Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 82 

 

                               гр. Кнежа  11 . 05 . 2012 г.

 

                             В    И  М  Е  Т  О    Н А     Н  А  Р О  Д  А

 

 

    КНЕЖАНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД  в открито заседание проведено на двадесет и четвърти април  две хиляди и дванадесета  година  в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.АНТОНОВ

 

при  секретаря : Г. Б.

като разгледа докладваното от  съдията    Ах .дело № 230  по описа  за  2011  год. за да се произнесе взе предвид следното :

    М.М.Т. с ЕГН ********** *** , чрез адвокат Т.Н. *** е обжалвала Наказателно постановление  /НП / № 644 от 11.11.2010г. на ВНД Зам.директора на ОДМВР към ОДМВР ПЛЕВЕН , с което за нарушения на  чл. 174, ал.3 , предл.1 и чл.100 , ал.1, т.1, предл.2 от ЗДП , на основание чл. 174 , ал.3, предл.1 от ЗДП й е наложена глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за 12 месеца и по чл.183 , ал.1 , т.1 , предл.2 от ЗДП   й е наложена глоба в  размер на 10 лева , а на основание Наредба І -1959/07г. на МВР са й отнети 12 контролни точки . Искането е   съдът да постанови решение с което да отмени изцяло обжалваното НП , като незаконосъобразно ; издадено без изясняване на фактическата обстановка и без наличие на доказателства за безспорна вина от страна на жалбоподателката  .   

    Ответната страна , редовно призована не изпрати представител .

    От събраните по делото доказателства и разпита на свидетелите Т.П.К. ; П.И.П. и Р.Л.А.  съдът счита за установено следното: На 29.10.2010г. около 00,00 часа в гр.Кнежа , по ул.”Д.Бутански” пред детската градина в посока гр.Бяла Слатина автопатрул при РУ на МВР - Кнежа в състав св.П.И.П. и Т.П.К.  спрели за проверка лек автомобил “Мерцедес” с ДК№ ВР 1111 ВС управляван от М.М.Т. . При проверка за употреба на алкохол с техническо средство АЛКОТЕСТ ДРЕГЕР 7410+ с фабричен номер ARSMOOO9  жалбоподателката отказала да бъде изпробвана и е й издаден талон за медицинско изследване . При проверката се установило , че не носи контролен талон към свидетелството за управление на МПС .

За тези нарушения на ЗДП й бил съставен АУАН 644/10г. въз основа на който ВНД Зам.директор на ОДМВР към ОДМВР ПЛЕВЕН е издал обжалваното НП- № 644/10г.

    Жалбоподателката и нейната процесуална представителка не се явяваха в проведените съдебни заседания , а  представиха писмено становище . В него молят да бъде отменено атакуваното наказателно постановление , като издадено в противоречие със закона ; неизяснена фактическа обстановка ; описаното нарушение в АУАН не отговаря на описаното в НП ; Не е изяснен часа на извършване на нарушението ; Видимото състояние на нарушителя и не правилно е направен извода , че жалбоподателката е била видимо в нетрезво състояние .

    Към настоящото дело беше приложено НАХ дело №58/2011г. по описа на КРС в което се намира КА дело №721/2011г. по описа на АС – гр.Плевен .

         Предвид изложеното съдът счита жалбата за допустима и подадена в срока по ЗАНН , а “ по същество “ за   неоснователна   при следните съображения :     Безспорно е , а и жалбоподателката признава , че на 29.10.2010г. около 00,00 часа в гр.Кнежа , по ул.”Д.Бутански” пред детската градина в посока гр.Бяла Слатина е управлявала лек автомобил “Мерцедес” с ДК№ ВР 1111 ВС и при проверка за употреба на алкохол с техническо средство АЛКОТЕСТ ДРЕГЕР 7410+ с фабричен номер ARSMOOO9 тя е отказала да бъде изпробвана и е й издаден талон за медицинско изследване . При проверката се установило , че не носи контролен талон към свидетелството за управление на МПС .За тези нарушения на ЗДП св.Р.А. й съставил АУАН №644/10г. въз основа на който ВНД Зам.директора на ОДМВР към ОДМВР ПЛЕВЕН издал обжалваното НП № 644/10г.

    Съдът дава вяра на обясненията на всички свидетели разпитани по настоящото дело , а именно : Т.П.К. ; П.И.П. и Р.Л.А. , както и на свидетелката Маргарита Василева Сайванска – разпитана по приложеното към настоящото дело -  НАХ дело № 58/11г. по описа на КРС  . Показанията на свидетелите не си противоречат ; взаимно се допълват ; не са оборени от другите събрани по делото доказателства и дават пълна “картина” на станалото при извършената проверка на 29.10.2010г. около 00,00 часа в гр.Кнежа.

При съставяне на АУАН №644/10г. не са допуснати нарушения на ЗАНН и нито едно от възраженията направени от жалбоподателката не се потвърди . Определен е часа на извършване на нарушението ; мястото на проверката ; факт ,  е че жалбоподателката отказала да бъде изпробвана за алкохол с техническо средство АЛКОТЕСТ ДРЕГЕР 7410+ с фабричен номер ARSMOOO9  и не носила контролен талон към свидетелството за управление на МПС .

    Съдът счита , че при  съставяне на АУАН №644/10г. е била изяснена фактическата обстановка ; личността на нарушителя ; вината му и кои членове на ЗДП е нарушил . Въз основа на този акт ВНД Зам.директора на ОДМВР към ОДМВР ПЛЕВЕН е издал  НП № 644/10г. което е законосъобразно и следва да се потвърди .

    Водим от горното съдът ,

 

                                    Р     Е     Ш     И  :

 

    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 644 от 11.11.2010г. на ВНД Зам.директор на ОДМВР към ОДМВР ПЛЕВЕН , с което на М.М.Т. с ЕГН ********** *** за нарушения на  чл. 174, ал.3 , предл.1 и чл.100 , ал.1, т.1, предл.2 от ЗДП , на основание чл. 174 , ал.3, предл.1 от ЗДП й е наложена глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за 12 месеца и по чл.183 , ал.1 , т.1 , предл.2 от ЗДП   й е наложена глоба в  размер на 10 лева , а на основание Наредба І -1959/07г. на МВР са й отнети 12 контролни точки .

    ОСЪЖДА М.М.Т. с ЕГН ********** *** да заплати на Районен съд гр.Кнежа 90 лева – разноски по настоящото дело и НАХ дело №58/2011г. по описа на КРС .

         Решението може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението пред ПлАС   .

 

                                    РАЙОНЕН  СЪДИЯ :