2011

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

А.А.А.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 23.4.2012г.
А.А.А.
Мотиви от 24.4.2012г.

50

НОХД No 23/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

В.А.Б.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 23.4.2012г., в законна сила от 23.4.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което:  В.А.Б., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неработещ, неосъждан, с ЕГН:********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: І./ На 28.08.2011г. около 05.20 часа в гр.Кнежа на кръстовището, образувано от пресичането на ул.”О.” и ул.”Ал.Ст.”, в пияно състояние с наличие на алкохол в кръвта 1,6 на хиляда установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза №537/02.09.2011г. на ЦСМП Плевен, при управление на МПС л.а. Фиат Браво ДК № ЕН ………, негова собственост нарушил правилата за движение по пътищата, а именно чл.5 ал.2 т.3 от ЗдВП – водача на ППС е длъжен да не управлява ППС под въздействие на алкохол ; чл.20 ал.1 ЗдВП – водачите са длъжни да контролират непрекъснато превозните средства, които управляват ; чл.20 ал.2 ЗдВП – водачите на ППС са длъжни при избиране на скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, състоянието на пътя и на превозното средство…” чл.21 ал.1 ЗдВП – водачите при избиране скоростта на движение на ППС е забранено да превишава следните стойности: кат. В населено място – 50 км. извън населено място 90 км., и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на Е.М.М. *** изразяваща се в счупване на двете кости на лявата подбедрица над глезената става и счупване на двете рамена на дясна срамна кост на таза, довело до трайно затруднено движение на долните крайници – престъпление по чл.343 ал.3 б.”а” пр.2 вр. с чл.342 ал.1 от НК. На основание чл. 343, ал3 буква „а”, пр.2 вр. чр. 342, ал1, във вр.с чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” във вр. с чл.42 „а”, ал.4 във вр. с ал.3, т.1 във вр. с ал.2, т.1 и т.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл. 42 ”б”, ал.1 от НК, му налага наказание: ”Пробация” със следните пробационни мерки:   - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с явяване и подписване на обвиняемия пред пробационния служител – два пъти седмично. - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.   На основание чл.343г НК вр. с чл.343 ал.3 б.”а” пр.2 вр. с чл.342 ал.1 НК във вр. чл.37 ал.1 т.7 НК на обв.В.Б. се налага и наказание ”лишаване от правоуправление на МПС” за срок от три месеца.   Разноски по делото в размер на 210 лв. се възлагат на подсъдимия, който следва да ги заплати по приходната сметка на РС – гр. Кнежа. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия.     Районен прокурор: Защитник:  /Ч. М./ /Адв.Р.Б./    Подсъдим:  / В. Ан. Б./   Съдът  ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия В.А.Б. със снета по-горе самоличност по НОХд №23/2012г. по описа на КРС.  Определението е окончателно. 
В.А.Б.

51

НОХД No 99/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

П.Д.Т.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 23.4.2012г., в законна сила от 23.4.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от и.ф. районен прокурор Ч. М. и адв. Ст. Г. - защитник на подсъдимият П.Д.Т. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия П.Д.Т. роден на *** ***,,Л. К.”№ 6, българин, български гражданин, със средно техническо образование, пенсионер, разведен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 09.04.2012 год. в с. Староселци, обл. Плевен, на ул.,,Д. Бл.” управлявал МПС лек автомобил ,,Ланчия Делта” с рег. №
………, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда – 1.6 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  На основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца; На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му налага наказание ,,Лишаване от правоуправление” на МПС за срок от 6 /шест/ месеца, считано от 09.04.2012 год.  ОСЪЖДА подс. П.Д.Т. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 50 лв.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /Ч. М./ /адв. Ст. Г./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /П.Д.Т./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият П.Д.Т. по настоящото НОХ дело № 99/2012 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. П.Д.Т. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно. 
П.Д.Т.

52

НОХД No 98/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

И.Л.Т.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 25.4.2012г., в законна сила от 25.4.2012г.
ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение:  Подсъдимия И.Л.Т. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 13.04.2012г. около 01,40ч., в гр. Кнежа, по ул.”Д. Б.” пред дом №33 е управлявал л.а. „Фиат Брава” с ДК № ЕН ………, след употреба на алкохол с концентрация в кръвта си 1,58 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+” с фабричен №ARSM 009 – престъпление по чл. 343 „Б”, ал.1 от НК.  На осн. чл. 343 „Б”, ал.1 във вр. с чл.55, ал.І, т.2, буква”Б” от НК   Съдът му НАЛАГА наказание ,,ПРОБАЦИЯ”, състоящо се от следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес с продължителност 6 месеца/шест месеца/ включващо явяване и подписване пред пробационен служител 2 пъти седмично. - задължителни периодични срещи с пробационен служител с продължителност 6 месеца /шест месеца/ и  - поправителен труд с продължителност 3 месеца /три месеца/ включващ 10% удръжка в полза на държавата от получаваното трудово възнаграждение на обвиняемият по неговата месторабота „Олива” АД със седалище и адрес ***, ЕИК 106013774.  Разноски по делото не са направени.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимия.   ПРОКУРОР:.......................... ЗАЩИТНИК: .............................  /Ч. М./ /адв. Св. Я./      ПОДСЪДИМ: .............................  /И.Л.Т./   Съдът ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия И.Л.Т. със снета по-горе самоличност по НОХ д. № 98/2012 год. по описа на КРС. Определението е окончателно. 
И.Л.Т.

53

Гражданско дело No 149/2006

Делби

Д.Н.Д.

Д.Н.И.,
Р.Е.Д.,
Д.Е.Д.,
Ц.В.Д.,
Т.В.Д.,
И.Т.Р.,
М.Ц.К.,
К.Ц.Д.,
С.К.Д.,
И.С.Ц.,
М.С.Я.,
Ц.Д.М.,
А.Д.Ч.,
В.Х.Д.,
А.М.Д.,
И.М.Д.,
Д.П.Д.,
Л.П.Т.,
И.П.Т.,
В.Г.К.,
Т.Г.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.4.2012г.

54

Гражданско дело No 51/2012

Облигационни искове

П.Т.Г.

С.И.Р.,
П.И.Р.,
М.И.Р.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.4.2012г.

55

Гражданско дело No 144/2012

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 27.4.2012г.

56

НОХД No 178/2011

ГЛ.VIII. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ.ОРГ-ИИ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

И.П.И.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 27.4.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият И.П.И. роден на *** год. в с. Писарово, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, не женен с едно непълнолетно дете, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** за НЕ ВИНОВЕН в това, че: На 16.02.2011 год. в гр. Кнежа, в съдебно заседание, като подсъдим по НОХ дело № 251/2010 год. по описа на РС – гр. Кнежа, пред надлежен орган на властта – районен съдия в Районен съд – гр. Кнежа г-н Пл
. Т. – председателстващ съдебния състав по делото е заявил, че не е подписвал протоколи от действия по разследването, с което е набедил Б.Б.Ч. – разследващ полицай при РУ,,Полиция” – гр. Долни Дъбник в престъпление от общ характер – съставяне на неистински документи – протоколи от извършени действия по разследването по досъдебното производство ЗМ № 261/2010 год. по описа на РУ,,Полиция” – гр. Долни Дъбник, а именно: Протокол за привличане в качеството на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение от 22.10.2010 год., находящ се на лист. 30; Протокол за разпит на обвиняем от 22.10.2010 год., находящ се на лист 31 и Протокол за предявяване на досъдебно производство от 22.10.2010 год., находящ се на лист 33, като е знаел, че полицейският служител е невинен - престъпление по чл. 286, ал. 1 от НК.  Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.    Районен съдия: ..................... 
И.П.И.
Мотиви от 27.4.2012г.

57

НОХД No 75/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

М.А.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 27.4.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимата М.А.К. родена на *** ***, с постоянен адрес ***,,М
. П.”№, българка, българска гражданка, с начално образование, неомъжена с 3 малолетни деца, работи като асистент на едно от децата си, неосъждана, с ЕГН: ********** за ВИНОВНА в това, че: На 13.11.2011 год. по земен път в землището на с. Староселци, обл. Плевен, Отдел 124 К, без редовно писмено разрешително транспортирала с конска каруца незаконно добита от другиго 1 кубически метър дървесина от бряст на стойност 40 лв., като предвид стойността й случаят е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6, във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 54, ал . 1 от НК съдът й НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 100 лв.  ОСЪЖДА подс. М.А.К. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 30 лв. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.    Районен съдия: ..................... 
М.А.К.
Мотиви от 27.4.2012г.

58

НОХД No 81/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

С.В.А.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 27.4.2012г., в законна сила от 27.4.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от и.ф. районен прокурор Ч
. М. и адв. Св. Я. - защитник на подсъдимият С.В.А. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия С.В.А. роден на *** ***, с постоянен адрес ***,,Р. Д.”№ , българин, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 16.09.2011 год. около 15:30 часа в гр. Кнежа, обл. Плевен, по ул.,,Д. Бл.” пред Дом № .., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил ,,Пежо”, с рег. № ……, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за подобно с Наказателно постановление № 246/28.03.2011 год. по описа на РУ,,Полиция” – гр. Кнежа, в сила от 19.05.2011 год. - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /Ч. М./ /адв. Св. Я./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /С.В.А./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият С.В.А. по настоящото НОХ дело № 81/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. С.В.А. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно. 
С.В.А.

59

НОХД No 82/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Я.Д.Г.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 27.4.2012г., в законна сила от 27.4.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от и.ф. районен прокурор Ч
. М. и адв. Св. Я. - защитник на подсъдимият Я.Д.Г. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Я.Д.Г. роден на *** ***, с постоянен адрес ***,,Хр. См.”№, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан /освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК/, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 02.10.2011 год. около 04:30 часа в гр. Кнежа, обл. Плевен, по ул.,,М. Б.”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил ,,Опел Вектра”, с рег. № ……, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за подобно деяние с Наказатено постановление № 1402/20.12.2010 год. по описа на РУ,,Полиция” – гр. Бяла Слатина, в сила от 21.02.2011 год. - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /Ч. М./ /адв. Св. Я./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Я.Д.Г./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Я.Д.Г. по настоящото НОХ дело № 82/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Я.Д.Г. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно. 
Я.Д.Г.

60

НОХД No 84/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

В.И.В.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 27.4.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият В.И.В. роден на *** ***, с постоянен адрес ***,,Ю
. Г.”№ , българин, български гражданин, с основно образование, женен, пенсионер, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че: На 16.11.2011 год. в землището на с. П., Отдел 107 Ш на Държавния горски фонд, без редовно писмено позволително извършил сеч с брадва на 1 кубически метър дървесина от акация на стойност 51 лв., като предвид стойността й случаят е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 100 лв.  ОСЪЖДА подс. В.И.В. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 70 лв. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.    Районен съдия: ..................... 
В.И.В.
Мотиви от 27.4.2012г.

61

НАХД No 91/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Д.Х.П.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.4.2012г.
Д.Х.П.

62

НАХД No 92/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

А.С.М.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.4.2012г.
А.С.М.

63

НОХД No 282/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Д.Т.Г.,
Г.И.Г.,
В.Е.Х.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 25.4.2012г.
Д.Т.Г.
Г.И.Г.
В.Е.Х.
Мотиви от 10.5.2012г.