Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 166

 

 

Гр.Кнежа,09.09.2019г.

 

 

В    И  М  Е  Т  О   Н А   Н  А  Р  О  Д  А

 

 Кнежанският Районен съд в публично съдебно заседание на 09.09.2019г./девети септември/ през две хиляди и деветнадесета година в състав :

 

                                                                    Председател : Пламен Тодоров

 

при секретаря Ивета Ружова като разгледа докладваното от  съдията  АНД№190 по описа си за 2019г. въз основа на закона,данните и доказателствата по делото :

Р    Е    Ш    И  :

  Признава обвиняемия А.П.И.,роден на ***г***,българин,български гражданин,български произход,неосъждан,неженен,работещ в Кралство Великобритания,със средно образование,живущ *** за  ВИНОВЕН това, че:

 На 16.04.2019г. в гр.Кн.,в нарушение на чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е придобил и без надлежно разрешително по ЗКНВП държал високорисково наркотично вещество-коноп/марихуана/ с нето тегло 0,589гр. с 22% активно действащ компонент тетрахидпоканабинол на стойност 3,53лв.,като деянието е маловажен случай,с което е извършил престъпление по чл.354а,ал.5 вр.ал.3,т.1 от НК.

На осн.чл.78а,ал.1 от НК, освобождава от наказателна отговорност А.П.И. с посочена по-горе самоличност за извършено престъпление по чл.354а,ал.5 вр.ал.3,т.1 от НК като му налага административно наказание глоба към определения от закона минимум в размер на 1000лв./хиляда лева/,платима по сметка на съда.

 На осн.чл.53,ал.1,бук.“а“,вр.ал.2,бук.“а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства-ВД №1,изпратени на Централно митническо управление –гр.С. за съхранение и ВД№2,представляващо опаковка от алуминиево фолио,приложена към делото.

На осн.чл.301,ал.1,т.12 от НПК,осъжда А.П.И. с посочена по делото самоличност да заплати по сметка на БНТЛ при ОД МВР-гр.Пл. направените разноски от 91,27лв. за физико-химична експертиза.

 

   Решението подлежи на въззивно обжалване и на протест пред Пл.ОС в 15 дневен срок от днес,за защитата и обвиняемия,който за РП-Кн. тече от съобщението за изготвянето му.

 

                                                                Районен съдия :…………………….

                                                                                             /Пл.  Тодоров /