П Р И С Ъ Д А

 114 /2012 год.

Гр. Кнежа, 31.05.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Кнежанският районен съд в публично съдебно заседание на тридесет и първи май през две хиляди и дванадесета година, в състав

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАЯ КОНЧАРСКА

 

при секретаря Г.Б. и участието на прокурора Чавдар Мънев, като разгледа докладваното от съдията Кончарска НОХ дело № 114 по описа за 2012 година на Кнежанският районен съд, на основание доказателствата по делото и закона  

 

П Р И С Ъ Д И:

 

Признава подсъдимия Д.В.Б. роден на *** год. в гр. Червен бряг, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, работи в ,,Палфингер България”АД – гр. Червен бряг,  неосъждан, с ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че:

На 05.05.2012 год. около 23:17 часа в с. Долни Луковит, обл. Плевен, на ул.,,Христо Ботев” пред сградата на Кметството в посока изхода на с. Гостиля управлявал МПС лек автомобил ,,Ланчия Дедра” с рег. № ЕН 28-62 АТ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда – 1.72 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство ,,Палмо Алкомер 931” с фабричен № 2243409, поради което и на основание чл. 343б ал. 1 във вр. с чл. 54 от Наказателния кодекс, го осъжда  на 3 /три/ месеца ,,Лишаване от свобода”.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание 3 /три/ месеца ,,Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.

На основание чл. 343г във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишава подсъдимия Д.В.Б., с ЕГН: ********** и снета по-горе самоличност от правото да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК приспада времето, през което същият е бил лишен от това право по административен ред /с изземване на СУМПС/, считано от 05.05.2012 год.

Осъжда подс. Д.В.Б., с ЕГН: ********** и снета по-горе самоличност да заплати по сметка на КРС направените по делото разноски в размер на 35 лв.

Присъдата подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от днес пред Плевенския окръжен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: