РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 01.03.2012г. до 31.03.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 158/2010

Делби

В.Г.П.

П.И.К.,
Ц.И.М.,
В.Г.П.,
П.К.К.,
Н.Ц.Д.,
Н.А.К.,
Ф.В.К.,
Т.В.К.,
М.Л.П.,
Д.Н.Б.,
М.Н.Б.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Решение от 01.03.2012г., в законна сила от 20.03.2012г.
 

2

Гражданско дело No 379/2010

Делби

С.Г.Ц.

И.В.Б.,
Ц.П.Х.,
П.В.К.,
В.В.К.,
К.В.М.,
В.Д.М.,
А.П.Т.П.,
Н.Ц.П.,
Д.Н.П.,
Ц.П.К.,
Х.П.Н.,
А.П.П.,
Г.В.Ц.,
М.В.Т.,
Ц.П.В.,
А.В.Ц.,
Е.В.И.,
З.И.О.,
А.И.Т.

Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ 

Решение от 12.03.2012г.
 

3

Гражданско дело No 452/2010

Делби

М.Й.М.

М.Й.К.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Определение от 28.03.2012г.
На основание чл. 233 от ГПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото Гр. дело № 452/2010 год. по описа на КРС поради отказ от иска.
Определението може да се обжалва в 7 дневен срок от днес пред ПлОС.

 

4

Гражданско дело No 327/2011

Облигационни искове

М.Й.Г.,
И.Б.Г.

Р.Б.Б.,
Б.Б.П.,
М.Б.П.,
И.К.Б.,
Ц.К.Б.П.,
П.В.Б.,
Ц.Д.Б.,
Р.Ц.Б.,
Г.Ц.Б.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Решение от 08.03.2012г.
 

5

Гражданско дело No 358/2011

Други дела

Т.А.К.

ОБЩИНА-КНЕЖА,
П.М.К.,
И.М.К.,
И.М.Д.,
Н.П.П.,
М.П.К.,
Х.Т.К.,
С.Т.П.,
И.Т.К.,
В.Б.К.,
П.Б.Т.,
Ц.В.Б.,
В.Ц.Г.,
И.Ц.К.,
П.Н.К.,
Г.Н.К.,
Д.Б.А.,
М.Б.Д.,
М.И.К.,
К.К.К.

Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ 

Решение от 27.03.2012г.
 

6

Гражданско дело No 366/2011

Искове по КТ

М.П.П.

ЕТ НОРА ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА С.БОХОТ

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Решение от 26.03.2012г.
 

7

Гражданско дело No 403/2011

Облигационни искове

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД СОФИЯ

В.С.М.

Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ 

Решение от 12.03.2012г.
 

8

Гражданско дело No 492/2011

Други дела

А.Р.А.

ОБЩИНА СТОЛИЧНА,
ОБЩИНА-КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ 

Решение от 07.03.2012г.
 

9

Гражданско дело No 521/2011

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС СОФИЯ

О.Д.В.

Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ 

Решение от 21.03.2012г.
 

10

Гражданско дело No 645/2011

Делби

М.Д.В.

Н.И.К.,
В.С.К.,
А.Й.К.,
К.И.И.,
И.Ц.Л.,
П.Ц.С.,
С.Ц.Г.,
П.П.Г.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Решение от 15.03.2012г.
 

11

Гражданско дело No 662/2011

Делби

С.Г.П.,
С.С.П.

И.Х.П.,
В.Ц.П.

Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ 

Определение от 16.03.2012г.
ПРЕКРАТЯВА ДЕЛОТО И ГО ПРИСЪЕДИНЯВА С ГР. Д. № 301/ 11 Г.
 

12

Гражданско дело No 667/2011

Облигационни искове

КОЛЕНДРО ЕООД КНЕЖА

Н.И.Ч.

Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ 

Решение от 19.03.2012г.
 

13

Гражданско дело No 714/2011

Облигационни искове

ПК СПОЛУКА ДОЛНИ ЛУКОВИТ

Д.П.К.

Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ 

Определение от 07.03.2012г., в законна сила от 07.03.2012г.
Прекратява Производството по гр. д. № 714/ 11 г. по описа на КРС поради постигната спогодба между страните.
 

14

Гражданско дело No 27/2012

Облигационни искове

Ц.Д.Д.

С.Б.И.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Определение от 06.03.2012г., в законна сила от 06.03.2012г.
 

15

ЧГД No 80/2012

Отказ от наследство

Г.Д.В.Н.

Д.К.В.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Определение от 06.03.2012г., в законна сила от 06.03.2012г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
 

16

ЧГД No 101/2012

Други ЧГД

Ц.С.Й.

 

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Решение от 14.03.2012г., в законна сила от 14.03.2012г.
 

17

Гражданско дело No 103/2012

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ " ГР. КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Решение от 19.03.2012г., в законна сила от 27.03.2012г.
 

18

Гражданско дело No 108/2012

Облигационни искове

П.С.К.

Б.Х.Д.

Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ 

Определение от 26.03.2012г.
 

19

Гражданско дело No 109/2012

Искове по СК

Ф.В.К.,
Т.В.К.

Н.А.К.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Решение от 27.03.2012г., в законна сила от 27.03.2012г.
 

20

НЧХД No 232/2010

НЧХД

Н.И.Х.

Ц.И.И.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Определение от 23.03.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 24, ал. 4, т. 5 от НПК
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото НЧХ дело № 232/2010 год. по описа на КРС.
Определението може да се обжалва пред ПлОС в 14 дневен срок считано от днес за обвиняемият и в същия срок за частния тъжител и гр. ищец от датата на получаване на съобщението.
Да се уведоми и процесуалният му представител, като се изпрати препис от настоящият протокол.
След влизане на настоящото определение в сила на РП – гр. Кнежа да се върне исканото ДП № 161/2010 год. по техен опис.

 

21

НОХД No 143/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Е.Д.Г.

Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ 

Споразумение от 05.03.2012г., в законна сила от 05.03.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор К.П. и адв. С.Я. - защитник на подсъдимият Е.Д.Г. - лично, по смисъла на което:
Подсъдимия Е.Д.Г. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:
От неустановен период до 15.04.2011 год. от ремонтна работилница, находяща се в частен дом в гр. Кнежа, ул.,,Х
. Д.”№ , след като използвал техническо средство – подбран или подправен ключ, отнел чужди движими вещи: 1 брой самоделен електрожен на стойност 245 лв.; 1 брой ръчна бормашина марка ,,УПМ 2-13” на стойност 103.99 лв.; 1 брой бормашина марка ,,Спарки” 1600 об./мин. на стойност 110.49 лв.; 2 броя ръчни бормашини марка ,,Спарки” тип пистолет на обща стойност 152.08 лв.; 2 броя ръчни бормашини марка ,,Спарки” 650WS1 400-800 об./мин. на обща стойност 236.99 лв. и 1 брой ъглошлайф марка ,,Спарки” на стойност 179.94 лв. или всичко вещи на обща стойност 1 055.49 лв. от владението на собственика Д.П.П. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд е възстановило причинените вреди - престъпление по чл. 197 т. 3 във вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. ІІ-ро във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК.
На основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. ІІ-ро, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 54 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/.
ОСЪЖДА подс. Е.Д.Г. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 95 лв.
Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.


ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….
/К.П./ /адв. С.Я./


ПОДСЪДИМ: ………………………….
/Е.Д.Г./

Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Е.Д.Г. по настоящото НОХ дело № 143/2011 год. по описа на КРС.
На основание чл. 309 от НПК
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Е.Д.Г. МН ,,Подписка”.
Определението е окончателно.

Е.Д.Г.
 

22

НОХД No 175/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

С.А.М.

Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ 

Присъда от 14.03.2012г., в законна сила от 30.03.2012г.
С.А.М.
Мотиви от 16.03.2012г.
 

23

НОХД No 238/2011

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Р.А.И.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Присъда от 13.03.2012г., в законна сила от 29.03.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Р.А.И. роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, не женен, не работи, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че:
В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 1010/2010 год. на Началника на РУ,,Полиция” – гр. Червен бряг за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 25.06.2011 год. в с. Бреница по ул.,,Георги Д.”, е управлявал лек автомобил ,,Фолксваген Голф”, с рег. №
………. без да притежава свидетелство за управление на МПС, установено с АУАН № 528/2011 год. по описа на РУ,,Полиция” – гр. Кнежа - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.
На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 4 /четири/ месеца при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.

Р.А.И.
Мотиви от 13.03.2012г.
 

24

НОХД No 244/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Й.Й.Й.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Присъда от 21.03.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Й.Й.Й. роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен с 3 непълнолетни деца, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че:
На неустановена дата за времето от 24.04.2011 год. до 11.06.2011 год. от гробищен парк в с. Писарово отнел от гроб на покойник метална ограда от тръби и метални пръчки на стойност 43.15 лв., собственост на Б.С.В. ***- престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК.
На основание чл. чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, буква ,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА наказание ,,ПРОБАЦИЯ”, състоящо се от следните пробационни мерки:
– задължителна регистрация по настоящ адрес 3 /три/ пъти седмично за срок от 2 /две/ години;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години.
- безвъзмезден труд в полза на обществото по 150 /сто и петдесет/ часа на година за срок от 2 /две/ години, които да се изпълняват на територията на Община Искър.
ОСЪЖДА подс. Й.Й.Й. да заплати по сметка на КРС направени деловодни разноски в размер на 105 лв.
Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.

Районен съдия: ……………………..

Й.Й.Й.
Мотиви от 21.03.2012г.
 

25

НАХД No 276/2011

По ЗД по пътищата

Н.Е.Х.

НАЧАЛНИКА НА РПУ - КНЕЖА

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Решение от 28.03.2012г.
НП-изменено
 

26

НОХД No 3/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

К.С.Н.

Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ 

Споразумение от 02.03.2012г., в законна сила от 02.03.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор К. П
. и адв. Д.К. – защитник на подсъдимиата Кр. Спл. Н. - по смисъла на което:
Подсъдимата К.С.Н. ,родена на *** *** , с постоянен адрес ***, българка, с българско гражданство, с начално образование, неомъжена, безработна, неосъждана , ЕГН : ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че: в периода от неустановена дата до 30.03.2011 г в с. Писарово , обл. Плевен , ул. „ П
. „ № , сама осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа – подвързала единия край на меден електрически проводник със сечение 10 кв.мм. на вход на входящия главен предпазител , а другия край- на изход на фаза към битовата електрическа инсталация, с което създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия -, с което осъществила престъпление по чл. 234в, ал.1 НК.
По споразумение на страните на подсъдимата К.С.Н. , ЕГН : **********г за извършено престъпление по чл.234в, ал.1 НК във вр. чл.54 НК се налага наказание : лишаване от свобода за срок от 3 /три/ месеца, чието изпълнение, на основание чл.66, ал.1 НК, се отлага за срок от 3 /три/ години и глоба в размер на 500 лв. платима по сметка на съда.
Разноските по делото в размер на 85 лв. се възлагат на подсъдимата К.С.Н. .


СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

ПРОКУРОР:......................... ЗАЩИТНИК:……….............
(Кр. П
. ) ( адв.Д.К.)

ПОДСЪДИМ: ...........................
(К.Н.)

Съдът
ОПРЕДЕЛИ :

ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимиата К.С.Н. по настоящото НОХ дело № 3/2012 год. по описа на КРС.
На основание чл. 309 от НПК
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. К.С.Н. МН ,,Подписка”.
Определението е окончателно.

К.С.Н.
 

27

НОХД No 5/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

С.В.И.

Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ 

Присъда от 05.03.2012г., в законна сила от 21.03.2012г.
С.В.И.
Мотиви от 12.03.2012г.
 

28

НОХД No 6/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Н.С.С.

Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ 

Споразумение от 02.03.2012г., в законна сила от 02.03.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Красимира Петрова и адв. Р
. М. – защитник на подсъдимият Н.С.С. - лично, по смисъла на което:
Подсъдимия Н.С.С. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес:***,,Р
. Д.”№ , българин, с българско гражданство, неженен, с начално образование, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:
В периода от неустановена дата преди 18.01.2011 год. до 14.03.2011 год. в гр. Кнежа, обл. Плевен, ул.,,Д
. Бл.”№ , в условия на продължавано престъпление, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа чрез директно свързване за фазов и нулев проводник на уличната разпределителна мрежа ниско напрежение посредством електрически кабел ПВВ-МБ 1-2х2,5 кв.мм., с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК.
На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание Лишаване от свобода 3 месеца,като на осн. чл. 66 ал.1 от НК отлага за срок от 3 години и ,,Глоба” в размер на 500 лв. платими по сметка на съда.
По делото не са направени разноски.
Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.


ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: ………………………….
/Кр
. П./ /адв. Р. М./


ПОДСЪДИМ: ………………………….
/Н.С.С./

Съдът
ОПРЕДЕЛИ :
ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Н.С.С. по настоящото НОХ дело № 6/2012 год. по описа на КРС.
На основание чл. 309 от НПК
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Н.С.С. МН ,,Подписка”.
Определението е окончателно.

Н.С.С.
 

29

ЧНД No 17/2012

Други дела

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

П.В.Б.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Определение от 21.03.2012г.
УважаваВодим от горното и на основание чл. 414, ал. 1, т. 1 от НПК
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

УТОЧНЯВА в Определение № 213/08.12.2011 год. постановено по ЧН дело № 272/2011 год. по описа на КРС, че на основание чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо най-тежко наказание с 1 /един/ месец ,,Лишаване от свобода” или определеното наказание от 3 /три/ месеца ,,Лишаване от свобода” при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип СТАВА ОБЩО 4 /четири/ месеца ,,Лишаване от свобода” при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие.
Определението може да се обжалва или протестира в 15 дневен срок от днес пред ПлОС.
 

30

НОХД No 21/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Д.Ц.Д.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Присъда от 26.03.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Д.Ц.Д. роден на *** ***, жител и живущ ***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 17.12.2011 год. около 04:30 часа в гр. Кнежа, обл. Плевен от магазин за спортни стоки, с МОЛ М.А.Б. ***, находящ се в района на кооперативния пазар чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот отнел чужди движими вещи - спортен екип „АCG" на стойност 55 лв., спортен екип „JUMPER" на стойност 58 лв. и спортен екип от същата марка на стойност 65 лв., всички вещи на обща стойност 178 лв., от владението на отговорно длъжностно лице при ЕТ"М
. Ф." гр. Ловеч, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие вредите са възстановени - престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. З във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК.
На основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. З във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание 6 /шест/ месеца ,,Лишаване от свобода”.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА подс. Д.Ц.Д. да заплати по сметка на КРС направените деловодни разноски в размер на 65 лв.
Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.

Районен съдия: .....................

Д.Ц.Д.
Мотиви от 26.03.2012г.
 

31

НОХД No 22/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

И.И.П.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Споразумение от 20.03.2012г., в законна сила от 20.03.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Здр
. Л. и адв. Р.М. - служебен защитник на подсъдимата И.И.П. - лично, по смисъла на което:
Подсъдимата И.И.П. родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***,,Д
. Д.”№ 19, българка, българска гражданка, неомъжена, без образование, безработна, осъждана, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че:
В периода от неустановена дата преди 08.03.2011 год. до 07.06.2011 год. в гр. Кн
., обл. Плевен, ул.,,Д. Д.”№ , в условия на продължавано престъпление, сама осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа чрез директно свързване за фазов и нулев проводник на уличната разпределителна мрежа ниско напрежение – периода от неустановена дата до 08.03.2011 год. - посредством кабел 2х2,5 кв.мм., а в периода от 08.03.2011 год. до 07.06.2011 год. – посредством 2 парчета кабел 4 кв.мм., с което създала условия за неотчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК.
На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” и ал. 3, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК й НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:
– задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца, което ще се изтърпява на територията на гр. Кнежа;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца, което ще се изтърпява на територията на гр. Кнежа.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа в рамките на 1 /една/ година.

Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимата.


ПРОКУРОР: ........................ СЛ. ЗАЩИТНИК: …………………………
/Здр
. Л./ /адв. Р.М./


ПОДСЪДИМ: ………………………….
/И.И.П./

Съдът
ОПРЕДЕЛИ :

ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимата И.И.П. по НОХ дело № 22/2012 год. по описа на КРС.
На основание чл. 309 от НПК
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. И.И.П. МН ,,Подписка”.
Определението е окончателно.

И.И.П.
 

32

НЧХД No 30/2012

НЧХД

К.Б.И.,
Л.К.Б.

Ю.С.И.,
С.Б.И.,
А.Д.Й.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Определение от 30.03.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 289, ал. 1 във връзка с чл. 24, ал. 4, т. 3 от НПК и чл. 190, ал. 1 от НПК
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото НЧХ дело № 32/2012 год. по описа на КРС.

 

33

НОХД No 36/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Р.Б.А.

Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ 

Споразумение от 29.03.2012г., в законна сила от 29.03.2012г.
се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 22. 02. 2011 г. в с. Еница обл. Плевен, на изхода за град Червен бряг управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Фиат” модел „Уно” рег. №
…………, без свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила НП № 33983 от 26. 05. 2010 г. на Началника на отдел АНД „Пътна полиция” при СДРВ- София, връчено лично на 13. 07. 2010 г. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление- Престъпление по чл. 343в ал. 2 вр. ал.1 от НК
На основание чл. 343в ал. 2 във вр. с чл. 54 НК му налага наказание лишаване от свобода за срок от 6 /шест/ месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
Разноските по делото не са направени.

Р.Б.А.
 

34

НАХД No 38/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

С.А.А.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Решение от 27.03.2012г.
С.А.А.
 

35

ЧНД No 45/2012

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

Й.Д.Я.

 

Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ 

Определение от 02.03.2012г., в законна сила от 02.03.2012г.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ПРИКЛЮЧВА разпита на малоетния свидетел като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от ст.разсл. полицай Я. върху свидетеля.
Горното се продиктува, беше прочетено от ст.разсл. полицай Я. и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях.

 

36

ЧНД No 46/2012

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

Й.Д.Я.

 

Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ 

Определение от 02.03.2012г., в законна сила от 02.03.2012г.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетелката като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от ст.разсл. полицай Я. върху свидетелката.
Горното се продиктува, беше прочетено от ст.разсл. полицай Я. и свидетелката Л.К., които изразиха съгласие и се подписа от тях.

 

37

НОХД No 47/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Х.В.Л.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Споразумение от 08.03.2012г., в законна сила от 08.03.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Кр
. П. и адвокат Д.П. – защитник на подсъдимият Х.В.Л..
Подсъдимият Х.В.Л. роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, със средно образование, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 24.02.2012 год. около 20:30 часа в гр. Искър, обл. Плевен на кръстовището на ул.,,Х. ***,,В
. Т.” управлявал МПС автомобил ,,Мерцедес” с рег. № …… след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.58 промила, установено по надлежния ред с техническо средство ,,Алкотест Палмо 931” с фабр.№ 2243409 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.
За това му деяние и на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:
– задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 8 /осем/ месеца, която ще се изпълнява на територията на Община Искър;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца;
На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подс. Л. ОТ ПРАВОУПРАВЛЕНИЕ на МПС за срок от 3 /три/ месеца, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС – 24.02.2012 год.

Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.

Прокурор:........................ Защитник: ..........................
/Кр
. П./ /Адв. Д.П./


Подсъдим: .........................
/Х.В.Л./

Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Х.В.Л. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 47/2012 год. по описа на КРС.
На основание чл. 309 от НПК
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Х.В.Л. МН ,,Подписка”.
Определението е окончателно.

Х.В.Л.
 

38

НОХД No 71/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Л.Х.Л.

Председател и докладчик: АНТОН Ц. АНТОНОВ 

Споразумение от 21.03.2012г., в законна сила от 21.03.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Красимира Петрова и адвокат С.Я. – защитник на подсъдимият Л.Х.Л..
Подсъдимият Л.Х.Л. роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, с основно образование, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 19.03.2012 год. около 17:31 часа в гр. Кнежа, обл. Плевен, по ул.,,Александър Стамболийски”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил ,,Мерцедес С 200”, с рег. №
………, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,57 на хиляда, установена по надлежен ред с показание на техническо средство ,,Алкотест Дрегер”7410+, ф.№ ARSM 0009 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.
За това му деяние и на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 54 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.

Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.

Прокурор:........................ Защитник: ..........................
/Кр
. П./ /Адв. С.Я./


Подсъдим: .........................
/Л.Х.Л./

Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Л.Х.Л. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 71/2012 год. по описа на КРС.
На основание чл. 309 от НПК
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Л.Х.Л. МН ,,Подписка”.
Определението е окончателно.

Л.Х.Л.
 

39

НОХД No 73/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

А.П.В.

Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ 

Определение от 23.03.2012г.
 

40

НОХД No 74/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

А.П.В.

Председател и докладчик: ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ 

Определение от 26.03.2012г.